Bảng phân công nhiệm vụ Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017

Bài viết Bảng phân công nhiệm vụ Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017 thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hangnhatcaocap.com.vn/ tìm hiểu Bảng phân công nhiệm vụ Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Bảng phân công nhiệm vụ Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017”

Thông tin chi tiết về Bảng phân công nhiệm vụ Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017Ngày 24/08/2017     15.195 lượt xem

 Tài liệu đính kèm: Tải về

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

ĐOÀN TN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

***

Số: ……../ĐTNHVNH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TN NHIỆM KỲ 2014 – 2017

 

          Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn TN Học viện Ngân hàng nhiệm kỳ 2014 – 2017. Ban Thường vụ (BTV) Đoàn TN Học viện phân công nhiệm vụ của các đồng chí trong BTV Đoàn Học viện, cụ thể như sau:

1. Đ/c Phạm Tiến Đạt – Bí Thư Đoàn Học viện:

          Giữ trọng trách lãnh đạo chung, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Thành Đoàn về công tác Đoàn Học viện, chịu trách nhiệm công tác đối nội, đối ngoại, chủ trì công việc của BCH, BTV Đoàn Học viện theo quy chế.

          Phụ trách chung, chủ trì công việc của BTV, BCH, chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị cấp trên, nghị quyết BCH, trực tiếp chỉ đạo các công tác trong từng giai đoạn.

          Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Học viện thực hiện các nhiệm vụ chung của Đoàn Học viện.

Phụ trách các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị đoàn bạn.

Phụ trách tài chính, đối ngoại, công tác nhân sự của Đoàn Học viện.

Phê duyệt dự toán kinh phí, quyết toán kinh phí các chương trình do Đoàn Học viện tổ chức.

          Chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp của BTV và BCH.

          Phụ trách công tác tư tưởng Đoàn viên, công tác xây dựng Đoàn, công tác phát triển Đảng.

Tham dự các cuộc họp do Trung ương Đoàn tổ chức, bí thư Thành đoàn yêu cầu, Đảng ủy Ban giám đốc Học viện yêu cầu.

Thường xuyên chăm lo xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đoàn, nhất là trong BCH, BTV Đoàn Học viện.

          Thay mặt BTV, BCH duyệt và ký các văn bản.

2. Đ/c Phạm Thanh Hải – Phó Bí thư Đoàn Học viện:

Thay mặt đồng chí Bí thư Đoàn Học viện khi đi vắng, giải quyết những công việc được Bí thư uỷ quyền và báo cáo lại kết quả điều hành công việc cho đồng chí Bí thư.

          Chủ trì xây dựng, hoàn thiện toàn bộ các giấy tờ cho công tác đoàn, lưu trữ giấy tờ.

          Trực tiếp chỉ đạo văn phòng Đoàn Học viện thực hiện các công việc văn phòng.

          Chịu trách nhiệm theo dõi kỉ luật lao động văn phòng Đoàn (giờ giấc, văn hóa công sở…)

Trực tiếp chỉ đạo việc quản lý tài sản của Văn phòng Đoàn Học viện, hồ sơ, sổ sách, đoàn viên.

Phụ trách làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn.

Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn Học viện; tổng hợp báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo định kỳ (quý, năm).

Phụ trách công tác phong trào Văn hóa văn nghệ, thể thao lập kế hoạch tổ chức luyện tập định kỳ và biểu diễn theo yêu cầu.

Chỉ đạo hoặc ủy quyền cho BCH Đoàn TN Học viện tham dự các cuộc thi, hội thi, hội diễn, giao lưu văn nghệ do các LCĐ tổ chức.

Tham dự, chỉ đạo và phát biểu các chương trình văn nghệ, thể thao, các game show về văn thể do Đoàn trường, Liên chi đoàn, câu lạc bộ tổ chức.

Ký duyệt các văn bản về các mảng văn thể của Đoàn Học viện. 

Ký các tờ trình mượn cơ sở vật chất, các tờ trình treo băng rôn, poster, banel, kí các giấy mời của các chương trình hoạt động của Đoàn trường, Hội sinh viên.

Ký duyệt các văn bản khác theo giấy ủy quyền của Bí thư Đoàn.

Theo dõi hoạt động; tham dự cuộc họp của: LCĐ Khoa Tài chính, LCĐ Khoa Ngoại Ngữ, LCĐ Khoa Quản trị kinh doanh.

Phụ trách và chỉ đạo các ban gồm : Ban văn thể, Ban tổng hợp – hành chính

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư phân công.

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai – Phó Bí thư Đoàn Học viện:

Giải quyết những công việc được Bí thư uỷ quyền và báo cáo lại kết quả điều hành công việc cho đồng chí Bí thư.

Phụ trách công tác nữ sinh, thanh thiếu niên trong Học viện, đề xuất các hoạt động cho nữ Đoàn viên, chỉ đạo thành lập và phát triển câu lạc bộ nữ sinh tại Học viện Ngân hàng.

Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động liên quan đến tọa đàm, hội thảo học tập, các hoạt động nghiên cứu khoa học và hướng nghiệp cho sinh viên.

Trực tiếp chỉ đạo việc truyền thông, quảng bá và đưa tin các hoạt động của Đoàn TN – Hội SV trên website Đoàn hội.

Theo dõi hoạt động; tham dự cuộc họp của : LCĐ khoa Ngân hàng; LCĐ Khoa Kế toán kiểm toán.  

Phụ trách và chỉ đạo các ban gồm : Ban học tập, nghiên cứu khoa học, hướng nghiệp và Ban công nghệ thông tin và truyền thông

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư phân công.

4. Đ/c Nguyễn Tiến Hưng – Phó bí thư Đoàn Học viện:

Giải quyết những công việc được Bí thư uỷ quyền và báo cáo lại kết quả điều hành công việc cho đồng chí Bí thư.

