Khôn nguôi là gì, Nghĩa của từ Khôn nguôi | Từ điển Việt ...
 • Tác giả: www.rung.vn

 • Ngày đăng: 2/3/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 8423 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Khôn nguôi là gì: khó nguôi ngoai, khó dứt được tình cảm hoặc thôi suy nghĩ về một cái gì nỗi day dứt khôn nguôi “Xa anh đã ba năm chầy, Tấm lòng thương nhớ đêm ngày khôn nguôi.” (Cdao)

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khôn nguôi là gì: khó nguôi ngoai, khó dứt được tình cảm hoặc thôi suy nghĩ về một cái gì nỗi day dứt khôn nguôi “Xa anh đã ba năm chầy, Tấm lòng thương nhớ đêm ngày khôn nguôi.” (Cdao)…

 • Tác giả: tratu.soha.vn

 • Ngày đăng: 28/8/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 46138 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ Khôn nguôi – Từ điển Việt – Việt. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: khó nguôi ngoai, khó dứt được tình cảm hoặc thôi suy nghĩ về một cái gì nỗi day dứt khôn nguôi “Xa anh đã ba năm chầy, Tấm lòng thương nhớ đêm ngày khôn nguôi.” (Cdao)…

3.

 • Tác giả: vi.vdict.pro

 • Ngày đăng: 10/8/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 51189 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về . Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ. khôn nguôi. trong Từ điển tiếng việt. khôn nguôi. [khôn nguôi] inconsolable. nỗi sầu khôn nguôi của người goá phụ. the widower’s inconsolable grief….

 • Tác giả: englishsticky.com

 • Ngày đăng: 16/6/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 85969 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về khôn nguôi trong Tiếng Anh là gì? – englishsticky.com. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: khôn nguôi. inconsolable. nỗi sầu khôn nguôi của người goá phụ the widower’s inconsolable grief…

Khôn lỏi là gì, Nghĩa của từ Khôn lỏi | Từ điển Việt ...

 • Tác giả: www.rung.vn

 • Ngày đăng: 13/2/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 83710 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Khôn lỏi là gì: Tính từ (Khẩu ngữ) khôn vặt, luôn tìm cách giành lợi riêng cho mình một cách ích kỉ chỉ được cái khôn lỏi!

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính từ khôn trong cách xử sự, biết tránh cho mình những điều không hay cách ứng xử khôn ngoan “Khôn ngoan đối đáp người… Khôn nguôi khó nguôi ngoai, khó dứt được tình cảm hoặc thôi suy nghĩ về một cái gì nỗi day dứt khôn nguôi “Xa anh đã ba năm chầy,……

6.

 • Tác giả: vi.vdict.pro

 • Ngày đăng: 29/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 30017 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về . Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ khôn nguôi trong Từ điển Việt – Hàn. unsoundable. Những mẫu câu có liên quan đến “khôn nguôi” Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “khôn nguôi”, trong bộ từ điển Từ điển Việt – Hàn. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để ……

Khôn là gì, Nghĩa của từ Khôn | Từ điển Việt - Việt - Rung.vn

 • Tác giả: www.rung.vn

 • Ngày đăng: 15/8/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 91408 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Khôn là gì: Mục lục 1 Danh từ 1.1 tên một quẻ trong bát quái, thường tượng trưng cho đất. 2 Tính từ 2.1 có khả năng suy xét để xử sự một cách có lợi nhất, tránh được những việc làm và thái độ không nên…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1.1 tên một quẻ trong bát quái, thường tượng trưng cho đất. 2 Tính từ. 2.1 có khả năng suy xét để xử sự một cách có lợi nhất, tránh được những việc làm và thái độ không nên có. 3 Phụ từ. 3.1 (Văn chương, Ít dùng) không thể, khó mà….

 • Tác giả: tratu.soha.vn

 • Ngày đăng: 10/3/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 82985 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ Nguôi – Từ điển Việt – Việt. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Động từ. (trạng thái tình cảm hay cảm xúc mạnh) giảm bớt dần mức độ. nguôi lòng. nguôi cơn giận. nỗi buồn khôn nguôi. Đồng nghĩa: khuây, nguôi ngoai. Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Ngu%C3%B4i »….

"khôn" là gì? Nghĩa của từ khôn trong tiếng Việt. Từ điển ...

 • Tác giả: vtudien.com

 • Ngày đăng: 19/6/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 15597 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về “khôn” là gì? Nghĩa của từ khôn trong tiếng Việt. Từ điển …. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khôn lỏi*. – 3 p. (id.; vch.). Không thể, khó mà. Biến hoá khôn lường. hd. Tên một quẻ trong bát quái, tượng trưng cho đất, tính âm, phụ nữ. nt. Có khả năng suy xét để sử sự có lợi, tránh những việc làm và thái độ không nên có. Mới tí tuổi mà khôn quá. np….

Khôn khéo là gì, Nghĩa của từ Khôn khéo | Từ điển Việt ...

 • Tác giả: www.rung.vn

 • Ngày đăng: 9/3/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 56487 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Khôn khéo là gì: Tính từ khôn ngoan và khéo léo lời lẽ khôn khéo cư xử khôn khéo Trái nghĩa : vụng dại

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khôn khéo là gì: Tính từ khôn ngoan và khéo léo lời lẽ khôn khéo cư xử khôn khéo Trái nghĩa : vụng dại…

đi một ngày đàng, học một sàng khôn là gì? - Từ điển Thành ...

