Giáo dục phổ thông là gì? Giáo dục phổ thông bao gồm cấp nào?

Bài viết Giáo dục phổ thông là gì? Giáo dục phổ thông bao gồm cấp nào? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HangNhatCaoCap.com.vn tìm hiểu Giáo dục phổ thông là gì? Giáo dục phổ thông bao gồm cấp nào? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Giáo dục phổ thông là gì? Giáo dục phổ thông bao gồm cấp nào?”

Thông tin chi tiết về Giáo dục phổ thông là gì? Giáo dục phổ thông bao gồm cấp nào?


Xem nhanh
Kênh Thầy Thắng Viên Chức (Cử nhân Luật) :Ôn Thi Viên Chức Giáo Dục; Ôn Thi Viên Chức Y Tế; Ôn Thi Viên Chức Các Ngành Khác; Ôn Thi Thăng Hạng Viên chức; Ôn Thi Công Chức; Ôn Thi Chuyên Viên; Ôn Thi Chuyên Viên Chính; Ôn Thi Chuyên viên Cao cấp
Với từng chuyên ngành cụ thể sẽ có những phương pháp dạy riêng phù hợp với mọi đối tượng học viên. Khi đăng ký tham gia học học viên sẽ:
✅ Được học mọi lúc, mọi nơi, học từ lúc đăng kí đến tận lúc thi.
✅ Được học nền tảng online trên đa nền tảng di động, laptop.
✅ Được thi thử online với hệ thống đề thi chuyên sâu.
✅ Được vào nhóm và coach 1 -1, Giải đáp toàn bộ thắc mắc có liên quan về pháp luật.
Liên hệ với Thầy Thắng Viên Chức:
FB cá nhân: https://www.facebook.com/thaythangvienchuc/
FB group: https://www.facebook.com/groups/tailieuonthivienchucgiaovien
web đăng ký khóa học: https://onthivienchuc.teachable.com/
SĐT: 0352143804

Giáo dục phổ thông là gì? Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm: Trường tiểu học, Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học

Các quốc gia trên thế giới đều coi con người là nhân tố tiên quyết, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của đất nước. Vì vậy, các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đều đầu tư một cách triệt để, hiệu quả và khai thác được hết tiềm năng của người học. Mỗi quốc gia khác nhau sẽ có các cách thức giáo dục và tổ chức giáo dục khác nhau để phù hợp với người học nhất. Ở Việt Nam, cũng giống như phần lớn các quốc gia trên thế giới, Luật Giáo dục Việt Nam tổ chức hệ thống dạy học từ mầm non (mẫu giáo) đến cấp trung học phổ thông, giáo dục đại học, học nghề, trong đó giáo dục phổ thông là giai đoạn quan trọng nhất, quyết định “người học là ai?” trong tương lai.

giao-duc-pho-thong-la-gi-co-so-giao-duc-pho-thong

Luật sư tư vấn các quy định về giáo dục phổ thông tại Việt Nam: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

– Luật Giáo dục năm 2019

– Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ban hành điều lệ trường tiểu học.

– Thông tư 32/2020/Tt-BGDĐT ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Mục lục bài viết

  • 1 1. Giáo dục phổ thông là gì?
  • 2 2. Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm cấp nào?
    • 2.1 2.1. Trường tiểu học:
    • 2.2 2.2. Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học:

1. Giáo dục phổ thông là gì?

Khái niệm giáo dục phổ thông không được quy định ở bất kỳ văn bản pháp luật nào, mà xuất phát từ sự nghiên cứ và tìm hiểu của bản thân, tác giả cho rằng, khái niệm này có thể được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau, cụ thể:

– Nếu xét giáo dục phổ thông là một giai đoạn giáo dục, có thể hiểu giáo dục phổ thông là giai đoạn học tập của người học từ mẫu giáo (mầm non) đến trung học phổ thông, trong đó, giáo dục phổ thông là giai đoạn chính, chiếm phần lớn thời gian học tập của người học. Hay nói cách khác, giáo dục phổ thông là một trong những thành phần trong hệ thống giáo dục quốc dân.

