Quẻ hạ hạ là gì

Bài viết Quẻ hạ hạ là gì thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hangnhatcaocap.com.vn/ tìm hiểu Quẻ hạ hạ là gì trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Quẻ hạ hạ là gì”

Thông tin chi tiết về Quẻ hạ hạ là gì


Xem nhanh
► Trích: Suy Ngẫm Cuối Năm
► 𝐊ê𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 đă𝐧𝐠 𝐭ả𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐭𝐡ứ𝐜 về tất cả bài giảng của 𝐓𝐡ầ𝐲 𝐓𝐡í𝐜𝐡 𝐏𝐡á𝐩 𝐇ò𝐚
Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 - 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 - 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 - 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
► Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

<< < (3/5) > >>

nguyenthuy:

SỐ 46 HẠ HẠ ( 下簽 )

白虎當門事不祥Bạch hổ đương môn sự bất tường能招横禍及災殃Năng chiêu hoành hoạ cập tai ương更防訟獄多憂制Cánh phòng tụng ngục đa ưu chế不是官傷即血傷Bất thị quan thương tức huyết thương

Dịch :

Sao hung Bạch Hổ đã vào nhàTai bay vạ gió đuổi sao raNên phòng tù ngục thêm sầu muộnThương tật quan hình khó tránh qua

Giải :

白虎當門Bạch hổ đương môn事皆不祥Sự giai bất tường多遭横禍Đa tao hoành hoạ疾病官傷Tật bệnh quan thương

Sao xấu đã vào nhàTai hoạ nhiều gặp quaCác việc không thông thuậnTật bệnh với quan nha

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành kim . Chẳng khác nào Bạch Hổ hoá thành yêu tinh đi nhiễu hại thiên hạ , người xin được quẻ xâm này , phải lo ngăn ngừa tai hoạ , tật bệnh ập đến bất ngờ , kiện cáo hoa tài tốn của . Nên khấn cầu Thánh Thần phò trợ , mới tránh được điều xấu , các việc nên cẩn thận chờ thời .

SỐ 47 HẠ HẠ ( 下簽 )

天陰雲暗雨悲風Thiên âm vân ám vũ bi phong終日昏迷似夢中Chung nhật hôn mê tự mộng trung人去案頭螢已死Nhân khứ án đầu dinh dĩ tử鶴飛林下帳成空Hạc phi lâm hạ trướng thành không

Dịch :

Mây đen u ám gió mưa buồnRối loạn kéo dài tựa mộng tuônNgười đi đèn đóm bàn dần tắtHạc bay rừng vắng cữa rèm buông

Giải :

天陰雲暗Thiên âm vân ám百事暗昧Bá sự ám muội求婚不成Cầu hôn bất thành疾病未退Tật bệnh vị thối

Mây trời kéo âm uTrăm việc lại tối mùHôn nhân không thành tựuTật bệnh thêm buồn ưu

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thuỷ , như chuyện người Hớn-Anh bị giặc Hồ vây trên núi , trong tay chỉ còn mấy tên lính , không thể nào thoát khỏi vòng vây . Sau nhờ có cụ già dẫn đường lối , mà giết tướng Hồ mới thoát nạn . Người xin được quẻ xâm này , trước khó sau dễ , trăm việc phải tuỳ sức ,và có quí nhân giúp mới thành được , tật bệnh khó thuyên giảm .

SỐ 48 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

昂藏野鶴在雞群Ngang tàng dã hạc tại kê quần玉石相逢且未分Ngọc thạch tương phùng thả vị phân倘借齒牙此子論Thượng tá xỉ nha thử tử luận第閒平歩上青雲Đệ nhàn bình bộ thượng thanh vân

Dịch :

Uy nghi chim hạc giữa bầy gàĐã nhìn đá ngọc khó phân raMuốn mượn vuốt nanh đây chỉ rỏTrời xanh tung cánh vượt bay xa

Giải :

