Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS mới nhất (Cập nhật 2020)

Bài viết Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS mới nhất (Cập nhật 2020) thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HangNhatCaoCap.com.vn tìm hiểu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS mới nhất (Cập nhật 2020) trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS mới nhất (Cập nhật 2020)”

Thông tin chi tiết về Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS mới nhất (Cập nhật 2020)


Xem nhanh
Kế Toán là gì ? Học ở đâu tốt? .
Cùng tìm hiểu ngành Kế Toán nhé các em
----
Đăng kí học online ĐẦY ĐỦ VIDEO LÝ THUYẾT VÀ VIDEO BÀI TẬP TỰ LUYỆN nhắn tin cho thầy nhé : http://m.me/chidt1234​​
💥 Facebook cá nhân : Chí Quốc Nguyễn : https://facebook.com/chidt1234​​
💥 Fanpage Chính Thức :http://www.facebook.com/toanthaychi/​​
💥 Instagram : Chidt264 https://www.instagram.com/chidt264/​​
💥 Học ONLINE : Ôn Thi Đại Học , lớp 12 , lớp 11 cần tư vấn để đăng kí các khóa Học Toán Online Đầy Đủ Video , Bài Tập Về Nhà , Bài Tập Tự Luyện , Khóa học luyện thi chuyên nghiệp và Tốt Nhất thì nhắn tin vào facebook Chí Quốc Nguyễn cho thầy tại đây nhé m.me/chidt1234

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) mới nhất

Ngày 02/10/2020

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) là kiến thức cơ sở mà bất kỳ kế toán nào cũng cần phải biết và nắm rõ. Vậy chuẩn mực kế toán Việt Nam là gì và khác gì so với các chuẩn mực kế toán quốc tế? Hãy cùng Kế toán 1A tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS

✅ Mọi người cũng xem : giai đoạn cuối của quá trình thiết kế là gì

Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán (theo định nghĩa quốc tế) là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực và thủ tục chung xác định cơ sở của các chính sách và thông lệ trong lĩnh vực kế toán tài chính. Các chuẩn mực kế toán giúp nâng cao tính minh bạch của báo cáo tài chính ở tất cả các nước.

Các chuẩn mực kế toán áp dụng cho toàn bộ bức tranh tài chính của một đơn vị, bao gồm tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí và vốn chủ sở hữu.

Các ngân hàng, nhà đầu tư và cơ quan quản lý dựa trên các chuẩn mực kế toán để đảm bảo sự phù hợp và chuẩn xác trong thông tin về một đơn vị nhất định.

✅ Mọi người cũng xem : nên mua chung cư hay mua đất xây nhà

Chuẩn mực kế toán Việt Nam và thế giới

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là các chuẩn mực kế toán toàn cầu do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) ban hành và quy định để hướng dẫn việc lập và trình bày các báo cáo tài chính. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) sử dụng IFRS làm cơ sở, tuy nhiên hai chuẩn mực này cũng có những điểm khác biệt chính về thuật ngữ, phương pháp áp dụng và phạm vi trình bày.

✅ Mọi người cũng xem : 10 triệu nên mua laptop nào

Cách trình bày báo cáo tài chính

Một bộ báo cáo tài chính chuẩn dựa trên chuẩn mực kế toán quốc tế bao gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả HĐKD; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu; và Thuyết minh BCTC, bao gồm tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng cũng như các thuyết minh khác.

Bộ báo cáo tài chính dựa trên Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) bao gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả HĐKD; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC.

✅ Mọi người cũng xem : có nên mua căn hộ carina plaza

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dựa theo IFRS, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được xây dựng dựa trên Bảng cân đối kế toán đầu và cuối năm tài chính và có thể bao gồm một số thông tin từ Số cái kế toán. Còn dựa theo VAS, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập dựa trên sổ quỹ tiền mặt và sổ quỹ tài khoản ngân hàng tương ứng.

Hệ thống tài khoản

Bộ Tài chính Việt Nam phát hành bảng hệ thống tài khoản thống nhất dùng cho Báo cáo tài chính theo VAS của Doanh nghiệp bao gồm Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC.

IFRS không có quy định về hệ thống tài khoản, doanh nghiệp có thể tạo ra hệ thống tài khoản phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình.

Hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam mới nhất

Việt Nam hiện nay đang có 26 chuẩn mực kế toán VAS được ban hành qua 5 đợt gồm 5 Quyết định (149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001; 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002; 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003; 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 và 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005) và 3 Thông tư (161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007; 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006; 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006).

Nhằm tăng cường sự đồng nhất và minh bạch trong báo cáo tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư 200/2014 / TT-BTC và số 202/2014 / TT-BTC để hướng dẫn doanh nghiệp về các tiêu chuẩn này.

Các chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất bao gồm:

 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 01 – Chuẩn mực chung
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 02 – Hàng tồn kho
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 03 – Tài sản cố định hữu hình
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 04 – Tài sản cố định vô hình
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 05 – Bất động sản đầu tư
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 06 – Thuê tài sản
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 07 – Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 08 – Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 11 – Hợp nhất kinh doanh
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 14 – Doanh thu và thu nhập khác
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 15 – Hợp đồng xây dựng
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 16 – Chi phí đi vay
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 19 – Hợp đồng bảo hiểm
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 21 – Trình bày Báo cáo tài chính
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 26 – Thông tin về các bên liên quan
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 28 – Báo cáo bộ phận
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 30 – Lãi trên cổ phiếu

Bạn có thể bấm vào từng chuẩn mực kế toán để xem nội dung tóm tắt hoặc tải hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. Chúc các bạn thành công.

NTT.HàCác câu hỏi về vas trong kế toán là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê vas trong kế toán là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author