Thừa kế là gì? Phân tích các đặc điểm của pháp luật thừa kế?

Bài viết Thừa kế là gì? Phân tích các đặc điểm của pháp luật thừa kế? thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HangNhatCaoCap.com.vn tìm hiểu Thừa kế là gì? Phân tích các đặc điểm của pháp luật thừa kế? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Thừa kế là gì? Phân tích các đặc điểm của pháp luật thừa kế?”

Thông tin chi tiết về Thừa kế là gì? Phân tích các đặc điểm của pháp luật thừa kế?


Xem nhanh
Trong video này, công ty luật PLu0026Partners thông tin tới quý vị và các bạn một số quy định của pháp luật về Thừa Kế và Phân Chia Di Sản Thừa Kế.
Chúng tôi hi vọng thông qua video này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về:
- Thừa kế là gì?
- Tài sản nào là di sản thừa kế
- Phân chia di sản thừa kế như thế nào là đúng luật.
Từ đó, mỗi người đều có thể tự xác định, tự phân chia di sản thừa kế hợp tình, hợp lý, tránh được các mâu thuẫn, xung đột không đáng có trong gia đình.
-----------
Các video đáng chú ý khác:
- Video về những điểm mới nổi bật của Luật doanh nghiệp 2020 phần 1: Thay đổi ở các quy định chung: https://www.youtube.com/watch?v=TTRjE....
- Video về 04 định mới về con dấu của doanh nghiệp từ năm 2021: https://www.youtube.com/watch?v=76pNk....
-----------
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV PL VÀ CỘNG SỰ
Văn phòng: Tầng lửng, 911 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, TP.HCM
Hotline: 093.1111.060
Email: [email protected]
Website: www.PL-PARTNERS.vn

thừa kế là gì? Đặc điểm của pháp luật thừa kế?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. thừa kế là gì? 
  • 2 2. Quyền thừa kế là gì?
  • 3 3. Đặc điểm của pháp luật thừa kế:

1. thừa kế là gì? 

Thừa kế tồn tại và phát triển cùng với xã hội loài người, thừa kế được hiểu là việc chuyển dịch tài sản (của cải) của người chết cho người còn sống theo truyền thống, phong tục tập quán của từng dân tộc. Người hưởng tài sản có nghĩa vụ duy trì, phát triển giá trị vật chất, giá trị tinh thần và truyền thống, tập quán mà hệ trước để lại. Trong xã hội có giai cấp, quan hệ thừa kế là đối tượng điều chỉnh của pháp luật, Nhà nước điều chỉnh quan hệ thừa kế nhằm đạt được những mục đích nhất định.

Quan hệ thừa kế tồn tại song song với quan hệ sở hữu và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người. Mặt khác, quan hệ sở hữu là quan hệ giữa người với người về việc chiếm hữu của cải vật chất trong xã hội, trong quá trình sản xuất, lưu thông phân phối của cải vật chất.Sự chiếm hữu vật chất này thể hiện giữa người này với người khác, giữa tập đoàn người này với tập đoàn người khác, đó là tiền đề để làm xuất hiện quan hệ thừa kế.Sở hữu cũng là một yếu tố khách quan xuất hiện ngay từ khi có xã hội loài người và cùng với thừa kế, chúng phát triển cùng với xã hội loài người.

✅ Mọi người cũng xem : hạ canxi là gì

2. Quyền thừa kế là gì?

Theo nghĩa hẹp, quyền thừa kế là quyền của cá nhân để lại tài sản của mình sau khi chết cho người khác.

Theo nghĩa rộng, quyền thừa kế là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người khác theo ý chí của người đó khi còn sống hoặc theo một trình tự nhất định. Mặt khác, các quy phạm pháp luật ghi nhận và quy định trình tự thực hiện và bảo vệ các quyền của người có tài sản, quyền của người thừa kế và các chủ thể khác trong quan hệ thừa kế.

Thừa kế với tư cách là một quan hệ pháp luật dân sự trong đó các chủ thể có những quyền và nghĩa vụ nhất định. Trong quan hệ này, người có tài sản, trước khi chết có quyền định đoạt tài sản của mình cho người khác . Những người có quyền nhận di sản họ có thể nhận hoặc không nhận di sản ( trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Đối tượng của thừa kế là các tài sản , quyền tài sản thuộc quyền của người chết để lại ( trong một số trường hợp người để lại tài sản có thể chỉ để lại hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản). Tuy nhiên , một số quyền tài sản gắn liền với nhân thân người đã chết không thể chuyển cho những người thừa kế ( tiền cấp dưỡng, tiền lương hưu…) vì pháp luật quy định chỉ có người đó mới có quyền được hưởng.