鶴入雞羣Hạc nhập kê quần時運未許Thời vận vị hứa皆且昂藏Gia thả ngang tàng雲霄遠飛Vân tiêu viễn phi

Hạc chen giữa gà bầyVận thời chưa gặp mayTạm yên mà chờ đợiCó ngày cất cánh bay

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , như chuyện Tô-Đông-Pha đi thuyền gặp người con ông chèo đò , trổ tài đối đáp lanh lợi . Chẳng khác nào ngọc để lộn trong đá , hạc đứng trong bầy gà . Người xin được quẻ xâm này , nên chờ đợi sau mới nên việc , bốn mùa đều trung bình , phải kiên nhẫn mà đợi thời vận tới .SỐ 49 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

否極应須有泰來Bỉ cực ứng tu hữu thái lai靈芝生出自超垓Linh chi sanh xuất tự siêu cai陽回九十因春去Dương hồi cửu thập nhân xuân khứ時至百花隨分開Thời chí bách hoa tuỳ phân khai

Dịch :

Bỉ cực qua rồi lại tốt tươiLinh chi vách núi mọc lưng trờiĐường đời chín chục như xuân đếnTrăm hoa đua nở sắc xinh tươi

Giải :

蜡去春來Lạp khứ xuân lai否極泰來Bỉ cực thái lai人有所求Nhân hữu sở cầu吉慶大利Cát khánh đại lợi

Cuối năm đã tới xuânHết khổ gặp vui mừngTốt tươi cùng đại lợiMưu cầu toại dạ ưng

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thổ , tỉ như lúc vua Văn-Vương bị giam ầm nơi đất Du-Lý , sau hết hạn được tha về . Người xin được quẻ xâm này , trăm việc nên thận trọng , đừng thấy hay mà đắc ý , ỷ tài ỷ sức mà bị mang hại . Hết cực đến vui , trước khó sau sẽ dễ dàng .

SỐ 50 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

平原秋兔正當肥Bình nguyên thu thố chánh đương phì雅勝將軍脱獵歸Nhã thắng tướng quân thoát lạp qui誰把帛書傳足雁Thuỳ bả bạch thư truyền túc nhạn果然一箭中雙飛Quả nhiên nhất tiễn trúng song phi

Dịch :

Cỏ tốt tiết thu thỏ mập thôiSăn bắn đã xong trở về rồiAi đem thư cột nơi chân nhạnTrương cung bắn hạ được chim đôi

Giải :

書傳雁足Thư truyền nhạn túc一箭双飛Nhất tiễn song phi若過秋月Nhược quá thu nguyệt吉慶大利Cát khánh đại lợi

Chân nhạn cột phong thưBắn tên trúng có dưLợi tài vui rực rỡTốt nhất lúc vào thu

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành kim , như lúc Tô-Võ gởi thư buộc vào chân nhạn , sau vua đi săn bắn được , mới sai người rước Tô-Võ về quê . Người xin được quẻ xâm này , chẳng khác nào hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai , thời vận gần đến phải siêng năng , thì tài lộc mới đến nhanh , mùa thu thì đại lợi và các việc đều tốt cả .

nguyenthuy:

SỐ 51 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

好將夜月產移秋袖裡明珠莫暗投自有貴人多箸力不須疑慮兩相頭

Hảo tương dạ nguyệt sản di thuTụ lý minh châu mạc ám đầuTự hữu quí nhân đa trước lựcBất tu nghi lự lưỡng tương đầu

Dịch :

Sao đem so với ánh trăng thuNgọc quí ném chi chốn tối mùTự có quí nhân ra trợ lựcĐôi đường mới tránh được buồn ưu

Giải :

物貴得時Vật quí đắc thời時來自遇Thời lai tự ngộ改更動用Cãi canh động dụng不須疑慮Bất tu nghi lự

Vật quí đã có thờiVận tài gặp nơi nơiViệc làm mau sửa đổiBuồn khổ phải xa rời

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thuỷ , như chuyện Triệu-Khuông-Dẫn vây đánh Long Hổ quan , phải qua bao trận chiến mới thắng được . Người xin được quẻ xâm này , trước khó sau dễ , chờ đúng thời vận mới thành công .

