sixth sense là gì?, Từ điển Anh

Bài viết ‘sixth sense’ là gì?, Từ điển Anh thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hangnhatcaocap.com.vn/ tìm hiểu ‘sixth sense’ là gì?, Từ điển Anh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “‘sixth sense’ là gì?, Từ điển Anh”

Thông tin chi tiết về ‘sixth sense’ là gì?, Từ điển Anh


Xem nhanh


Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “sixth sense”, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ sixth sense, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ sixth sense trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. The sixth Secretary doctor Yao Kee

Lang trung bộ đại nhân

2. A sixth child died of malaria.

Đứa con thứ sáu của họ chết vì bệnh sốt rét.

3. For example, the sixth heptagonal number (81) minus the sixth hexagonal number (66) equals the fifth triangular number, 15.

Ví dụ: Số thất giác thứ 6 (81) trừ Số lục giác thứ 6 (66) là số tam giác thứ 5, 15.

4. Tonight, composer Ludwig van Beethoven’s Sixth Symphony.

Tối nay sẽ là Giao hưởng Số sáu của nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven.

5. Yeah, he’s in the sixth grade now.

nó giờ đã học lớp 6.

6. He’s your sixth cousin, three times removed.

Nó là cháu họ thứ 6, cách nhau 3 đời

7. ROME —THE SIXTH HEAD, “FEARSOME AND TERRIBLE”

LA M×ĐẦU THỨ SÁU, “DỮ-TỢN, RẤT MẠNH”

8. One sense triggers another sense.

Một giác quan kích hoạt 1 giác quan khác

9. 6th sense, 6th sense, pfft!

Giác quan thứ sáu.

10. The sixth Salon d’Aeronautique is held in Paris.

Triển lãm hàng không Salon d’Aeronautique lần thứ 6 được tổ chức ở Paris.

11. And thus ended the twenty and sixth year.

Và như vậy là chấm dứt năm thứ hai mươi sáu.

12. Thor is taking on a squadron down on Sixth.

Thor đang cố giải quyết một binh đoàn ở hướng 6 giờ.

13. Sixth, is there a spiritually sanctifying bond between us?

Thứ sáu, có một ràng buộc thuộc linh đầy thiêng liêng giữa chúng tôi không?

14. Because the sixth need is to contribute beyond ourselves.

Bởi vì nhu cầu thứ sáu là sự hy sinh vượt qua chính bản thân.

15. It was enacted by the sixth Babylonian king, Hammurabi.

Nó được vị vua thứ sáu của Babylon là Hammurabi ban hành.

16. The sixth—the Roman Empire—was still in power.

Cường quốc thứ sáu—Đế Quốc La Mã—vẫn đang bá chủ.

17. Odin mentions the location Þrymheimr sixth in a single stanza.

Odin nhắc đến vùng đất thứ sáu là Thrymheimr trong một khổ thơ.

18. About one sixth (17.1%) of the population had university qualifications.

Khoảng một phần sáu (17,1%) dân số có trình độ đại học.

19. So it makes sense because it doesn’t make sense.

Vậy ra nó có lý vì nó không có nghĩa lý gì.

20. Makes sense.

Dễ hiểu thôi.

21. The sixth sub-district, Nong Krathum, was created in 1980.

Phó huyện thứ 6 Nong Krathum đã được thành lập năm 1980.

22. She became the sixth woman from Venezuela to capture the title.

Cô là người phụ nữ thứ tư của đất nước Venezuela giành được danh hiệu này.

23. What if I said Jofre’ll knock him out in sixth round?

Chuyện gì xảy ra nếu tôi nói Jofre hạ ngục anh ta trong 6 hiệp?

24. Or that you beat up Carl Roth in the sixth grade?

Hoặc là em đã hạ con Carl Roth hồi lớp 6?

25. Rome, the sixth, was still in power when John was alive.

Cường quốc thứ sáu là La Mã hiện đang có trong thời Giăng còn sống.Các câu hỏi về sixth sense là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê sixth sense là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết sixth sense là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết sixth sense là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết sixth sense là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về sixth sense là gì


Các hình ảnh về sixth sense là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm tin tức về sixth sense là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thông tin về sixth sense là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/


Related Posts

About The Author