– Ở một góc độ khác, giáo dục phổ thông còn được hiểu là hệ thống giáo dục bao gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông.

Xem thêm: Mục tiêu và chương trình của giáo dục phổ thông mới nhất

Thực chất, hai khái niệm này không loại trừ nhau mà bổ sung cho nhau, dù được hiểu theo nghĩa nào, thì người đọc chỉ cần nắm bắt được rằng: Giáo dục phổ thông được chia thành giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp là cấp trung học phổ thông.

Vậy vai trò và mục tiêu của giáo dục phổ thông là gì?

Có thể thấy rằng, giáo dục có vai trò cực kỳ quan trọng đối với cá nhân trong sự hình thành nhân cách, phát triển trí tuệ, tinh thần, tâm hồn, vì vậy, với ý nghĩa là giai đoạn giáo dục chiếm phần lớn thời gian của người học, giáo dục phổ thông thực sự phải thể hiện hết vai trò của mình trên cơ sở thỏa mãn các mục tiêu luật định, cụ thể:

Thứ nhất, giáo dục phổ thông nhằm phát triển toàn diện cho người học về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo; hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho người học tiếp tục học chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, giáo dục tiểu học nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của học sinh; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.
Thứ ba, giáo dục trung học cơ sở nhằm củng cố và phát triển kết quả của giáo dục tiểu học; bảo đảm cho học sinh có học vấn phổ thông nền tảng, hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp.
Thứ tư, giáo dục trung học phổ thông nhằm trang bị kiến thức công dân; bảo đảm cho học sinh củng cố, phát triển kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có hiểu biết thông thường về kỹ thuật, hướng nghiệp; có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm cấp nào?

Theo Điều 33 Luật Giáo dục năm 2019, cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học. Trên cơ sở quy định của pháp luật cùng với những hiểu biết cơ bản của bản thân, tác giả sẽ tập trung phân tích một số nội dung cơ bản về các cơ sở giáo dục này trong các tiểu mục dưới đây.

✅ Mọi người cũng xem : dạy học tích hợp liên môn là gì

2.1. Trường tiểu học:

Trường tiểu học là nơi thực hiện giáo dục tiểu học được thực hiện trong 05 năm học, từ lớp một đến hết lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một được áp dụng là 06 tuổi và được tính theo năm.

Dưới góc độ pháp lý, trường tiểu học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Trường tiểu học có thể được tổ chức theo một trong hai loại hình: công lập (do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu) hoặc tư thục (do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động).

Xem thêm: Đưa vào cơ sở giáo dục là gì? Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc?

Với tư cách là một cơ sở giáo dục độc lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, trường tiểu học các nhiệm vụ và quyền hạn nhất định theo quy định tại Điều 3 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, cụ thể:

Một là, công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Hai là, thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường. Nhận bảo trợ và quản lý các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Ba là, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gắn với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Bốn là, triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai thực hiện sách giáo khoa và nội dung giáo dục của địa phương theo quyết định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); thực hiện tự chủ chuyên môn trong tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường tiểu học.

Năm là, thực hiện tự kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định.

Sáu là,quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Bảy là, quản lý và sử dụng đất, tài chính và tài sản của nhà trường theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Điều kiện đăng ký kinh doanh điểm truy cập internet và khoảng cách đối với cơ sở giáo dục theo quy định

Tám là, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục. Tổ chức cho giáo viên, người lao động và học sinh tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Chín là, xây dựng môi trường văn hoá – giáo dục trong nhà trường, tham gia xây dựng môi trường văn hoá – giáo dục ở địa phương.

Mười là, được tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với nhà trường theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trường tiểu học còn phải thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Các nhiệm vụ quyền hạn trên gắn liền với sự vận hành và phát triển của cơ sở giáo dục, phù hợp với mục tiêu giáo dục đặt ra ở cấp đầu tiên trong hệ thống cơ sở giáo dục phổ thông.