3. Đặc điểm của pháp luật thừa kế:

Thứ nhất: Pháp luật về thừa kế ra đời rất sớm.

Ngay từ thời kỳ La Mã Cổ Đại  đã có pháp luật về thừa kế, PL Về TK thời kỳ này được khắc trên phiến đá để mọi người cùng hiểu mà làm theo. Khi nghiên cứu về vấn đề này các nhà khoa học pháp lý đã nhận định: “thừa kế là sự di chuyển tài sản của người chết cho một hoặc một số người sống khác. Quyền thừa kế với tư cách là một chế định pháp luật của Nhà nước, xuất hiện trên cơ sở chấm dứt quyền sở hữu của một người đã chết và sự chuyển giao mang tính tổng thể tài sản của người đó cho những người còn sống..

Ở nước ta, pháp luật về thừa kế có thể đã tồn tại ở thời Hùng và  đa số các sử gia và các nhà luật học đều nhất trí rằng: “pháp luật nước ta đã có từ trước thời Lê và đã được điển chế đến thời Lý, Trần.” Như vậy, pháp luật về thừa kế Việt Nam đã xuất hiện từ lâu, nó trở thành một chế định quan trọng của pháp luật thời bấy giờ. Điều đó được thể hiện qua các tài liệu về lịch sử của các sử gia, Bộ luật QTHL, dân Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ… Tuy nhiên, pháp luật về thừa kế thời kỳ này chỉ bảo vệ giai cấp thống trị, củng cố, duy trì quyền sở hữu của những  người có của.

Xem thêm: Truất quyền thừa kế là gì? Truất quyền hưởng di sản theo Bộ luật dân sự?

Thứ hai: Pháp luật về thừa kế có mối quan hệ chặt chẽ với pháp luật về quyền sở hữu

Thừa kế và sở hữu là hai phạm trù kinh tế có mầm mống và xuất hiện ngay trong thời kỳ sơ khai của xã hội loài người, tồn tại song song trong mọi hình thức kinh tế – xã hội. Trong phạm vi một chế độ xã hội, hai phạm trù này gắn bó chặt chẽ với nhau mỗi phạm trù là tiền đề và cũng chính là hệ quả đối với nhau. Nếu sở hữu là yếu tố đầu tiên để từ đó làm xuất hiện thừa kế thì đến lượt mình thừa kế lại là phương tiện để duy trì, củng cố và xác định quan hệ sở hữu.

Nếu sở hữu và thừa kế là hai vấn đề liên quan mật thiết với nhau song song tồn tại bên nhau thì pháp luật về thừa kế với pháp luật về quyền sở hữu cũng có mối quan hệ hết sức mật thiết với nhau. Thông qua việc quy định hình thức sở hữu về tài sản của cá nhân và theo đó pháp luật quy định cho họ các quyền năng trong lĩnh vực thừa kế. Hay nói cách khác, pháp luật về sở hữu là cơ sở cho việc ban hành các văn bản pháp luật về thừa kế.Vì vậy, pháp luật về thừa kế luôn mang một bản chất giai cấp sâu sắc, nó luôn là phương tiện để duy trì, củng cố quyền sở hữu ở những xã hội mà chính bản thân nó đang tồn tại.

Trong xã hội phong kiến hoặc trong xã hội chủ nô, những xã hội dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, thì pháp luật về thừa kế là một trong những công cụ pháp lý quan trọng để duy trì sự bóc lột sức lao động người khác và củng cố địa vị xã hội của những người thừa kế. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, một chế độ dựa trên nền tảng công hữu hoá tư liệu sản xuất. Thừa kế là sự kế thừa thành quả lao động của cá nhân gia đình và các giá trị văn hoá của thế hệ này đối với thế hệ khác, nên pháp luật về thừa kế, trước hết nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động, thành quả lao động của họ được chuyển sang cho những người thừa kế của họ.

Mặt khác, pháp luật về thừa kế còn là một trong những phương tiện để củng cố và phát triển các quan hệ hôn nhân gia đình, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các chủ thể trong lĩnh vực thừa kế, qua đó góp phần bảo đảm quyền sở hữu chính đáng mọi cá nhân trong xã hội.