SỐ 52 HẠ HẠ ( 下簽 )

遭人彈駁爾官非Tao nhân đạn bác nhĩ quan phi窮鬼揶揄災厄時Cùng quỉ da du tai ách thì不特公庭多險難Bất đặc công đình đa hiểm nạn私家門戶也防虞Tư gia môn hộ dã phòng di

Dịch :

Cửa quan phải trái cãi lao xaoMa quỷ cười reo nạn kéo vàoKiện thưa đeo đuổi nhiều nguy hiểmTrong nhà việc xấu phải phòng cao

Giải :

壬癸交爭Nhâm Quý giao tranh是非坎坷Thị phi khảm kha不特公庭Bất đặc công đình私門慮禍Tư môn lự hoạ

Nhâm Quý lo cãi tranhRắc rối tới chẳng lànhCông đường không nên tớiNhà buồn nghĩ quẩn quanh

Lời bàn : quẻ xâm này thuộc về hành mộc , tỉ như chuyện Tôn-Tẩn bị hại bởi tay Bàng-Quyên . Người xin được quẻ xâm này mọi việc đều xấu , phải cẩn thận đề phòng kẻo vướng hoạ tai , phòng ngừa người tiểu nhân gây hại . Gắng cầu Thánh Thần phò trợ , mới tránh khỏi điềm xui . Mùa thu thì khá hơn , các mùa khác đều không được tốt .

SỐ 53 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

卦中吉兆號青龍Quải trung cát triệu hiệu thanh long作事求謀處處通Tác sự cầu mưu xứ xứ thông女嫁男婚官事吉Nữ giá nam hôn quan sự cát更無憂慮喜重重Cánh vô ưu lự hỷ trùng trùng

Dịch :

Quẻ này điềm tốt tựa rồng xanhLàm việc mọi nơi cũng được thànhNam nữ hợp hôn , thưa kiện thắngChồng chất niềm vui sẽ đến nhanh

Giải :

卦兆青龍Quải triệu thanh long百事亨通Bá sự hanh thông男婚女嫁Nam hôn nữ giá喜事重重Hỷ sự trùng trùng

Quẻ tốt như gặp rồngTrăm việc được hanh thôngGái gã trai lấy vợNiềm vui mãi chất chồng

Lời Bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , như lúc Khổng-Minh ẩn dật nơi núi Ngoạ Long Cương , sau được Lưu-Bị rước về phò tá , lập nên nhà Hậu Hán , tam phân thiên hạ . Người xin được quẻ xâm này , thời vận đã đến dầu đi đến nơi đâu cũng thành đạt , trai gái hợp nhân duyên , cầu quan rất tốt , muôn việc như ý .

SỐ 54 HẠ HẠ ( 下簽 )

横逆相交至搆爭Hoành nghịch tương giao chí cấu tranh被人非是實難分Bị nhân phi thị thật nan phân貴眸未惜懸明鏡Quí mâu vị tịch huyền minh kính目下心思且亂蔴Mục hạ tâm tư thả loạn ma

Dịch :

Đôi bên nghịch ý cãi nhau hoàiNgười nói ra vào khó đúng saiNhìn gương kỹ lưỡng soi cho rõTrước mắt trong lòng loạn rối thay

Giải :

彼此交爭Bỉ thử giao tranh是非難分Thị phi nan phân目下覺懮Mục hạ giác ưu未遇貴人Vị ngộ quí nhân

Hai bên cứ cãi tranhPhải trái khó phân rànhChưa gặp người quí giúpTrước mắt buồn quẩn quanh

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành hoả , như chuyện Nễ-Hoành đời Tam Quốc tánh rất kiêu ngạo , sau bị ông Huỳnh-Tổ giết chết . Người xin được quẻ xâm này trăm việc đều xấu , phải phòng ngừa người tiểu nhân gây hại , lại bị khẩu thiệt hao tài .