 • Tác giả: tudienso.com

 • Ngày đăng: 15/3/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 89000 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: đi một ngày đàng, học một sàng khôn trong Thành ngữ Tiếng Việt là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa câu đi một ngày đàng, học một sàng khôn trong văn hóa Việt Nam. Hiểu thêm ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Định nghĩa – Khái niệm đi một ngày đàng, học một sàng khôn có ý nghĩa là gì?. Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu đi một ngày đàng, học một sàng khôn trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ đi một ngày đàng, học một sàng khôn trong Thành ngữ Tiếng Việt….

12.

 • Tác giả: vi.vdict.pro

 • Ngày đăng: 27/8/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 93725 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về . Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ. khôn tả. trong Từ điển tiếng việt. khôn tả. [khôn tả] indescribable; wordless; unutterable; unspeakable; inexpressible. niềm vui khôn tả. indescribable joy….

Mọc răng khôn có ý nghĩa gì? Tại sao lại gọi là răng khôn?

 • Tác giả: nhakhoaparis.vn

 • Ngày đăng: 13/5/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 21701 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Mọc răng khôn có ý nghĩa gì đặc biệt trong cuộc sống hay không hoặc là phải làm gì khi răng khôn mọc? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mọc răng khôn có ý nghĩa gì đặc biệt hay phải làm gì khi răng khôn xuất hiện hy vọng không còn là thắc mắc lớn đối với bạn nữa. Những vấn đề còn băn khoăn liên quan đến răng khôn, bạn có thể đăng ký tư vấn theo form dưới đây để được giải đáp….

Khôn Tả Nghĩa Là Gì ? Từ Điển Việt Nga Khôn Tả

 • Tác giả: issf.vn

 • Ngày đăng: 27/6/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 89139 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Below are sample sentences containing the word

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 28.03.2022 · Bạn đang xem: Khôn tả nghĩa là gì. 1. Nỗi đau khôn tả. 2. NỖI ĐAU KHÔN TẢ. 3. 3 Nỗi đau khôn tả. 4. Điều này thật nguy hiểm khôn tả. 5. Được đoàn tụ gia đình, tôi mừng khôn tả! 6. Được thôi thúc bởi “món quà tuyệt vời khôn tả”…

15.

 • Tác giả: vi.vdict.pro

 • Ngày đăng: 20/6/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 76956 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về . Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ. khôn lường. trong Từ điển tiếng việt. khôn lường. [khôn lường] hard to measure; immeasurable. unforeseen; unexpected. Những hậu quả khôn lường. Unforeseen consequences….

 • Tác giả: www.meosonghiendai.com

 • Ngày đăng: 13/6/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 35667 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sự Khác Nhau Giữa Hiểu Biết, Khôn Ngoan Và Sáng Suốt Là Gì …. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khôn ngoan là khả năng nhận thức và xét đoán những khía cạnh của một vấn đề nào đó mà theo sự hiểu biết biết là đúng, bền vững và có thể áp dụng vào cuộc sống của bạn. Khôn ngoan là khả năng áp dụng hiểu biết vào kế hoạch lớn hơn của cuộc đời. Khôn ngoan cũng sâu sắc hơn, nhận biết được ý nghĩa hoặc nguyên nhân; và biết được nguồn gốc của một số vấn đề và ý ……

17.

 • Tác giả: vi.vdict.pro

 • Ngày đăng: 23/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 71744 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về . Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Để xem xét để xem xét này brat thối khôn lanh sự xuất hiện. 2. Ông ấy sẽ tưởng thưởng hào phóng bất kỳ nhà cầm quyền nào đủ khôn lanh 3. Chúng khôn lanh và nhanh nhẹn hơn so với những phiên bản trước của trò chơi. 4. 10 “Khôn-ngoan tỉnh-thức” không có nghĩa là khôn lanh theo tiêu chuẩn của thế gian. 5….

18.

 • Tác giả: insewa-indochine.org

 • Ngày đăng: 16/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 3437 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” khôn “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 18.01.2022 · Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” khôn “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ khôn, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ khôn trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt…

" Người Này Hiện Không Có Mặt Trên Messenger, Facebook Có ...

 • Tác giả: ruby-forum.org

 • Ngày đăng: 25/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 99617 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Thông báo “Người này vắng mặt” trên Facebook là gì? Và tại sao đôi khi chúng ta gặp lỗi này trên Facebook, Có cách nào để khắc phục người đó hiện không vào Facebook không? Tất cả những câu hỏi trên đều được giải đáp trong bài viết sau đây

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 22.05.2021 · “Người này vắng mặt” trên Facebook là gì? Đó là câu hỏi nhưng mà ruby-forum.org.nước ta nhận ra từ khôn xiết nhiều … Đó có thể là những người chúng ta cũ của công ty hoặc đôi lúc là cài đặt Facebook đối tượng người sử dụng không thích chat chit với ai. ruby-forum.org.nước ta xin xác minh rằng vấn đề fan…

 • Tác giả: englishsticky.com

 • Ngày đăng: 17/5/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 44690 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về khôn khéo trong Tiếng Anh là gì? – englishsticky.com. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: khôn khéo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ khôn khéo sang Tiếng Anh….