Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tnlđ, bệnh nghề nghiệp

Bài viết Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tnlđ, bệnh nghề nghiệp thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HangNhatCaoCap.com.vn tìm hiểu Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tnlđ, bệnh nghề nghiệp trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tnlđ, bệnh nghề nghiệp”
Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tnlđ, bệnh nghề nghiệp
Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Để chắc chắn người lao động có đủ sức khỏe làm việc, pháp luật cho phép người lao động được nghỉ ngơi thêm sau thời gian ốm đau, bệnh tật mà vẫn được trợ cấp lương.

Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong 01 năm theo quy định, trong khoảng 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 – 10 ngày/năm. Cụ thể:

 • Tối đa 10 ngày đối với người lao động có sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;
 • Tối đa 07 ngày đối với người lao động có sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phẫu thuật;
 • Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Lưu ý:

 • Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.
 • Nếu thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.
 • Cũng theo quy định này, người lao động nghỉ chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau được trợ cấp mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
 • Từ 01/01/2020, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP) thì mỗi ngày, người lao động được hưởng chế độ dưỡng sức: 30% x 1.490.000 đồng = 447.000 đồng.
 • Từ 01/7/2020, mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết số 86/2019/QH14) thì mỗi ngày, người lao động được hưởng chế độ dưỡng sức: 30% x 1.600.000 đồng = 480.000 đồng.

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

 • Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;
 • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;
 • Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Như vậy, theo quy định thì sau khi nghỉ thai sản bạn phải quay lại làm việc. Trong thời gian 30 ngày đầu làm việc nếu sức khỏe chưa chưa được hồi phục thì người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định ngày nghỉ từ 5 đến 10 ngày làm việc. Trường hợp bạn nghỉ hết 6 tháng thai sản, không quay lại làm việc mà nghỉ tiếp 5 ngày làm việc thì sẽ không được hưởng chế độ dưỡng sức những ngày đó.

Bạn sẽ được hưởng chế độ dưỡng sức sau thai sản nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Đã nghỉ hết thời gian thời gian thai sản được quy định tại Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014;
 • Trở lại làm việc ngay sau thời gian nghỉ thai sản nêu trên;
 • Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi;
 • Được công ty đồng ý cho nghỉ việc.
 • Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
 • Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều công ty vẫn giải quyết chế độ dưỡng sức sau sinh trong trường hợp này. Vì vậy, nếu người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn đồng ý thì những ngày nghỉ của bạn được nghỉ dưỡng sức và được cơ quan bảo hiểm xã hội trả tiền.
 • Mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh của bạn là: 30% mức lương cơ sở x 5 = 30% x 1.390.000 x 5 = 2.085.000 đồng.

Trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày cho một lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:

 • Tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên;
 • Tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%;
 • Tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.

 Mức hưởng được được tính là 01 ngày = 30% mức lương cơ sở

 Thời gian giải quyết sẽ bao gồm:

 • Trong vòng 10 ngày đơn vị lập danh sách NLĐ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe lên cơ quan BHXH kể từ ngày nhận được kết quả sức khỏe NLĐ chưa phục hồi (ngày NLĐ bắt đầu nghỉ dưỡng sức TNLĐ-BNN)
 • Trong vòng 10 ngày cơ quan BHXH thực hiện xử lý hồ sơ và chi trả chế độ, nếu không giải quyết nêu rõ lý do bằng văn bản.

Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp là Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động lập Mẫu C70a-HD.

Những trường hợp nào được hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe?

Người lao động sẽ được hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe nếu thuộc các trường hợp dưới đây:

 • Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, kể cả người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do bộ y tế ban hành, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi
 • Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi
 • Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bênh nghề nghiệp bắt buộc sau khi điều trị ổn định thương tật do TNLĐ hoặc bệnh tật do BNN bị suy giảm khả năng lao động từ 15% trở lên trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi.

Việc giải quyết hồ sơ để được hưởng chế độ trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe là bao nhiêu lâu?

Tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN, Cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe uy tín, trọn gói cho khách hàng.

Chi phí dịch vụ tư vấn trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Khách hàng làm thế nào để liên hệ với công ty Luật ACC để sử dụng dịch vụ tư vấn trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe?

Hiện nay, khách hàng muốn nhận được sự hỗ trợ, tư vấn pháp lý từ công ty Luật ACC thì có thể liên hệ với chúng tôi qua những kênh liên lạc sau:

Tư vấn pháp lý: 1900.3330

– Zalo: 084.696.7979

– Văn phòng: (028) 777.00.888

– Mail: [email protected]

✅ Trợ Cấp: ⭕ Dưỡng Sức, Phục Hồi Cơ Thể
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330


Các câu hỏi về trợ cấp odts là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê trợ cấp odts là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết trợ cấp odts là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết trợ cấp odts là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết trợ cấp odts là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về trợ cấp odts là gì


Các hình ảnh về trợ cấp odts là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm báo cáo về trợ cấp odts là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu nội dung về trợ cấp odts là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author