SỐ 55 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

假權恃勢為良圖半是真兮半是虛大抵臨機方應便何須緣木去求魚

Giả quyền thị thế vị lương đồBán thị chân hề bán thị hưĐại để lâm cơ phương ứng tiệnHà tu duyên mộc khứ cầu ngư.

Dịch :

Cậy quyền mượn thế được gì đâuNữa hư nữa thật nghĩ thêm sầuVào cuộc nên tuỳ cơ ứng phóNgọn cây sao đến để buông câu

Giải :

假權恃勢Giả quyền thị thế事未可否Sự vị khả phẩu臨機应變Lâm cơ ứng biến方得可守Phương đắc khả thủ

Cứ mượn thế ỷ quyềnMọi việc nào được yênTuỳ cơ lo xử liệuThủ phận giữ vẹn nguyên

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thổ , tỉ như ông Lưu-Bị lánh ra làm quan , mượn đất Kinh Châu , lạy ông Đào-Khiêm ba lần mà nhường chức , nếu không thì chẳng được lâu dài . Người xin được quẻ xâm này , phải tuỳ thời chớ nên nóng vội , nếu gấp sẽ có lo sợ về sau , mọi việc nên cẩn thận .

nguyenthuy:

SỐ 56 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

福來相倚好追求命裡無時也罷休寵辱榮枯皆分定何須險處用機謀

Phước lai tương ỷ hảo truy cầuMệnh lý vô thời dã bãi hưuSủng nhục vinh khô giai phận địnhHà tu hiểm xứ dụng cơ mưu

Dịch :

Ỷ thế phước phần cứ mãi trèoVận thời chưa đến chịu gieo neoKhó khăn giàu có trời định rỏMưu tính làm chi chốn hiểm nghèo

Giải :

榮枯得失Vinh cô đắc thất其分已定Kỳ phân dĩ định不可遇求Bất khả ngộ cầu實由乎命Thật do hô mạng

Phận định rỏ trắng đenĐược thất với sang hènMạng trời đà đặt đểKhông được quá bon chen

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , như chuyện Trương-Lương xách giầy cho ông Huỳnh-Thạch-Công , nhận được binh thơ , sau mới đạt tới công danh tột phẩm . Mạng thời là do trời định , muốn cầu cũng khó nổi . Người xin được quẻ xâm này , các việc nên an phận thủ thường , chớ tham cầu vô ích .

SỐ 57 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

夫耕婦織利田蚕Phu canh phụ chức lợi điền tàm娶得佳婚又生男Thú đắc giai hôn hựu sanh nam占訟占財皆得濟Chiêm tụng chiêm tài giai đắc tế貴人携手任東西Quí nhân huề thủ nhậm Đông Tây

Dịch :

Vợ dệt chồng chăm lo cấy càyGia đình hạnh phúc lại sanh traiCầu tài kiện tụng việc đều thắngNgười quí Đông Nam đến nắm tay

Giải :

貴人安業Quí nhân an nghiệp物貴得時Vật quí đắc thời占財占訟Chiêm tài chiêm tụng何事不利Hà sự bất lợi

Lạc nghiệp lại an cưCó thời của quí dưCầu tài cùng thưa kiệnĐâu cần phải ưu tư

Lời bàn : quẻ xâm này thuộc về hành kim , như chuyện Đổng-Vĩnh bán mình chôn cha , gặp được vợ tiên dệt vải bán mà trừ dứt thay số nợ , sau sanh được co trai đổ Trạng-Nguyên , người xin được quẻ xâm này rất tốt , song ngàn việc phải lấy hiếu làm đầu , mới được thành công .

