Cách kiểm tra có camera hay không

Bạn đang muốn kiểm tra xem điện thoại, laptop của bạn có camera hay không? Khi mua các thiết bị điện tử mới, chúng ta...