Như vậy, cùng với sự hình thành và phát triển Nhà nước và pháp luật của chế độ tư hữu thì sở hữu và thừa kế đều là những phạm trù pháp luật và giữa chúng có  mối quan hệ mật thiết với nhau.

Thứ ba: Pháp luật về thừa kế tập trung chủ yếu trong Bộ luật Dân sự, ngoài ra còn được quy định ở một số văn bản liên quan.

Thừa kế là một chế định của pháp luật dân sự, do đó nó cũng mang những đặc điểm chung của Bộ luật Dân sự, như đều là xuất phát từ quan hệ tài sản, đều phản ánh một cách sinh động phong tục, tập quán, đạo đức của người Việt Nam, là công cụ pháp lý quan trọng bảo đảm sự bình đẳng tự nguyện và an toàn pháp lý của các chủ thể, đáp ứng nhu cầu vật chất, và tinh thần của các thành viên trong xã hội…

Xem thêm: Con riêng của chồng có được quyền hưởng thừa kế không?

Do đó, đa số các quy phạm pháp luật về thừa kế được quy định chủ yếu trong Bộ luật Dân sự. Tuy nhiên, do quan hệ thừa kế cũng có mối quan hệ chặt chẽ với quan hệ về sở hữu, quan hệ hôn nhân huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng, quan hệ đất đai… cho nên các quy định pháp luật về thừa kế còn được quy định rải rác trong một số văn bản liên quan như Luật Đất đai, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật hôn nhân gia đình…

Thứ tư: Pháp luật về thừa kế được quy định tương đối toàn diện và có kết cấu chặt chẽ.

Khi xây dựng PLVTK chúng ta đã học tập nhiều kinh nghiệm của cha ông và các nước tiên tiến trên thế giới như Pháp, Đức, Nga… vì vậy, pháp luật về thừa kế ở Việt Nam tương đối toàn diện có cấu trúc chặt chẽ. Pháp luật về thừa kế được chia thành 5 nhóm.

Ngoài nhóm (1) quy định vấn đề chung về thừa kế, làm cơ sở để dẫn chiếu các nhóm quy định cụ thể. Trong mỗi nhóm cụ thể đều có các quy định chung quy định các vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc của phần đó, sau đó mới quy định các vấn đề chi tiết, các cấu trúc này thuận tiện cho việc tra cứu và áp dụng pháp luật về thừa kế.

Xem thêm: Nguyên tắc pháp luật thừa kế là gì? Các nguyên tắc của luật thừa kế?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : ngành điện lạnh là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

Chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.146 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Những trường hợp nào sẽ chia thừa kế theo pháp luật?

Thừa kế theo pháp luật là gì? Nguyên tắc chia thừa kế theo pháp luật? Cách chia thừa kế theo pháp luật?

Người thừa kế là gì? Người thừa kế theo di chúc? Những người thừa kế theo pháp luật? Những trường hợp thừa kế theo pháp luật? Quyền và nghĩa vụ của người thừa kế? Quy định về di chúc và người lập di chúc thừa kế? Thời hiệu thừa kế?

Đối tượng được thừa kế theo pháp luật chỉ có thể là cá nhân? Công ty, tổ chức có là đối tượng hưởng thừa kế trong pháp luật dân sự hay không?

Con riêng có được hưởng thừa kế? Quyền thừa kế của con ngoài giá thú? Con rơi ở ngoài có được hưởng thừa kế của bố để lại không?

Quyền thừa kế của con nuôi? Con nuôi được hưởng thừa kế như con đẻ? Con nuôi có được hưởng thừa kế từ bố mẹ nuôi không? Quy định về quyền thừa kế của con nuôi?

Con chưa ra đời có được thừa kế? Thai nhi có được hưởng thừa kế không? Quyền được hưởng di sản thừa kế của thai nhi, con chưa ra đời?

Người nào đương nhiên được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc? Người không có tên trong di chúc có được hưởng thừa kế không?

Con gái đã đi lấy chồng có được hưởng di sản thừa kế của bố mẹ đẻ? Có phân biệt con trai và con gái khi hưởng di sản thừa kế không? Con trai có được hưởng nhiều hơn không?

Đã lập di chúc, có được chia di sản thừa kế theo pháp luật không? Trường hợp hưởng thừa kế theo pháp luật không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.

Ủy quyền là gì? Giấy ủy quyền ký hợp đồng, hóa đơn GTGT là gì? Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng, hóa đơn GTGT và hướng dẫn soạn thảo? Quy định về hóa đơn GTGT?