SỐ 58 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

財非天與鬼能輸Tài phi thiên dữ quỉ năng thâu散得多麽積有餘Tán đắc đa ma tích hữu dư甘酒是音皆不順Cam tữu thị âm giai bất thuận年來下詔果何如Niên lai chiếu hạ quả hà như

Dịch :

Của quấy quỉ trời cũng chịu thuaBao năm tích luỹ phải tan lùaRượu ngon âm nhạc theo chi mãiXoay chuyển thế nào được chiếu vua

Giải :

人之處世Nhân chi xử thế當務於德Đương vụ ư đức諂侫轎奢Hước ninh kiêu xa後悔何益Hậu hối hà ích

Người sống ở trên đờiĐức độ trãi nơi nơiNịnh hót theo xa xỉSau hối cũng muộn rồi

Lời bàn : quẻ xâm này thuộc về hành kim , như chuyện nước Tần muốn đánh lấy nước Thục , bèn lập kế mua đường , nước Thục vì tham tiền liền chịu bán , sau thành ra bị mất nước . Người xin được quẻ xâm này , chẳng nên tham cầu , mọi việc phải thủ phận , đừng vì tham tiền mà mang hoạ .

SỐ 59 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

圗謀全事觸藩低Đồ mưu toàn sự xúc phiên đê進退徬徨只自迷Tiến thối bàng hoàng chỉ tự mê大抵金來同水合Đại để kim lai đồng thuỷ hiệp貴人從此力提携Quí nhân tùng thử lực đề huề

Dịch :

Mưu tính việc này ngở được toTới lui ngơ ngẩn rối tơ vòKim thuỷ cuối cùng ngày được hợpQuí nhân ra sức giúp giùm cho

Giải :

觸處多迷Xúc xứ đa mê合處多携Hiệp xứ đa huề同金與水Đồng kim dữ thuỷ其用始制Kỳ dụng thuỷ chế

Việc tới loạn rối lòngMuốn hợp phải chờ trôngTới ngày kim với thuỷÁp dụng được thành công

Lời bàn : quẻ xâm này thuộc về hành kim , như chuyện người Tương-Như lúc nghèo khó đi ăn trộm gạo , bị bắt mang gông , sau thoát ra về , đi ngang cầu bèn lấy bút đề thơ rằng : nếu không làm nên chuyện cả , thề không đi qua cầu này , quả sau làm được quan lớn . Người xin đặng quẻ xâm này , phải cố gắng lo liệu thì mọi việc sẽ thành công , nhưng đừng quá vội .

SỐ 60 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

春忙不放馬蹄閑Xuân mang bất phóng mã đề nhàn過盡風波歷險艱Quá tận phong ba lịch hiểm gian直待一聲雞報曉Trực đãi nhất thanh kê báo hiểu自然龍帶寶珠還Tự nhiên long đới bảo châu hoàn

Dịch :

Xuân bận vung roi ngựa hý vangVượt bao sóng gió lại nguy nanChờ lúc gà đêm rền tiếng gáyRồng đến mang theo lắm bạc vàng

Giải :

多見艱辛Đa kiến gian tân凡事未逢Phàm sự vị phùng若遇八月Nhược ngộ bát nguyệt財寳亨通Tài bửu hanh thông

Việc gian khó lúc nàyNhiều nguy hiểm lắm thayNếu gặp vào tháng támHanh thông đường lợi tài

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thuỷ , như chuyện Hàn-Dũ bị đày đi đất Triều-Châu mà nhậm chức , trên đường gặp nhiều gian khổ , đến nơi trừ được nạn cá sấu làm hại dân , người đời nhớ công đức , lập đền thờ phụng đến đời sau . Người xin được quẻ xâm này , trước hiểm trở sau vinh quang , nên tạo thêm phước thì mọi việc đều tốt .

nguyenthuy:

SỐ 61 HẠ HẠ ( 下簽 )

鳴琴弦斷悄無音Minh cầm huyền đoạn tiêu vô thanh萬恨人間欲怨深Vạn hận nhân gian dục oán thâm惆怅此園花正艳Trù trướng thử viên hoa chánh diễm凝霜雪積自消沉Ngưng sương tuyết tích tự tiêu trầm

