Trung tâm giáo dục thường xuyên là gì? Quy định về cơ sở giáo dục thường xuyên

Bài viết Trung tâm giáo dục thường xuyên là gì? Quy định về cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HangNhatCaoCap.com.vn tìm hiểu Trung tâm giáo dục thường xuyên là gì? Quy định về cơ sở giáo dục thường xuyên trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Trung tâm giáo dục thường xuyên là gì? Quy định về cơ sở giáo dục thường xuyên”

Về cơ sở giáo dục thường xuyên? Về Trung tâm giáo dục thường xuyên?

Hệ thống giáo dục ở nước ta hiện nay được chia thành hệ thống giáo dịch chính quy và hệ thống giáo dục thường xuyên. Hệ thống giáo dục thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục ở nước ta, mà các cơ sở giáo dục trong hệ thống này có trung tâm giáo dục thường xuyên. Vậy trung tâm giáo dục thường xuyên là gì và pháp luật có những quy định gì về loại hình trung tâm này. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ cung cấp các thông tin về vấn đề này.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

* Cơ sở pháp lý:

– Luật Giáo dục năm 2019;

– Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2021 do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

1.  Về cơ sở giáo dục thường xuyên

Tại Khoản 1 Điều 44 Luật Giáo dục năm 2019 quy định:

” Giáo dục thường xuyên được thực hiện tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở văn hóa, tại nơi làm việc, cộng đồng dân cư, qua phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện khác.”

Như vậy chúng ta có thể thấy giáo dục thường xuyên có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Khác với việc giáo dục chính quy được tổ chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học thì giáo dục phổ thông có thể được thực hiện tại nhiều hình thức đa dạng hơn như tại nơi làm việc, tại cộng đồng dân cư.

Việc pháp luật quy định như vậy hoàn toàn hợp lý vì giáo dục thường xuyên phục vụ những đối tượng là thành niên, người lớn tuổi không có điều kiện tiếp cận với giáo dục chính quy, hoặc đã bỏ học giữa chừng khi tham gia trong hệ thống nhà trường chính quy do nhiều nguyên nhân khác nhau (những người mù chữ, tái mù chữ, những người có nhu cầu học tiếp các chương trình tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông… ) và nhóm người có nhu cầu học tập suốt đời để thỏa mãn những yêu cầu khác nhau theo các mục tiêu: học để biết, học để làm, học để chung sống với cộng đồng, học để hoàn thiện nhân cách. Có thể nhận thấy, những nhóm đối tượng này đang có một công việc nhất định, khó có thể nghỉ học để tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục chính quy, mà họ chỉ có thể tham gia học tập vào những khoảng thời gian khác như buổi tối, ngày nghỉ,…. Nên việc quy định linh động về cơ sở giáo dục thường xuyên tạo điều kiện cho các cá nhân thực hiện nhu cầu học tập của mình dễ dàng hơn.

Xem thêm: Phân biệt giữa chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển

Khoản 2 Điều 44 Luật Giáo dục năm 2019 liệt kê những cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm:

– Trung tâm giáo dục thường xuyên;

– Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên;

– Trung tâm học tập cộng đồng;

– Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên. Trung tâm khác được đề cập đến ở đây có thể là cơ sở giáo dục phổ thông,  cơ sở giáo dục đại học

Mỗi mô hình cơ sở giáo dục thường xuyên lại có một cơ cấu khác nhau. Như Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên vừa là cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, vừa thực hiện chức năng giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề. Hay Trung tâm học tập cộng đồng là mô hình cơ sở giáo dục thường xuyên được tổ chức trên địa bàn xã, phường, thị trấn,… Như vậy, các mô hình tổ chức này chính là hiện thân của tính linh động, dễ dàng tổ chức của giáo dục thường xuyên. 

Tương tự như việc có cơ cấu tổ chức khác nhau, thì các cơ sở giáo dục thường xuyên cũng thực hiện việc giáo dục khác nhau. Cụ thể được quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Giáo dục năm 2019:

– Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên chung, bao gồm: chương trình xóa mù chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân trừ chương trình giáo dục để lấy bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng cử nhân. 

Xem thêm: Điều kiện, nội dung, quy trình áp dụng mua sắm thường xuyên trong đấu thầu

– Đối với trung tâm học tập cộng đồng thực hiện chương trình xóa mù chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ

– Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân. 