Phụ trách công tác công tác thi đua khen thưởng, kỉ luật, hoạt động của các câu lạc bộ Đoàn Thanh niên Học viện Ngân hàng

Chủ trì xây dựng các đề án phát triển các câu lạc bộ, đội sinh viên tình nguyện. Xây dựng chương trình tập huấn công tác đoàn cho bí thư năm thứ nhất, tập huấn kĩ năng quản lí câu lạc bộ cho đội trưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ, chương trình đối thoại sinh viên, tìm hiểu truyền thống Học viện ngân hàng.

Tham dự các cuộc họp, các chương trình do Hội sinh viên Học viện Ngân hàng tổ chức.

Tham dự, chỉ đạo và phát biểu các chương trình game show do Đoàn trường, Liên chi đoàn.

Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Thường trực cho các chương trình kỉ niệm 55 năm thành lập Học viện Ngân hàng do Đoàn thanh niên tổ chức.

Ký duyệt các văn bản về liên quan đến các CLB, các công tác khen thưởng kỷ luật và công tác phát triển Đảng của Đoàn Học viện và các văn bản khác theo giấy ủy quyền của Bí thư. 

Theo dõi hoạt động; tham dự cuộc họp của : LCĐ khoa Hệ thống thông tin quản lý; LCĐ Trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế; LCĐ Khoa Kinh doanh quốc tế.   

Phụ trách và chỉ đạo các ban gồm : Ban Phát triển câu lạc bộ, đội sinh viên tình nguyện, Ban thi đua khen thưởng và phát triển Đảng

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư phân công.

5. Đ/c Phan Anh – UVBTV Đoàn Học viện:

Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động hướng nghiệp của Đoàn TN Học viện.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các buổi hội thảo, tọa đàm do Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức.

Ký duyệt các văn bản về các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hội thảo, tọa đàm, mời tài trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học.

Tham dự các cuộc họp về hoạt động nghiên cứu khoa học do Học viện và Thành đoàn tổ chức.

Theo dõi hoạt động; tham dự cuộc họp của : Chi đoàn Khoa – Bộ môn; Chi đoàn Phòng – Ban – Trung tâm.

Phụ trách Ban Học tập, nghiên cứu khoa học và hướng nghiệp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư phân công.

6. Đ/c Lê Thị Minh Ngọc – UVBTV Đoàn Học viện:

 Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các hoat động kiểm tra, khen thưởng, kỉ luật đối với từng đoàn viên, chi đoàn và LCĐ.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các buổi kiểm tra, giám sát về công tác Đoàn do Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức.

Thực hiện công tác quản lí phát triển Đảng.

Chủ trì giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng và kết nạp Đảng.

Chủ trì xây dựng toàn bộ các tiêu chí chấm điểm thi đua khen thưởng kỉ luật Đoàn viên, Chi đoàn, LCĐ trong toàn Học viện.

Ký duyệt các văn bản về tiêu chí chấm điểm, qui trình tổ chức hoạt động, về khen thưởng kỉ luật.

Tham dự các cuộc họp về hoạt động kiểm tra, khen thưởng, kỉ luật do Học viện và Thành đoàn tổ chức.

Theo dõi hoạt động; tham dự cuộc họp của: LCĐ Cơ sở đào tạo Sơn Tây; LCĐ Phân viện Bắc Ninh.    

Phụ trách Ban Phát triển Đảng, thi đua khen thưởng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư phân công.

7. Đ/c Kiều Thị Thu Hà – UVBTV Đoàn Học viện:

Chủ trì, chỉ đạo, xây dựng các chương trình hoạt động của Hội sinh viên bám sát mục tiêu định hướng hoạt động của Đoàn Thanh niên HVNH.

Phối hợp Đoàn Thanh niên xây dựng, tổ chức thực hiện các đội sinh viên tình nguyện hoạt động vì cộng đồng, chiến dịch tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh tình nguyện, xây dựng và chuyển giao các mô hình kinh tế, hoạt động vì người nghèo.

Phối hợp với Đoàn thanh niên trực tiếp xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động kỉ niệm 55 năm thành lập Học viện Ngân hàng.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động do Hội sinh viên thành phố tổ chức.

Tham dự, chỉ đạo và phát biểu các chương trình do câu lạc bộ, các đội sinh viên thuộc Hội sinh viên tổ chức.

Tham dự các cuộc họp, các chương trình do Hội sinh viên Thành phố tổ chức.

Theo dõi hoạt động, tham dự cuộc họp của: CĐ Viện Nghiên cứu khoa học. 

Phụ trách Ban tổng hợp – hành chính.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư phân công

Nơi nhận:

– BTV Thành Đoàn;

– BTV Đảng ủy;

– Lãnh đạo Học viện;

– Chi bộ Viện, Phân viện, Cơ sở đào tạo, các khoa, bộ môn thuộc HVNH ;

– Liên chi Đoàn các khoa, bộ môn thuộc HVNH, Viện, Phân viện, Cơ sở đào tạo,;

– Chi đoàn giáo viên các đơn vị;

– Các đ/c UVBCH Đoàn Học viện;

– Lưu VP.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

      BÍ THƯ      

 

 

(Đã ký)

 

Phạm Tiến ĐạtCác câu hỏi về ủy viên đoàn là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ủy viên đoàn là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ủy viên đoàn là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ủy viên đoàn là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ủy viên đoàn là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ủy viên đoàn là gì


Các hình ảnh về ủy viên đoàn là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm tin tức về ủy viên đoàn là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thêm thông tin chi tiết về ủy viên đoàn là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author

One Response

  1. hate treason
    09/04/2022