Dịch :

Đứt dây đàn gãy có đâu kêuCăm tức thế gian giận oán nhiềuVườn hoa du ngoạn đang khoe sắcSương dùi tuyết đóng phải tiêu điều

Giải :

琴斷弦續Cầm đoạn huyền tục月圓必缺Nguyệt viên tất khuyết占訟多凶Chiêm tụng đa hung占病未决Chiêm bệnh vị quyết

Trăng lúc tỏ khi mờĐàn đã đứt dây tơKiện thưa nhiều trắc trởTật bệnh dứt phải chờ

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , như chuyện Bá-Nha khóc Tử-Kỳ xong , liền đập bỏ cây đàn vì từ đây không còn bạn tri âm . Người xin được quẻ xâm này , khá cẩn thận đề phòng tật bệnh , trăm việc không có gì hay cả.

SỐ 62 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

女嫁男婚正及時Nữ giá nam hôn chánh cập thời春蠶秋稼兩相宜Xuân tàm thu giá lưỡng tương nghi巿朝聳出皆榮貴Thị triêu tung xuất giai vinh quí病染花顏也得醫Bệnh nhiểm hoa nhan dã đắc y

Dịch :

Nam nữ kết hôn đã đến thờiXuân tầm thu cấy tốt nơi nơiĐem ra chợ sớm buôn giàu cóTật bệnh nhiễm thân phải xa rời

Giải :

女嫁男婚Nữ giá nam hôn春蚕秋稼Xuân tàm thu giá百事和合Bách sự hoà hiệp久病痊癒Cữu bệnh thuyên du

Nam nữ hợp hôn nhânXuân thu phải chuyên cầnTrăm việc đều tươi tốtBệnh lùi khoẻ tấm thân

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thổ , như chuyện ông Nhiếp-Di bị bệnh mà gặp được thầy giỏi . Người xin được quẻ xâm này , phải tuỳ theo thời tiết mà làm việc , thì trăm sự được thành , công danh , tài lợi sẽ toại nguyện , từ mùa xuân và thu là tốt nhất , mùa đông mùa hạ thì bình thường.

SỐ 63 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

幾年姿色負牽絲Kỷ niên tư sắc phụ thiên ti得婿東床正及時Đắc tế đông sàn chánh cập thời正是熊羆時吉夢Chánh thị hùng bì thời cát mộng孕生不覺是男兒Dựng sanh bất giác thị nam nhi

Dịch :

Trang điễm bao năm thiếu mối maiHôm nay kén được rể hiền tàiHừng hực mộng lành đang tới lúcHoài thai con quí phải là trai

Giải :

久雨得晴Cữu vũ đắc tịnh久屈得伸Cữu khuất đắc thân孕主生男Dựng chủ sanh nam忽遇良辰Hốt ngộ lương thìn

Mưa mãi đến lúc ngưngBuồn lâu cũng được mừngCó thai sanh trai quíNhư gặp được mùa xuân

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thuỷ , như chuyện Vương-Nghĩa kén được rễ hiền . Người xin được quẻ xâm này rất tốt , song mùa thu thì không hay . Công danh toại nguyện , tật bệnh cúng vái thì lành ngay , cầu tài được lợi .

SỐ 64 HẠ HẠ ( 下簽 )

魚遊澄練網張過Ngư du đăng luyện võng trương qua鳥入森林怕入羅Điểu nhập sâm lâm phá nhập la何日此身多惆碍Hà nhật thử thân đa trù ngại月愁一夢到南柯Nguyệt sầu nhất mộng đáo Nam Kha

Dịch

Cá bơi mắc lưới khúc sông trongChim rừng bay sợ vướng vô lồngTrở ngại lúc nào thân được thoátNam Kha mộng đến buồn mênh mông

Giải :

魚遊避網Ngư du tỵ võng飛雁遭弓Phi nhạn tao cung出入有碍Xuất nhập hữu ngại羅網重重La võng trùng trùng

Cá mắc lưới khi bơiTrúng tên chim bị rơiTới lui đều trở ngạiBẫy rào có nơi nơi

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thuỷ , như chuyện Lý-Mân nằm giấc mộng Nam kha chẳng khác nào hoa sớm nở tối tàn , công danh trôi theo dòng nước . Người xin được quẻ xâm này , việc gì cũng ráng giữ mình , bốn mùa khá thuận theo lòng trời , mạng vận rất xấu , nên chờ thời tốt đến .