✅ Mọi người cũng xem : có nên mua canon 60d cũ

2.2. Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học:

Trường trung học cơ sở là nơi thực hiện giáo dục trung học cơ sở, được thực hiện trong 04 năm học, từ lớp sáu đến hết lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi của học sinh vào học lớp sáu là 11 tuổi và được tính theo năm.

Trường trung học phổ thông là trường thực hiện giáo dục trung học phổ thông, được thực hiện trong 03 năm học, từ lớp mười đến hết lớp mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuổi của học sinh vào học lớp mười là 15 tuổi và được tính theo năm.

Trường phổ thông có nhiều cấp học được hiểu là trường bao gồm hai cấp 2 cấp trở lên: Trường tiểu học và trung học cơ sở; Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Xem thêm: Sơ đồ cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta hiện nay

Dưới góc độ pháp lý, trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Về bản chất, các trường trung học có nhiều điểm tương đồng, do đó, khi ban hành điều lệ trường, Bộ Giáo dục không ban hành riêng từng điều lệ dành riêng cho các cấp trường như trường tiểu học.

Trường trung học cơ sở có thể được tổ chức theo một trong hai loại hình: công lập (do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và trực tiếp quản lý; Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí cho chi thường xuyên của trường trung học công lập chủ yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm) hoặc tư thục ( do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động, được thành lập theo quy định của pháp luật. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của trường trung học tư thục là nguồn ngoài ngân sách nhà nước.)

Cũng giống như trường tiểu học, trường trung học cơ sở cũng là cơ sở giáo dục độc lập, do đó, cơ sở này cũng có nhiệm hạn, trách nhiệm phù hợp với chức năng của mình, cụ thể tại điều 3 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

– Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

– Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

– Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội.

Xem thêm: Quy định về cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông

– Quản lý giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.

– Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

– Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản lý các hoạt động giáo dục; bảo đảm việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội trong quản lý các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.
– Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.
So với trường tiểu học, trường trung học cơ sở có nhiệm vụ, quyền hạn rộng hơn, điều này xuất phát ở việc giáo dục trung học cơ sở là giai đoạn kết thúc giáo dục cơ bản, giáo dục trung học phổ là giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, hơn nữa, quy mô, tổ chức giáo dục trung học cơ sở lớn hơn so với trường tiểu học. Các nhiệm vụ, quyền hạn đề ra là phù hợp với mục tiêu giáo dục của các cơ sở này.

Hiện nay, nước ta đã hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục tiểu học và tiến tới phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Điều này nhằm đảm bảo toàn bộ dân số được tiếp cận với giáo dục, hoàn thành sứ mệnh giáo dục của đất nước.

Xem thêm: Trách nhiệm của nhà trường trong việc phòng, chống ma túy cho học sinh

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Từ điển pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : u cơ là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
image

Chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 9.892 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Cơ sở giáo dục công lập là gì? Biên chế giáo viên là gì? Định mức số lượng giáo viên làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập? Định mức số lượng giáo viên làm việc trong trường phổ thông cấp tiểu học? Định mức số lượng giáo viên trong trường phổ thông cấp trung học cơ sở? Định mức số lượng giáo viên làm việc trong trường phổ thông cấp trung học phổ thông?

So sánh chương trình giáo dục phổ thông mới với chương trình cũ? Mục tiêu và chương trình của giáo dục phổ thông mới nhất?

Nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học? Hướng dẫn điều chỉnh chương trình cấp tiểu học?

Cơ sở giáo dục đại học là gì? Trong Tiếng Anh cơ sở giáo dục đại học có tên gọi là gì? Quy định về Sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đại học? Quy định về đình chỉ cơ sở giáo dục đại học?

Cơ sở giáo dục đại học là gì? Trong Tiếng Anh cơ sở giáo dục đại học có tên gọi là gì? Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục đại học? Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục đại học?

Tự chủ đại học là gì? Tự chủ đại học có tên trong tiếng Anh là gì? Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học?

Khái niệm liên quan đến kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học? Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học?

Khái niệm cơ sở giáo dục đại học là gì? Cơ sở giáo dục đại học có tên tiếng Anh là gì? Quy định quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở giáo dục đại học?

