Tầm quan trọng của sáu pháp vô thượng

Bài viết Tầm quan trọng của sáu pháp vô thượng thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hangnhatcaocap.com.vn/ tìm hiểu Tầm quan trọng của sáu pháp vô thượng trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Tầm quan trọng của sáu pháp vô thượng”

Thông tin chi tiết về Tầm quan trọng của sáu pháp vô thượng


Xem nhanh
04:54 Việc tập trung đem lại hiệu quả gì?
08:11 Khi Niệm Phật và Hành Pháp thấy phía sau đầu bị căng ra thì nên làm gì?
10:42 Mình tu có nên tin hoàn toàn vào lời nói của người khác không? Làm thế nào để biết người ta nói có chính xác hay không?
16:34 Tại sao có trường hợp nằm chiếu minh gần nhau nhưng có người thì thở tốt còn người khác lại bị hút trược chới với?
22:57 Mình đi đám ma có giúp ích được gì cho bản thân và mọi người không?
24:33 Mình tu sáng suốt sẽ hiểu và chấp nhận thế nào khi làm trái luật Trời so với người không tu?
30:00 Giúp người khác 1 cách sáng suốt thì mình phải làm thế nào?
30:49 Hồn Là Một Trạng Thái, Không Có Tên - Mỗi Cái Tên Nói Lên Trạng Thái, Tính Chất Của Mỗi Người.
36:50 Trạng Thái Thiền Định Của Phật, Tinh Thần Tu Của Phật Rất Đáng Quý, Rất Đáng Để Cố Gắng Học Hỏi Theo - Tu Phải Hoà Tan Với Phật Thì Tâm Linh Mới Phát Triển Mạnh.
45:09 Khi xem phim ảnh, điển từ bộ phim ảnh hưởng thế nào đến tâm linh của mình?
47:02 Tại sao khi thấy con nít, con cái mình lại muốn ôm hôn ,cưng nựng, cảm thấy thương yêu vô cùng?
48:00 Yêu thương, hy sinh vì con cái mà quên mất mình là đúng hay sai?
49:32 Tại sao khi xem phim về Phật Chúa lại cảm thấy thoải mái?
53:57 Có cách nào để khiến Lục Căn Lục Trần nghe lệnh của mình không? - Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai.
55:56 Chú Bá chia sẻ kỹ thuật thở Pháp Luân Thường Chuyển.
56:56 Bạn đạo Bằng Võ chia sẻ trải nghiệm về Chấn Động Điển Quang.
59:20 Khi hành pháp theo thứ tự rồi mà muốn làm thêm các pháp khi có còn thời gian có được không?
1:00:45 Tu Vô Vi Là Trở Về Siêu.

Kiến thức
Thứ năm, 21/11/2019, 06:41 AM

Bài kinh trên Phật dạy chúng ta tu sáu căn khi duyên sáu trần. Nghĩa là khi mắt thấy sắc không ưa thích đắm nhiễm sắc mà phải trụ tâm ở xả, hằng tỉnh sáng. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều cũng tu như vậy.

>>Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về Lời Phật dạy 

Như vậy chúng ta thấy Phật dạy muốn trụ tâm (tâm an định) phải không kẹt sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Ảnh minh họa Như vậy chúng ta thấy Phật dạy muốn trụ tâm (tâm an định) phải không kẹt sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Ảnh minh họa

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy:

Thầy Tỳ Kheo chân chánh phải tu sáu pháp vô thượng. Những gì là sáu?

1. Mắt thấy sắc không ưa thích, ghét bỏ, trụ tâm ở xả, hằng tỉnh sáng.

2. Tai nghe tiếng không ưa thích, ghét bỏ, trụ tâm ở xả, hằng tỉnh sáng.

3. Mũi ngửi mùi không ưa thích, ghét bỏ, trụ tâm ở xả, hằng tỉnh sáng.

4. Lưỡi nếm vị không ưa thích, ghét bỏ, trụ tâm ở xả, hằng tỉnh sáng.

5. Thân xúc chạm không ưa thích, ghét bỏ, trụ tâm ở xả, hằng tỉnh sáng.

6. Ý đối với pháp không ưa thích, ghét bỏ, trụ tâm ở xả, hằng tỉnh sáng.

