Thuật ngữ "Employee Engagement": Có anh/chị nào biết thuật ngữ "Employee Engagement" được dịch sang tiếng Việt là gì không ạ?

Bài viết Thuật ngữ “Employee Engagement”: Có anh/chị nào biết thuật ngữ “Employee Engagement” được dịch sang tiếng Việt là gì không ạ? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hangnhatcaocap.com.vn/ tìm hiểu Thuật ngữ “Employee Engagement”: Có anh/chị nào biết thuật ngữ “Employee Engagement” được dịch sang tiếng Việt là gì không ạ? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Thuật ngữ “Employee Engagement”: Có anh/chị nào biết thuật ngữ “Employee Engagement” được dịch sang tiếng Việt là gì không ạ?”

You need to have Javascript enabled in order to use Anphabe.

Answer8 hZWYm5tkmW6UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ–oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mam5uEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ.. 4

Thuật ngữ “Employee Engagement” được sử dụng nhiều trong HR và trở thành một chiến lược/định hướng/kỹ năng dành cho cấp quản lý. Thuật ngữ này cũng đi kèm với từ “Disengage”. Khi đọc tài liệu tiếng Anh, em có thể hiểu được ý nghĩa, tuy nhiên em lại gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ tiếng Việt để dịch đúng nghĩa cho từ này. Rất mong các anh/chị chia sẻ hỗ trợ. 

Answer8 hZWYm5tkmW6UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ–oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mam5uEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ.. 4

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

JOIN NOW or Login »

Pages

 • Tuan Anh Vu's picture

  Employee Engagement = gắn kết nhân viên   – nó khác hẳn với Employee retention- giữ chân nhân viên và employee satisfaction- tăng mức độ hài lòng của nhân viên 

  • hZWYm5tkmW6UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWWSaZyFneDh

  hZWYm5tkmW6UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZaVlJqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmxtcJhXb7Cx

 • Le Luu's picture

  Theo minh tam dich  la “Gan ket nhan vien”

  • hZWYm5tkmW6UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWWVap2FneDh

  hZWYm5tkmW6UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZaYlZuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmpobJ5lVm6xtg..

 • Chau Hoang Nguyen's picture

   “Gắn kết nhân viên”

  • hZWYm5tkmW6UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWWVbZiFneDh

  hZWYm5tkmW6UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZaYmJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlqbZtuVm6xtg..

 • Trang Nguyen's picture

   Hi Tuan Anh,

  Employee Engagement also means thu hút nhân viên.

  • hZWYm5tkmW6UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWaXb5eFneDh

  hZWYm5tkmW6UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZeampWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmZqbZdXb7Cx

 • Kimmi NGUYEN's picture

  Bạn đừng nên dịch máy móc quá: Trong HR EE đc khái niệm theo nhiều hướng tùy theo bạn nghiên cứu HR theo chiều hướng nào. Còn bạn hỏi chung chung thì nên dịch chung chung là:

  Sự tận tụy trong công việc:     Theo mình đây mới là đáp án chính xác.

  • hZWYm5tkmW6UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWeTa5qFneDh

  hZWYm5tkmW6UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZiWlpiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtvap9pVm6xtg..

 • Tiệp Nguyễn Khánh's picture


  Thuật ngữ này là “độ gắn kết của nhân viên với công ty”. Hàng năm công ty nên tiến hành đo độ gắn kết của Nhân viên, từ đó để điều chỉnh các chính sách hợp lý. Năm nào mình vẫn luôn thực hiện việc đo này trong Tập đoàn của mình.

  • hZWYm5tkmW6UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiUa5yFneDh

  hZWYm5tkmW6UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmXlpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxscJZsVm6xtg..

 • Mai Huynh Minh Tuyet's picture

   Chào bạn, mình tạm thời gọi là: chiến lược gắn kết nhân viên  với các giá trị/văn hóa của doanh nghiệp.

  • hZWYm5tkmW6UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmOWcZSFneDh

  hZWYm5tkmW6UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpSZnJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmpqcZ1uVm6xtg..

PagesCác câu hỏi về employee engagement là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê employee engagement là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết employee engagement là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết employee engagement là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết employee engagement là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về employee engagement là gì


Các hình ảnh về employee engagement là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm thông tin về employee engagement là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thông tin về employee engagement là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author