Trường trung học cơ sở bằng tiếng Anh

Bài viết Trường trung học cơ sở bằng tiếng Anh thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hàng Nhật Cao Cấp tìm hiểu Trường trung học cơ sở bằng tiếng Anh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Trường trung học cơ sở bằng tiếng Anh”

Thông tin chi tiết về Trường trung học cơ sở bằng tiếng Anh


Xem nhanh
Trong buổi này, chúng ta học phát âm chuẩn như người Mỹ tất cả ký tự phiên âm IPA (Bản Phiên Âm Quốc Tế), phần phụ âm. Nếu phát âm đúng những ký tự này, trong tương lai chúng ta sẽ dễ dàng phát âm chuẩn như người Mỹ tất cả những từ vựng tiếng Anh.

In this session, we learn how to pronounce correctly all the IPA (International Phonetic Alphabet) consonants. This will help us easily pronounce English words as correctly as Americans do.

Sau đây là các ký tự IPA phần phụ âm và ví dụ (Following are the IPA consonants and examples):

m Mom Mẹ
n No Không
ŋ Long Dài
h Home Nhà
l Life Đời ; Smile Cười
r Read Đọc ; Hour Giờ
w Win Thắng
j Yes Vâng, Phải
p Paper Giấy
b Boy Con trai
t Time Thời gian; Not Không
d Dog Chó ; Nod Gật Đầu
k Cat Mèo
g Go Đi
f Phone Điện thoại
v Very Rất
s Miss Cô
z Zoo Sở thú
tʃ Church Nhà thờ
dʒ Jack (Tên Jack)
θ Thing Cái, Vật, Điều
ð This Cái này
ʃ Shoe Giày
ʒ Measure Đo

Trường trung học cơ sở là junior high school: là một bậc trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam, trên tiểu học cấp 1 và dưới trung học phổ thông cấp 3.

Một số mẫu câu liên quan đến trường trung học cơ sở trong tiếng Anh:

In Malaysia, the middle school equivalent is called lower secondary school which consists of students from 13 to 15 age.

Tại Malaysia, trung học tương đương được gọi là trường trung học cơ sở trong đó bao gồm học sinh từ 13 đến 15 tuổi.

Sài Gòn Vina, Trường trung học cơ sở bằng tiếng Anh

 In junior high school, I worked on the school newspaper and made cartoons.

Ở trường trung học cơ sở, tôi làm việc trên báo trường và làm phim hoạt hình.

By junior high, my classmates were wearing lipstick and a little makeup, but for me that was taboo.

Đến trung học cơ sở, các bạn cùng lớp của tôi đã tô son và trang điểm một chút, nhưng đối với tôi đó là điều cấm kỵ.

Perhaps he or she was a junior high school teacher who once commented that your writing skills were far below average.

Có lẽ anh ấy hoặc cô ấy là một giáo viên trung học cơ sở, người đã từng nhận xét rằng kỹ năng viết của bạn dưới mức trung bình.

Southwest Junior High is surveying parents about their children wearing uniforms.

Trường trung học cơ sở Tây Nam đang khảo sát các bậc cha mẹ về việc con cái họ mặc đồng phục.

Most of us think the teachers are easier to approach in junior high school.

Hầu hết chúng ta nghĩ rằng các giáo viên dễ dàng tiếp cận hơn ở trường trung học cơ sở.

They spend six years in elementary education and three years in junior high school.Họ dành sáu năm trong giáo dục tiểu học và ba năm ở trường trung học cơ sở.

Bài viết trường trung học cơ sở bằng tiếng Anh được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV

Nguồn: https://saigonvina.edu.vnCác câu hỏi về trường trung học cơ sở trong tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê trường trung học cơ sở trong tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author