Việc quy định về nhiệm vụ chương trình giáo dục phổ thông khác nhau trong các cơ sở giáo dục phổ thông do sự khác biệt về trình độ đào tạo của các cơ sở giáo dục phổ thông. Ví dụ như trung tâm học tập cộng đồng thì không thể đạt được trình độ cao để có thể cấp các văn bằng trung cấp, cao đẳng,… bởi việc cấp các văn bằng trung cấp, cao đẳng cần phải trải qua quá trình tuyển sinh, có hệ thống chương trình môn học được xây dựng chi tiết,… mà các trung tâm giáo dục cộng đồng lại được tổ chức tại các xã, phường, thị trấn thì hầu như không có khả năng đào tạo được chương trình đào tạo này.

Tại Khoản 4 Điều 44 Luật Giáo dục năm 2019 quy định đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học khi thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên phải bảo đảm nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của mình, và các cơ sở này chỉ thực hiện chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân. khi được cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có thẩm quyền cho phép. Bản thân các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là các cơ sở được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ đào tạo riêng, việc giáo dục thường xuyên phát sinh khi các cơ sở giáo dục này nhận thấy cần thiết tiến hành giáo dục để phục vụ nhu cầu học tập của mọi người. Do vậy, các cơ sở này chỉ tiến hành khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiến hành hoạt động giáo dục này. 

Việc liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học trong giáo dục thường xuyên được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

2. Về Trung tâm giáo dục thường xuyên 

Trung tâm giáo dục thường xuyên là một trong các cơ sở giáo dục thường xuyên. Hiện nay, việc tổ chức về trung tâm giáo dục thường xuyên được quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2021 do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo đó, Trung tâm giáo dục thường xuyên được thành lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc quản lý, chỉ đạo bởi Sở Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, ở các tỉnh đề có Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở các huyện và tỉnh.

Trung tâm giáo dục thường xuyên bao gồm: giám đốc, các phó giám đốc; các phòng chức năng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ; lớp học; tổ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục, đào tạo (nếu có); hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật; hội đồng khoa học, hội đồng tư vấn (khi cần thiết). (Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên được ban hành theo Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2021).

Xem thêm: Đưa vào cơ sở giáo dục là gì? Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc?

Trung tâm giáo dục thường xuyên có nhiệm vụ chung của cơ sở giáo dục thường xuyên và có nhiệm vụ chương trình xóa mù chữ là chương trình giáo dục được đặt lên hàng đầu; bên cạnh đó là thực hiện nhiệm vụ giảng dạy để cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, để cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho những đối tượng luật định. Bên cạnh đó là việc thực hiện các chương trình giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu của người học; giáo dục bồi dưỡng, nâng cao trình độ,…

Việc học tập tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tuân theo chương trình, sách giáo khoa và tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tương tự như các cơ sở giáo dục khác trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm giáo dục phổ thông có thể tuyển sinh học sinh trung học cơ sở hoặc học sinh trung học phổ thông hoặc người dân theo quy mô và năng lực đào tạo của trung tâm. 

Như các cơ sở giáo dục thường xuyên khác, trung tâm giáo dục thường xuyên có thể thực hiện theo các hình thức luật định như đào tạo trực tiếp, vừa học vừa làm,… Sau khi hoàn thành xong các chương trình đào tạo, thì người học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ được cấp bằng, văn bằng, chứng chỉ, … theo quy định như: công nhận hoàn thành chương trình xóa mù chữ; bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông,… 

Hiện nay, các trung tâm giáo dục thường xuyên đang được lựa chọn học tập ngày một nhiều, khẳng định vị thế của trung tâm này. Các trung tâm giáo dục thường xuyên nói riêng và cơ sở giáo dục nói chung đã góp phần xóa mù chữ, nâng cao kiến thức, năng lực, chuyên môn của con người để đáp ứng môi trường công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay.

Xem thêm: Giáo dục phổ thông là gì? Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm cấp nào?

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

Chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.713 bài viết

Cơ sở giáo dục đại học là gì? Trong Tiếng Anh cơ sở giáo dục đại học có tên gọi là gì? Quy định về Sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đại học? Quy định về đình chỉ cơ sở giáo dục đại học?

Cơ sở giáo dục đại học là gì? Trong Tiếng Anh cơ sở giáo dục đại học có tên gọi là gì? Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục đại học? Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục đại học?

