Quân khu 2 – “Phi chính trị hóa” quân đội – thủ đoạn cũ nhưng ngày càng tinh vi, sảo quyệt

Bài viết Quân khu 2 – “Phi chính trị hóa” quân đội – thủ đoạn cũ nhưng ngày càng tinh vi, sảo quyệt thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hàng Nhật Cao Cấp tìm hiểu Quân khu 2 – “Phi chính trị hóa” quân đội – thủ đoạn cũ nhưng ngày càng tinh vi, sảo quyệt trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Quân khu 2 – “Phi chính trị hóa” quân đội – thủ đoạn cũ nhưng ngày càng tinh vi, sảo quyệt”

Thông tin chi tiết về Quân khu 2 – “Phi chính trị hóa” quân đội – thủ đoạn cũ nhưng ngày càng tinh vi, sảo quyệt


Xem nhanh


“Phi chính trị hóa” quân đội là một chiêu bài, âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm, tinh vi, sảo quyệt, thâm độc trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Vì thế, đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội trở thành tất yếu khách quan, một nội dung đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng quân đội về chính trị trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng cũng chỉ rõ một trong những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là: “Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hoá” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an”.Mục đích của âm mưu “Phi chính trị hóa” quân đội là tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại nền tảng tư tưởng của quân đội, xuyên tạc, phủ định mục tiêu, lý tưởng và bản chất, truyền thống của quân đội ta… từ đó làm mất bản chất giai cấp công nhân của quân đội, mất phương hướng và mục tiêu chiến đấu, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn này.“Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nói chung, “phi chính trị hóa” quân đội nói riêng là một thủ đoạn không mới, nhưng cực kỳ nguy hiểm, bởi nội dung của âm mưu này hết sức đa dạng, với nhiều biểu hiện khác nhau. Thực chất của những toan tính phản động đó là phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. Để thực hiện điều đó, lực lượng thù địch, phản động ra sức tuyên truyền phủ nhận quan điểm, nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân; xuyên tạc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối quân sự của Đảng ta. Đặc biệt, thời gian gần đây, chúng tăng cường xuyên tạc, phủ nhận chức năng, nhiệm vụ của quân đội nhân dân; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng về công tác QP-AN, xây dựng LLVT nhân dân, xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND…Để âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, các thế lực thù địch không từ bỏ bất cứ một phương thức, biện pháp nào, trong đó, chúng triệt để lợi dụng mạng internet để thực hiện mưu đồ đen tối, như: Sử dụng các website, các trang mạng xã hội, blogger… để lôi kéo, tuyên truyền kích động bạo lực, khủng bố, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; cổ xúy tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục; đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân… Hoạt động chống phá diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi vì đối tượng chúng hướng đến để tuyên truyền những thông tin, luận điệu xuyên tạc là các tầng lớp nhân dân, nhưng trọng tâm, trọng điểm là thế hệ trẻ, trong đó có quân đội. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chỉ rõ, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cốt lõi là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta luôn mang trong mình bản chất giai cấp công nhân, đồng thời có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, vượt qua những khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là chỗ dựa tin cậy vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Trong giai đoạn cách mạng mới, các thế lực thù địch vẫn luôn câu kết chặt chẽ với nhau để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, chống phá quân đội ta về chính trị với cấp độ và cường độ ngày càng quyết liệt, thâm hiểm hơn. Do vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết và trực tiếp nhất là quân đội nhân dân. Để Quân đội nhân dân Việt Nam xứng đáng là lực lượng nòng cốt của sức mạnh quốc phòng toàn dân, phải xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở. Theo đó, phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, trước hết phải luôn giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân; tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời tăng cường công tác truyên truyền, giáo dục, giác ngộ, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền thông tin chính thống, định hướng dư luận. Bên cạnh đó phải phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, làm tốt công tác phòng gian, giữ bí mật, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn.NGUYỄN HÀO HIỆP 



Các câu hỏi về phi chính trị hóa là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê phi chính trị hóa là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết phi chính trị hóa là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết phi chính trị hóa là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết phi chính trị hóa là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về phi chính trị hóa là gì


Các hình ảnh về phi chính trị hóa là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo kiến thức về phi chính trị hóa là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thêm thông tin về phi chính trị hóa là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/


Related Posts

About The Author