Công chức là gì? Nâng ngạch công chức là gì? Mẫu đơn dự thi nâng ngạch công chức và hướng dẫn soạn thảo? Điều kiện tham dự thi nâng ngạch công chức? Tổ chức thi nâng ngạch công chức?

Đơn trình báo mất dấu công ty là gì? Mẫu đơn trình báo mất giấu công ty và hướng dẫn soạn thảo? Quy định pháp luật về con dấu của công ty, doanh nghiệp?

Trường hợp nào chấm dứt đóng mã số thuế cá nhân? Mẫu đơn xin đóng mã số thuế cá nhân và hướng dẫn soạn thảo? Quy định về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế?

Biên bản đình chỉ hoạt động xét nghiệm HIV là gì và dùng để làm gì? Mẫu biên bản đình chỉ hoạt động xét nghiệm HIV 2021 và hướng dẫn soạn thảo? Đình chỉ hoạt động xét nghiệm HIV khi nào? Thủ tục đình chỉ hoạt động xét nghiệm HIV?

Đơn xin giấy phép khai thác cát là gì và được sử dụng để làm gì? Mẫu đơn xin giấy phép khai thác cát và hướng dẫn soạn thảo? Quy định về hồ sơ đề nghị khai thác cát? Thủ tục cấp Giấy phép khai thác cát? Nội dung giấy phép khai thác cát?

Giấy triệu tập của thi hành án dân sự là gì và để làm gì? Mẫu giấy triệu tập của thi hành án dân sự và soạn thảo mẫu giấy triệu tập? Quy định về hoạt động triệu tập đương sự trong thi hành án dân sự?

Giấy xác nhận kết quả thi hành án dân sự là gì? Mẫu giấy xác nhận kết quả thi hành án dân sự và soạn thảo? Thực hiện hoạt động kê biên, xử lý tài sản?

Giấy bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài về Việt Nam là gì và để làm gì? Mẫu giấy bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài về Việt Nam và hướng dẫn soạn thảo? Quy định về bảo lãnh dành cho người nước ngoài?

Ai là người được vay vốn đối với học sinh, sinh viên? Mẫu giấy xác nhận dành cho sinh viên vay vốn tại ngân hàng? Quy định về hoạt động vay vốn của sinh viên?

Giấy đề nghị thỏa thuận biện pháp bảo đảm an toàn điện là gì và để làm gì? Mẫu giấy đề nghị thỏa thuận biện pháp bảo đảm an toàn điện và soạn thảo? Quy định về bảo vệ an toàn điện?

 

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Vai trò của thuế thu nhập cá nhân? Không phát sinh khấu trừ thuế TNCN có phải nộp tờ khai không? Chậm nộp tờ khai bị xử phạt như thế nào?

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì? Mẫu Giấy đề nghị thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hướng dẫn soạn thảo? Quy định về hoạt động đề nghị thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ?

Giấy đề nghị chi kinh phí hỗ trợ thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là gì và để làm gì? Mẫu Giấy đề nghị chi kinh phí hỗ trợ thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên và hướng dẫn soạn thảo?  Đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên?

Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí là gì? Chủ thể nào khi nghỉ việc thì được hưởng chế độ hưu trí? Mẫu quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí năm và soạn thảo? Trình tự quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí?

Kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu thực hiện khi nào? Mẫu biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu và hướng dẫn soạn thảo? Quy định về kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu?

Giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư là gì? Mẫu giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư theo mẫu C3-03/NS và hướng dẫn soạn thảo? Quy định về trình tự chi vốn đầu tư ngân sách nhà nước?

Biên bản ghi nhận công nhân lấy trộm vật tư là gì ? Biên bản ghi nhận công nhân lấy trộm vật tư được sử dụng để làm gì? Mẫu biên bản ghi nhận công nhân lấy trộm vật tư năm 2021 và hướng dẫn soạn thảo? Hình thức xử lý đối với công nhân lấy trộm? Trình tự xử lý kỷ luật công nhân lấy trộm vật tư? Công nhân lấy trộm vật tư có thể bị xử lý như thế nào?

Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện là gì? Mẫu giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện theo mẫu C2-11b/NS và soạn thảo? Quy định pháp luật về rút dự toán bổ sung ngân sách?

Biên bản kiểm tra kỹ thuật tàu cá hằng năm là gì? Mẫu biên bản kiểm tra tàu cá hằng và soạn thảo? Quy định về hoạt động kiểm tra tàu cá?Các câu hỏi về thừa kế là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thừa kế là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author