Ai được sáu pháp như vậy, là bậc Vô thượng, là phước điền của chúng sanh, xứng đáng cho Trời Người tôn trọng cung kính cúng dường.

Lời bình:

Bài kinh trên Phật dạy chúng ta tu sáu căn khi duyên sáu trần. Nghĩa là khi mắt thấy sắc không ưa thích đắm nhiễm sắc mà phải trụ tâm ở xả, hằng tỉnh sáng. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều cũng tu như vậy. Tại sao? Vì sáu căn là đầu mối của luân hồi và giải thoát. Nếu sáu căn chạy theo sáu trần sanh tâm ưa thích tức khởi niệm tham ái đắm nhiễm liền bị sáu trần lôi cuốn trong luân hồi. Trái lại, nếu sanh tâm ghét bỏ tức khởi niệm sân, cũng là gốc của luân hồi. Thế nên chẳng sanh yêu ghét, trụ tâm ở xả, hằng tỉnh sáng, ngay đó giải thoát, cũng gọi là Quán Tự Tại!

Ví như trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy Ngài A Nan: “Khiến ông lưu chuyển sanh tử bởi do sáu căn và làm cho ông an lạc giải thoát cũng từ sáu căn mà được”.

Sáu căn có tầm quan trọng như vậy cho nên người tu tập muốn được giác ngộ giải thoát phải chế ngự sáu căn không cho chạy theo sáu trần. Ảnh minh họa Sáu căn có tầm quan trọng như vậy cho nên người tu tập muốn được giác ngộ giải thoát phải chế ngự sáu căn không cho chạy theo sáu trần. Ảnh minh họa

Sáu căn có tầm quan trọng như vậy cho nên người tu tập muốn được giác ngộ giải thoát phải chế ngự sáu căn không cho chạy theo sáu trần. Như người chăn trâu luôn luôn cầm roi và sợi dây mũi chăn giữ con trâu không cho buông lung xâm phạm vào lúa mạ của người. Mỗi khi trâu vừa liếc ngó hai bên thì phải kéo mũi trâu lại. Cũng vậy khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, chúng ta phải thấy rõ sáu trần không thật, tạm bợ giả dối, như mộng ảo, như huyễn hóa, như bọt nước, như sương mai… tâm trụ ở xả, hằng tỉnh sáng, đó là Thiền vậy.

Bài liên quan

Trong Kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: “Làm sao an trụ tâm và làm sao hàng phục tâm?” Phật trả lời: ”Muốn trụ tâm phải: Không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, nên sanh tâm không chỗ trụ, nếu còn chỗ trụ tức chẳng phải tâm an trụ rồi”. (Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nhược vi hữu trụ tức vi phi trụ).

Như vậy chúng ta thấy Phật dạy muốn trụ tâm (tâm an định) phải không kẹt sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Nếu còn kẹt sáu trần thì tâm không thể an trụ. Không đắm trước sáu trần thì tâm an trụ tự tại.

Khi tâm ta tự tại thì con đường giải thoát chúng ta khỏi tìm đâu xa.

Đây là con đường tu thiết yếu để chúng ta thoát ly sanh tử, không có con đường thứ hai nào khác. Vì thế mà Phật, Tổ đắng miệng, cạn lời khuyên nhắc chúng ta phải cố gắng tu tập nhiếp phục sáu căn, gìn giữ tâm ý cho thanh tịnh hằng sống với trí huệ sáng ngời. Được như thế mới đủ làm ruộng phước của chúng sanh và xứng đáng cho Trời Người tôn trọng cung kính cúng dường.

Trích Giảng Kinh A Hàm – Sách “Nhặt Lá Bồ Ðề”

HT. Thiền Sư Thích Thanh Từ 

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

image

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Sự kiện nổi bật

Tin chọn lọc

“ĐẠO PHẬT TRONG TRÁI TIM TÔI”Các câu hỏi về vô thượng là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê vô thượng là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author