SỐ 65 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

守份隨緣到處安Thủ phận tuỳ duyên đáo xứ an枉謀音想必招愆Uổng mưu âm tưởng tất chiêu hành春蘭秋桂隨時發Xuân lan thu quế tuỳ thời phát處順安常是福田Xứ thuận an thường thị phước điền

Dịch :

Mọi đều thủ phận lại tuỳ duyênNghĩ quấy làm sai khó được liềnXuân thu theo tiết trồng lan quếNương thời thường nhật mới thuận yên

Giải :

人生處世Nhân sinh xử thế理宜守份Lý nghi thủ phận凡事有時Phàm sự hữu thời自然亨泰Tự nhiên hanh thái

Người xử thế ở đờiCác việc phải đúng thờiThủ phận theo lẽ đúngTự nhiên được thảnh thơi

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thổ , như chuyện ông Đào-Tiềm thôi làm quan , về nhà trồng bông cúc mà vui thú , thiên hạ xưng là Ngũ-Liễu tiên sinh . Người xin được quẻ xâm này phải an phận thủ thường , mà chờ thời cơ đến , như mùa xuân có lan , thu đến thì có quế , còn việc hôn nhân đừng vội tính .

nguyenthuy:

SỐ 66 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

十年塵土困英才Thập niên trần thổ khốn anh tài吉兆依稀入夢來Cát triệu y hy nhập mộng lai好玩錢塘江上月Hảo ngoạn Tiền-Đường giang thượng nguyệt潮頭到䖏海門開Triều đầu đáo xứ hải môn khai

Mười năm đất bụi lấp anh tàiNằm mộng điềm vui ít lắm thayTiền-Đường sông rộng nhìn trăng sángCửa biển sóng reo lớp lớp đầy

Giải :

久困塵土Cữu khốn trần thổ否極泰來Bỉ cực thái lai東西有望Đông tây hữu vọng所用逢財Sở dụng phùng tài

Lâu nay bụi chôn chânSung sướng đã tới gầnViệc làm đều được thấyTay nắm được bảo trân

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành kim , như chuyện ông Tô-Đông-Pha khi còn trẻ công danh chưa đạt , sau làm quan lớn ngao du các nơi thắng cảnh , nên ông viết bốn chữ rằng – : ” Thông đạt cùng khốn ” cũng như nhau . Người xin được quẻ xâm này , việc gì cũng vậy trước khó sau dễ , duy việc tật bệnh và hôn nhân thì không tốt cho lắm .

SỐ 67 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

過盡黃雞白大鄉Quá tận hoàng kê bạch đại hương幾多疑慮變吉祥Kỷ đa nghi lự biến cát tường今朝得到江南地Kim triêu đắc đáo Giang nam địa開盡浮雲見太陽Khai tận phù vân kiến thái dương

Buồn nghĩ bao năm lại rỡ ràngĐã đến quê nhà gà gáy vangHôm nay thấy được trời nam ấyBay mất mây mù tỏa nắng vàng

Giải :

歷夏至秋Lịch hạ chí thu愛事未用Ái sự vị dụng才到十月Tài đáo thập nguyệt舉用無憂Cử dụng vô ưu

Tự hè tới tiết thuKhi làm chịu rối mùChờ lúc tháng mười tớiCác việc dứt buồn ưu

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thổ , như chuyện ông Mã-Viện đem quân đánh nước Nam , Người xin được quẻ xâm này , trước phải lao đao cực khổ , sau mới thành công được , ráng chịu cực làm ăn mà chờ thời , sau mới được vinh hoa phú quí , đừng nên nóng vội .