Mẫu báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cá nhân là gì? Mẫu báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cá nhân để làm gì? Mẫu báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cá nhân mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo mẫu báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cá nhân mới nhất?

Tự chủ đại học là gì? Tự chủ đại học có tên trong tiếng Anh là gì? Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học?

Khái niệm liên quan đến kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học? Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học tên tiếng Anh là gì? Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học?

Khái niệm cơ sở giáo dục đại học là gì? Cơ sở giáo dục đại học có tên tiếng Anh là gì? Quy định quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở giáo dục đại học?

Một số vấn đề về tài chính của cơ sở giáo dục đại học? Cơ sở giáo dục đại học và nguồn tài chính tên tiếng Anh là gì? Nguồn tài chính và quản lý tài chính của cơ sở giáo dục đại học?

Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học là gì? Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có tên tiếng Anh là gì? Điều kiện thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học? Thủ tục để phân hiệu của trường đại học hoạt động đào tạo?

Khái quát về hợp tác quốc tế? Hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học có tên tiếng Anh là gì? Các hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học?

Cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Trong tiếng Anh cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài có tên gọi là gì? Quy định về cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài?

Đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách là gì? Một số quy định liên quan về Đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách?

Đãi ngộ quốc gia là gì? Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia bao gồm các nội dung nào? So sánh chế độ đãi ngộ quốc gia và chế độ đãi ngộ huệ quốc

Đại hội xã viên là gì? Quy định về đại hội thành viên hợp tác xã?

Địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp? Địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp?

Điều khoản bồi thường là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh? Cách tính mức bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng? Nguyên tắc bồi thường thiệt hại?

Đơn vị kế toán là gì? Bao gồm các cơ quan, đơn vị và tổ chức nào? Đối tượng kế toán? Vai trò của kế toán trong đơn vị?

Trại giáo dưỡng là gì? Quy định về biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng?

Gia hạn tín dụng là gì? Những trường hợp nào được gia hạn nợ tín dụng? Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và quy định về trả nợ gốc, lãi tiền vay? Ưu điểm và nhược điểm của vay tín chấp?

Giá đóng cửa là gì? Tìm hiểu về mức giá đóng cửa và mức giá mở cửa? Một số lệnh giao dịch chứng khoán? Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán?

Giá chào bán chứng khoán là gì? Quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng?

Giải thích pháp luật là gì? Chức năng, phương pháp và thẩm quyền giải thích pháp luật? Lý do cần phải giải thích pháp luật?

Giải thể là gì? Giải thể doanh nghiệp là gì? Điều kiện và trình tự thủ tục giải thế công ty? Quy định về trường hợp giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án.

Công quyền là gì? Hệ thống cơ quan công quyền bao gồm những cơ quan nào?

Giãn nợ ngân hàng là gì? Cách xin gia hạn kỳ trả nợ ngân hàng khi khó khăn? Quy định về lãi suất cho vay? Cơ cấu lại thời hạn trả nợ? Thỏa thuận cho vay?

Giai đoạn tố tụng là gì? Các giai đoạn tiến hành tố tụng?

Giám định tư pháp là gì? Vai trò và nguyên tắc của giám định tư pháp? Cơ quan thực hiện giám định tư pháp? Quy định pháp luật về hoạt động giám định?

Giám định tổn thất là gì? Quy định về giám định thiệt hại để bồi thường bảo hiểm? Thực hiện giám định tổn thất? Các trường hợp không trả tiền bảo hiểm? Nội dung hợp đồng bảo hiểm, hình thức, thời điểm phát sinh?

Giám định môi trường là gì? Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường?

Giám định lại là gì? Quy định về giám định bổ sung, giám định lại trong vụ án hình sự? Hồ sơ giám định tư pháp? Kết luận giám định tư pháp?

Giảm án là gì? Quy định về giảm án, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù?Các câu hỏi về trung tâm giáo dục thường xuyên là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê trung tâm giáo dục thường xuyên là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết trung tâm giáo dục thường xuyên là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết trung tâm giáo dục thường xuyên là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết trung tâm giáo dục thường xuyên là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về trung tâm giáo dục thường xuyên là gì


Các hình ảnh về trung tâm giáo dục thường xuyên là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm dữ liệu, về trung tâm giáo dục thường xuyên là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thêm nội dung về trung tâm giáo dục thường xuyên là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author