Thuật ngữ Transactional leadership

transactional leadership là gì? Đây là một thuật ngữ Kinh tế tài chính

Transactional leadership là Phong cách lãnh đạo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transactional leadership – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Phong cách lãnh đạo đó là dựa trên các thiết lập các mục tiêu và mục tiêu cho các tín đồ cũng như việc sử dụng một trong hai hình phạt hay phần thưởng rõ ràng để khuyến khích phù hợp với những mục tiêu này.

Thuật ngữ Transactional leadership

  • transactional leadership là gì? Đây là một thuật ngữ Kinh tế tài chính có nghĩa là Transactional leadership là Phong cách lãnh đạo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transactional leadership – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.Phong cách lãnh đạo đó là dựa trên các thiết lập các mục tiêu và mục tiêu cho các tín đồ cũng như việc sử dụng một trong hai hình phạt hay phần thưởng rõ ràng để khuyến khích phù hợp với những mục tiêu này.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Đây là thông tin Thuật ngữ Transactional leadership theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2022.

Thuật ngữ Transactional leadership

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ Transactional leadership. Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập.