Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Bài viết Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HangNhatCaoCap.com.vn tìm hiểu Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?”

Thông tin chi tiết về Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?


Xem nhanh
~~~~~{UNIQUE VIDEO DESCRIPTION COPY WILL GO HERE}~~~~~

-----------

Subscribe: https://www.youtube.com/user/acrobat?sub_confirmation=1

LET’S CONNECT
Website: https://acrobat.adobe.com/us/en/
Facebook: https://www.facebook.com/AdobeDocumentCloud
Twitter: https://twitter.com/AdobeDocCloud
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/adobe-document-cloud/

Scan, edit, review, sign - all on the go. Adobe Document Cloud gives you the tools to maximize your workflow and get your team running like a well-oiled digital machine.

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?image

YOMEDIA

UREKA

ADMICRO

 • Câu hỏi:

  Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

  • A. Là một đối tượng có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ
  • B. Là một dạng bộ lọc;
  • C. Là một dạng bộ lọc;có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ
  • D. Là yêu cầu máy thực hiện lệnh gì đó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

CÂU HỎI KHÁC

 • Thế nào là cơ sở dữ liệu quan hệ?
 • Các bước chính để tạo lập CSDL quan hệ là:
 • Một mô hình dữ liệu là một tập các khái niệm mô tả các yếu tố:
 • Trong csdl quan hệ, quan hệ là khái niệm dùng để chỉ:
 • Khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về khoá của bảng:
 • Khẳng định nào là sai khi nói về khoá chính trong bảng:
 • Khi cần xem dữ liệu từ một CSDL theo một khuôn mẫu định sẵn, cần sử dụng đối tượng nào?
 • Phát biểu nào về hệ quản trị CSDL quan hệ là đúng?
 • Hãy nêu các bước để khai báo cấu trúc bảng
 • Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?
 • Trong quá trình khai thác CSDL, nhu cầu cập nhật dữ liệu xuất hiện khi nào ?
 • Trong quá trình tạo cấu trúc của một bảng, việc nào không nhất thiết phải thực hiện khi tạo một trường?
 • Trong các mô hình dữ liệu được mô tả sau đây, mô hình nào là mô hình dữ liệu quan hệ?
 • Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu là:
 • Khẳng định sau đây là sai khi nói về hệ cơ sở dữ liệu khách chủ:
 • Khẳng định nào sau đây là sai đối với hệ CSDL trung tâm
 • Các giải pháp cho việc bảo mật CSDL gồm những giải pháp nào?
 • Người có chức năng phân quyền truy cập là ai?
 • Trong một trường THPT có xây dựng một CSDL quản lý điểm Học Sinh.
 • Các yếu tố tham gia trong việc bảo mật hệ thống như mật khẩu, mã hoá thông tin cần phải làm những gì?
 • Để nhận dạng người dùng khi đăng nhập vào CSDL, ngoài mật khẩu người ta còn dùng các cách nào?
 • Trong Hệ thống siêu thị CO.
 • Đặc điểm nào sau đây không phải là hạn chế của Hệ cơ sở dữ liệu phân tán:
 • Hệ cơ sở dữ liệu tập trung gồm có:
 • Đặc trưng chung của hệ cơ sở dữ liệu tập trung là:
 • Phát biểu nào sau đây là sai khi sao lưu tập tin?
 • Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hệ CSDL trung tâm?
 • Trính bày bảng phân quyền cho phép?
 • Nhận dạng người dùng là chức năng của hệ điều hành nào?
 • Trong mô hình khách-chủ dữ liệu được lưu trữ trên:
 • Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về hệ CSDL phân tán?
 • Các quyền truy cập dữ liệu gồm có những gì?
 • Mỗi trạm trong hệ CSDL phân tán chứa:
 • Phát biểu nào không phải là chức năng của biên bản hệ thống?
 • Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về bảo mật thông tin?
 • Các phát biểu sau đây nói về CSDL phân tán, hãy chọn phát biểu đúng nhất:
 • Để quản lí thông tin về bạn bè và người thân của mình, một học sinh đã xây dựng CSDL để thuận lợi cho việc sắp
 • Hệ cơ sở dữ liệu trên trang zing.com.vn thuộc loại hệ cơ sở dữ liệu:
 • Để nâng cao hiệu quả bảo mật của hệ thống bảo vệ, ta phải:
 • Người dùng muốn truy cập vào hệ CSDL cần cung cấp:?

ADSENSE

ADMICRO

image

Bộ đề thi nổi bật

ADSENSE

ADMICRO

image

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

YOMEDIA

ON

x


Các câu hỏi về truy cập cơ sở dữ liệu là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê truy cập cơ sở dữ liệu là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author