SỐ 68 HẠ HẠ ( 下簽 )

苑園春到是追遊Uyển viên xuân đáo thị truy du一曲笙歌一曲愁Nhất khúc sanh ca nhất khúc sầu好事轉頭成悪事Hảo sự chuyển đầu thành ác sự提携二美到牽牛Đề huề nhị mỹ đáo khiên ngưu

Vườn uyển dạo xuân bước tới luiNghe khúc đàn ca dạ sụt sùiRõ nhìn việc tốt thành ra xấuNgưu Lang Chức Nữ gặp nào vui

Giải :

泰中有否Thái trung hữu bỉ喜中有憂Hỷ trung hữu ưu提防損失Đề phòng tổn thất二尾牽牛Nhị vĩ khiên ngưu

Trong vui chen nỗi buồnXui hên nào được suôngNên đề phòng tổn thấtNhư trâu bị nhốt chuồng

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , như chuyện bà Võ-Hậu ra vườn thượng uyển , hàng ngày xem hoa nở tươi tốt nay lại rụng héo , nhân thấy cảnh mà sanh buồn . Người xin được quẻ xâm này , phải tuỳ cơ ứng biến , bằng đắm sa chơi bời thì ắt có chuyện buồn lo .

SỐ 69 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

六翮乘風意氣饒Lục cách thừa phong ý khí nhiêu翺翔雲路上青霄Cao tường vân lộ thượng thanh tiêu時來更借金颷力Thời lai cánh tá kim tiêu lực豈憚程途萬里遥Khởi đạn trình đồ vạn lý diêu

Dịch :

Tầng mây bay lượn tự ra vàoCánh vươn lướt gió vượt trời caoĐến thời mượn sức càng thêm mạnhE dè chi nữa tiến lên nào

Giải :

羽翼既成Vũ dực tức thành青雲得路Thanh vân đắc lộ鹂鶚横飛Ly cô hoành phi萬里一舉Vạn lý nhất cử

Vỗ cánh vượt lên trờiMây xanh lướt thảnh thơiRộng đường bay khắp chốnThoáng chốc đã đến nơi

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành kim , như chuyện Lưu-Viễn phục được con ma hại người tại sau nhà , sau đó có Thần nhân giúp sức làm đến chức đại tướng . Người xin được quẻ xâm này , mùa xuân hạ thì không được tốt cho lắm , qua thu đông mới tốt lành mọi bề .

SỐ 70 HẠ HẠ ( 下簽 )

歡娛變作禍胎懷家道蕭條百不諧悶裡添心又未下犬生三角又還來

Hoan ngu biến tác hoạ thai hoàiGia đạo tiêu điều bách bất hàiMuộn lý thiêm tâm hựu vị hạKhuyển sinh tam giác hựu hoàn lai

Dịch :

Đang vui lo sợ ẩn trong lòngTrăm việc trong nhà chẳng thuận thôngBuồn rầu chưa dứt thêm chồng chấtĐiều xui tháng Tuất lại quay vòng

Giải :

福遷成禍Phước thiên thành hoạ喜多成衰Hỷ đa thành suy悶猶未解Muộn do vị giải灾又還來Tai hựu hoàn lai

Phước đi hoạ ngặp ngayVui nhiều yếu lúc nàyBuồn rầu chưa hiểu rỏThêm vào lại nạn tai

Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành hoả , như chuyện người con gái đời Thương đã có chồng họ Lục , còn ngoại tình cùng trai có chửa , chồng bèn kiện đến quan trên , sau nhà này bị niêm phong biên tịch hết gia sản . Người xin được quẻ xâm này , phải ngăn ngừa và đề phòng các việc .

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous pageCác câu hỏi về xăm hạ hạ là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê xăm hạ hạ là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author