Một số vấn đề về tài chính của cơ sở giáo dục đại học? Cơ sở giáo dục đại học và nguồn tài chính tên tiếng Anh là gì? Nguồn tài chính và quản lý tài chính của cơ sở giáo dục đại học?

Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học là gì? Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có tên tiếng Anh là gì? Điều kiện thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học? Thủ tục để phân hiệu của trường đại học hoạt động đào tạo?

Tính chất mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật. Nội dung của mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật.

Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về tính gương mẫu của Đảng viên. Những nội dung gương mẫu của Đảng viên. Một số giải pháp tăng cường tính gương mẫu của Đảng viên.

Thông tin chung về tổ chức phi chính phủ? Mức lương ở tổ chức phi chính phủ? Một số tổ chức phi chính phủ dành cho giới trẻ tại Việt Nam?

Thực trạng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhận thức về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Giải pháp hoàn thiện xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa vững mạnh.

Hội nghị nhà chung cư thường niên diễn ra khi nào? Nội dung hội nghị nhà chung cư thường niên. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường tổ chức hội nghị nhà chung cư. Quy định về trường hợp bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư.

Thành phần tham dự và biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư

Mẫu thông báo giao nhiệm vụ, quyết định nhiệm vụ kiêm nhiệm. Quy định chung của pháp luật quyết định thông báo giao nhiệm vụ. Quy định chung của pháp luật về kiêm nhiệm nhiệm vụ.

Ban cán sự Đảng là gì? Tổ chức của Ban cán sự Đảng? Hoạt động của Ban cán sự đảng? Nhiệm vụ và quyền hạn của ban cán sự đảng?

Đặc trưng của văn hoá kinh doanh? Một số ví dụ minh họa về văn hoá kinh doanh?

Đối tượng hưởng chế độ thai sản. Các chế độ được hưởng thai sản khi sinh con. Sau khi sinh bao lâu thì được thanh toán tiền bảo hiểm thai sản? Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Môi giới hôn nhân với người nước ngoài thế nào là trái luật? Xử lý hành vi môi giới hôn nhân với người nước ngoài trái pháp luật?

Trường hợp nào cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra? Nội dung quyết định đình chỉ điều tra bao gồm những nội dung nào? Mẫu quyết định đình chỉ điều tra.

Con bất hiếu với cha mẹ, ngược đãi cha mẹ bị xử lý thế nào? Quy trình xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp con có hành vi bất hiếu ngược đãi cha mẹ?

Mức xử phạt khi thẻ tạm trú cho người nước ngoài hết hạn, quá hạn? Quy trình xử phạt vi phạm hành chính đối với người nước ngoài sử dụng thẻ tạm trú quá thời hạn? Thủ tục gia hạn tạm trú?

Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm Tiểu học, THCS, THPT. Ý nghĩa của biên bản họp phụ huynh cuối năm. Hướng dẫn lập biên bản họp phụ huynh cuối năm.

Khi nào tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu? Điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu? Nội dung hội nghị nhà chung cư lần đầu?

Tổ chức đám cưới khi chưa đủ tuổi kết hôn bị xử phạt thế nào? Thủ tục xử lý vi phạm hành chính hành vi tổ chức tảo hôn? Thực trạng tảo hôn ở nước ta hiện nay? Nguyên nhân của tảo hôn? Những giải pháp giảm thiểu tỷ lệ tảo hôn?

Đối tượng 1. Đối tượng 2. Đối tượng 3. Đối tượng 4. Đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Hợp đồng không có hiệu lực khi nào? Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng?

Quy định chung về visa (thị thực). Điều kiện gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tục gia hạn visa, thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam. Chi phí gia hạn visa, thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Đánh người phá hoại tài sản, đập phá tài sản bị xử lý thế nào. Mẫu đơn tố cáo hành vi đánh người phá hoại, đập phá tài sản của người khác.Các câu hỏi về phổ thông cơ sở là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê phổ thông cơ sở là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author