Thuật ngữ Physical Address

physical address là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ

Physical Address là Địa chỉ vật lý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Physical Address – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong lĩnh vực CNTT, một địa chỉ vật lý đề cập đến hoặc là một vị trí bộ nhớ, được xác định trong hình thức của một số nhị phân, hoặc địa chỉ điều khiển truy cập phương tiện truyền thông (MAC).

Thuật ngữ Physical Address

  • physical address là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ có nghĩa là Physical Address là Địa chỉ vật lý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Physical Address – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.Độ phổ biến(Factor rating): 5/10Trong lĩnh vực CNTT, một địa chỉ vật lý đề cập đến hoặc là một vị trí bộ nhớ, được xác định trong hình thức của một số nhị phân, hoặc địa chỉ điều khiển truy cập phương tiện truyền thông (MAC).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Đây là thông tin Thuật ngữ Physical Address theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2022.

Thuật ngữ Physical Address

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ Physical Address. Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập.