Chống pha loãng cổ phiếu là gì? Ví dụ và những đặc điểm cần lưu ý

Bài viết Chống pha loãng cổ phiếu là gì? Ví dụ và những đặc điểm cần lưu ý thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hàng Nhật Cao Cấp tìm hiểu Chống pha loãng cổ phiếu là gì? Ví dụ và những đặc điểm cần lưu ý trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Chống pha loãng cổ phiếu là gì? Ví dụ và những đặc điểm cần lưu ý”

Thông tin chi tiết về Chống pha loãng cổ phiếu là gì? Ví dụ và những đặc điểm cần lưu ý


Xem nhanh


Chống pha loãng cổ phiếu là gì? Ví dụ và những đặc điểm cần lưu ý về chống pha loãng cổ phiếu?

Chống pha loãng cổ phiếu là cụm thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực chứng khoán. Tuy nhiên, các tài liệu nghiên cứu tiếng Việt  về nó rất hạn chế, điều này đã dẫn đến những khó khăn nhất định trong việc nhận diện hay đơn giản là biết những kiến thức cơ bản về chống pha loãng cổ phiếu.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Chống pha loãng cổ phiếu là gì?

Chống pha loãng cổ phiếu là một thuật ngữ mô tả tác động của các hành động nhất định, chẳng hạn như “nghỉ hưu” chứng khoán, chuyển đổi chứng khoán hoặc các hành động khác của công ty (ví dụ: mua lại được thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông hoặc chứng khoán khác) đối với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) hoặc quyền biểu quyết của các cổ đông hiện hữu. Các hoạt động chống suy giảm duy trì hoặc tăng quyền biểu quyết hoặc EPS cho các cổ đông hiện hữu bằng cách giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty hoặc tăng thu nhập của công ty.

Cách sử dụng thứ hai của thuật ngữ chống pha loãng cổ phiếu đề cập đến quyền sở hữu, theo đó các cổ đông hiện hữu trong một loại cổ phiếu nhất định có quyền mua thêm cổ phiếu khi có đợt phát hành chứng khoán mới mà nếu không sẽ làm giảm tỷ lệ sở hữu của họ. Đây được gọi là điều khoản chống pha loãng. Khả năng mua thêm cổ phiếu của cổ đông hiện hữu giúp họ duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đang lưu hành, do đó duy trì tỷ lệ quyền biểu quyết hoặc nhận được EPS của công ty.

Một trong hai định nghĩa có thể được đối chiếu với các hành động của công ty làm loãng.

✅ Mọi người cũng xem : nên mua nệm nào tốt cho sức khỏe

2. Ví dụ và những đặc điểm cần lưu ý về chống pha loãng cổ phiếu:

2.1. Ví dụ về chống pha loãng cổ phiếu:

Giả sử Công ty A có năm cổ đông hiện hữu, mỗi cổ đông sở hữu 10% cổ phần của công ty. Nếu Công ty A phát hành thêm cổ phiếu để có thêm cổ đông mới, thì các cổ đông hiện hữu sẽ thấy tỷ lệ sở hữu 10% của họ bị thu hẹp khi có nhiều chủ sở hữu mua vào. Điều này được gọi là pha loãng. Nếu Công ty A có chính sách ưu đãi, họ sẽ cần cung cấp cho năm cổ đông hiện tại khả năng mua thêm cổ phiếu để duy trì quyền sở hữu 10% của họ trong công ty.

✅ Mọi người cũng xem : xây dựng kế hoạch là gì

2.2. Những đặc điểm cần lưu ý về chống pha loãng cổ phiếu:

Mặc dù được sử dụng phổ biến nhất để chỉ các chứng khoán chuyển đổi mà việc thực hiện sẽ có tác dụng làm tăng EPS, việc sử dụng thuật ngữ “chống pha loãng cổ phiếu” đã trở nên toàn diện hơn nhiều. Nó đề cập đến bất kỳ hành động nào giúp cổ đông hiện tại duy trì hoặc tăng quyền biểu quyết của họ hoặc nhận được EPS của công ty. Nếu chứng khoán bị loại bỏ, chuyển đổi hoặc bị ảnh hưởng bởi các hoạt động nhất định của công ty và giao dịch dẫn đến tăng EPS, thì hành động đó được coi là hành động chống chế tài.

Tuy nhiên, các hành động chống suy giảm này không được bao gồm trong việc tính toán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bị pha loãng hoàn toàn, là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Cả kế toán viên và nhà phân tích tài chính đều tính toán thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu là trường hợp xấu nhất khi đánh giá cổ phiếu của một công ty. Với thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng, giả định rằng tất cả các chứng khoán có thể chuyển đổi (ví dụ: cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi và trái phiếu có thể chuyển đổi) đã được thực hiện.

Chống pha loãng cổ phiếu đề cập đến các hoạt động duy trì hoặc tăng EPS và quyền biểu quyết của cổ đông. Ngược lại, pha loãng mô tả ảnh hưởng của một số hành động hoặc hoạt động làm giảm EPS. Do hoạt động pha loãng, lợi ích sở hữu của cổ đông hiện hữu bị giảm sút. Pha loãng thường được thực hiện thông qua việc phát hành chứng khoán pha loãng, chẳng hạn như quyền chọn mua cổ phiếu và công cụ nợ có thể chuyển đổi, cuối cùng làm tăng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành và giảm EPS cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, một số hợp đồng nhất định có các điều khoản bảo vệ nghiêm cấm việc giảm lợi ích của cổ đông nếu các vòng tài trợ tiếp theo xảy ra.

Chống pha loãng cổ phiếu là những công cụ tài trợ không phải là cổ phiếu phổ thông hoặc chứng khoán ở giai đoạn đầu. Chúng thường ở dạng chứng khoán có thể chuyển đổi và việc chuyển đổi chúng thành cổ phiếu phổ thông dẫn đến tăng EPS hoặc duy trì quyền kiểm soát của họ đối với chứng khoán. Về cơ bản, EPS phụ thuộc vào hai yếu tố là thu nhập ròng và tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Vì vậy, do việc chuyển đổi chứng khoán chống pha loãng, thu nhập ròng tăng lên, hoặc số lượng cổ phiếu lưu hành giảm dẫn đến tăng EPS. EPS pha loãng được tính khi chứng khoán chuyển đổi. Quyền chọn cổ phiếu được bao gồm trong cấu trúc vốn của công ty để cho biết thu nhập trên mỗi cổ phiếu bị ảnh hưởng như thế nào nếu tất cả các cổ phiếu đang lưu hành được phát hành.

Xem thêm: Cần lưu ý những gì khi mở hộ kinh doanh cá thể?

Ưu điểm của chống pha loãng cổ phiếu:

Nó dẫn đến việc duy trì hoặc nâng cao quyền sở hữu của người sở hữu chứng khoán. Nó cung cấp cho người nắm giữ một lựa chọn để mua các chứng khoán khác trong tương lai khi lợi ích sở hữu của họ bị suy giảm. Nó dẫn đến tăng EPS hoặc Duy trì EPS. Bằng cách đầu tư vào bảo mật Anti Dilutive, niềm tin của người nắm giữ chứng khoán sẽ tăng lên vì thu nhập trên mỗi cổ phiếu của họ sẽ không giảm.

EPS pha loãng cũng được thể hiện trong bảng cân đối kế toán cùng với EPS cơ bản để thể hiện ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu nếu tất cả các cổ phiếu đang lưu hành đã được phát hành. Dựa trên EPS pha loãng, các nhà đầu tư sẽ đầu tư vào công ty. Vì vậy, để tính đúng EPS pha loãng, chứng khoán chống pha loãng không được bao gồm. Điều này sẽ giúp hiển thị EPS pha loãng công bằng và đúng.

Cần phân biệt giữa chống pha loãng chứng khoán và chứng khoán chống pha loãng, chứng khoán pha loãng:

Các công ty giao dịch đại chúng có thể cung cấp chứng khoán pha loãng hoặc chống pha loãng. Các thuật ngữ này thường đề cập đến tác động tiềm tàng của bất kỳ chứng khoán nào đối với thu nhập trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu đó. Mối quan tâm cơ bản của việc sở hữu cổ phần hiện tại sau khi chứng khoán mới được phát hành, hoặc sau khi chứng khoán được chuyển đổi, do đó lợi ích sở hữu của họ bị giảm đi. Không chỉ các cổ đông lo ngại về sự suy giảm EPS thông qua việc thực hiện chứng khoán. Cả kế toán viên và nhà phân tích tài chính đều tính toán thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu là trường hợp xấu nhất khi đánh giá cổ phiếu của một công ty.

Chứng khoán loãng ban đầu không phải là cổ phiếu phổ thông. Thay vào đó, hầu hết các chứng khoán suy giảm đều cung cấp một cơ chế mà qua đó chủ sở hữu chứng khoán có thể có thêm cổ phiếu phổ thông. Cơ chế này có thể là một tùy chọn hoặc chuyển đổi. Nếu việc kích hoạt cơ chế này dẫn đến giảm EPS cho các cổ đông hiện hữu – bằng cách tăng tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành – thì công cụ này được cho là một chứng khoán suy yếu.

Một số ví dụ về chứng khoán pha loãng bao gồm cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi, công cụ nợ có thể chuyển đổi, chứng quyền và quyền chọn mua cổ phiếu.

Chứng khoán chống pha loãng: Không phải tất cả các cơ chế bảo mật đều làm giảm EPS, và một số cơ chế thậm chí còn làm tăng EPS. Nếu chứng khoán bị loại bỏ, chuyển đổi hoặc bị ảnh hưởng thông qua các hoạt động nhất định của công ty, và giao dịch dẫn đến tăng EPS, thì hành động đó được coi là chống pha loãng.

Xem thêm: Cổ phiếu là gì? Các loại cổ phiếu của công ty cổ phần?

Một số công cụ bảo đảm có các điều khoản hoặc quyền sở hữu cho phép người sở hữu mua thêm cổ phiếu khi một cơ chế bảo đảm khác sẽ làm giảm lợi ích sở hữu của họ. Đây thường được gọi là các điều khoản chống pha loãng.

Mặc dù không phải là biện pháp bảo đảm, nhưng từ “chống pha loãng” đôi khi được áp dụng cho việc mua lại công ty này bởi một công ty khác thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông, khi giá trị gia tăng thông qua việc mua lại bù đắp cho cổ phiếu mới, do đó tổng EPS được tăng lên.

Tóm lại, khi nhắc đến chống pha loãng cổ phiếu, người đọc cần nắm được:

– Chống pha loãng cổ phiếu là những hành động của công ty nhằm duy trì hoặc tăng quyền biểu quyết của cổ đông hoặc thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).

– Chống pha loãng cổ phiếu cũng đề cập đến tình huống trong đó một số cổ đông hiện hữu có quyền mua thêm cổ phiếu khi có đợt phát hành chứng khoán mới mà nếu không sẽ làm giảm tỷ lệ sở hữu của họ.

– Chống pha loãng cổ phiếu được sử dụng phổ biến nhất để chỉ các chứng khoán có thể chuyển đổi mà việc thực hiện sẽ làm tăng EPS.

Xem thêm: Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu do Công ty cổ phần phát hành

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:

✅ Mọi người cũng xem : thiết kế thời trang tiếng anh là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

Chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.717 bài viết

Tư vấn luật qua Email
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Ngày Triple Witching là gì? Ngày Triple Witching có tên trong tiếng Anh là gì? Nội dung về ngày Triple Witching? Loại hợp đồng phái sinh nào sẽ hết hạn vào ngày giao dịch ba lần?

Cổ phiếu đầu cơ là gì? Cổ phiếu đầu cơ có tên tiếng Anh là gì? Nội dung và cách đầu tư vào cổ phiếu đầu cơ? Có nên đầu tư vào các cổ phiếu đầu cơ không?

Phát hành cổ phiếu ra công chúng là gì? Phát hành cổ phiếu ra công chúng có tên trong tiếng Anh là gì? Điều kiện phát hành cổ phiếu ra công chúng? Trình tự thủ tục phát hành cổ phiếu ra công chúng?

Phát hành cổ phiếu là gì? Công ty cổ phần được phép phát hành cổ phiếu khi nào? Ưu nhược điểm của việc phát hành cổ phiếu? Vai trò của việc phát hành cổ phiếu ra công chúng? Các hình thức chào bán cổ phần?

Đăng ký vượt mức là gì? Lợi ích và chi phí của đăng ký vượt mức? Lấy ví dụ minh họa về IPO được đăng ký quá mức?

Cổ phiếu đầu tư công là gì? Các nhóm cổ phiếu đầu tư công? Các cổ phiếu đầu tư công tiềm năng trên thị trường chứng khoán?

Định giá cổ phiếu là gì? Các phương pháp định giá cổ phiếu? Phương pháp phân tích cơ bản? Phương pháp phân tích kỹ thuật?

Cổ phiếu ủy thác giữ là gì? Đặc điểm của cổ phiếu ủy thác giữ? Ví dụ minh họa về cổ phiếu ủy thác giữ? Lợi ích của Cổ phiếu ủy thác giữ?

Phương pháp tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng là gì? Đặc điểm và tác động? Cách tính vốn hóa thị trường bằng phương pháp tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng?

Người môi giới ăn hoa hồng là gì? Những đặc điểm cần lưu ý về người mô giới ăn hoa hồng?

Quy định về công bố mỹ phẩm nhập khẩu? Thuật ngữ tiếng Anh? Công bố mỹ phẩm nhập khẩu ở đâu? Thành phần hồ sơ? Thủ tục thực hiện?

Mục đích bồi dưỡng giáo viên, xây dựng bài thu hoạch? Thuật ngữ tiếng Anh? Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS8? Một số điểm lưu ý?

Mục đích của việc bình xét đoàn viên? Các thuật ngữ tiếng Anh? Nguyên tắc thực hiện việc đánh giá xếp loại? Quy trình thực hiện bình xét?

Bảo hiểm xã hội là gì? Thuật ngữ tiếng Anh? Nghỉ ngang công ty không chốt sổ bảo hiểm phải làm sao? Quyền khiếu nại, khởi kiện của người lao động? Người lao động nghỉ ngang có thể được hưởng trợ cấp không? Trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm của doanh nghiệp?

Vạch kẻ đường là gì? Các loại vạch kẻ đường theo quy chuẩn 41:2019 tiếng Anh là gì? Các loại vạch kẻ đường theo quy chuẩn 41?

Phạm vi điều chỉnh là gì? Thuật ngữ tiếng Anh? Phạm vi điều chỉnh của pháp luật là gì? Một số ví dụ về phạm vi điều chỉnh?

Dịch vụ hành chính công là gì? Thuật ngữ tiếng Anh? Các loại hình dịch vụ hành chính công? Đặc trưng của dịch vụ hành chính công?

Hoàn cảnh lịch sử nước ta năm 1929? Thuật ngữ tiếng Anh? Quá trình thành lập ba tổ chức cộng sản? Ý nghĩa sự ra đời của ba tổ chức cộng sản?

Cạnh tranh lành mạnh là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Ví dụ cạnh tranh lành mạnh? Cạnh tranh không lành mạnh là gì? Ví dụ cạnh tranh không lành mạnh?

Vôi sống là gì? Thuật ngữ tiếng Anh? Các tiêu chí đánh giá chất lượng vôi Sống? Tính chất vật lý, tính chất hóa học của vôi sống? Sản xuất vôi sống? Ứng dụng của vôi sống?

Hợp đồng lao động không thời hạn là gì? Thuật ngữ tiếng Anh? Nội dung, hình thức của hợp đồng? Đơn phương chấm dứt hợp đồng? Lợi ích của người lao động?

Môi trường là gì? Phát triển kinh tế xã hội là gì? Thuật ngữ tiếng Anh? Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế xã hội? Thế nào là sự phát triển bền vững?

Thử thách là gì? Thử thách tiếng Anh là gì? Ý nghĩa khó khăn, thử thách trong cuộc sống? Giá trị của thử thách đối với mỗi người?

Hộ nghèo, hộ cận nghèo là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo 2022 – 2025? Các chính sách hỗ trợ dành cho hộ nghèo? Chính sách cho hộ cận nghèo?

Điều kiện để tham gia hiến máu? Các thuật ngữ tiếng Anh? Mức hỗ trợ cho người hiến máu tình tình nguyện? Mức chi cho người hiến máu lấy tiền? Hiến máu ở đâu?

Rút BHXH cần giấy tờ gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Rút BHXH rồi đóng lại được không? Cấp sổ mới khi người lao động tham gia BHXH?

Mỹ phẩm là các sản phẩm, hàng hóa đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. Quảng cáo mỹ phẩm phải được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền thông qua giấy phép. Do mỹ phẩm là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Theo đó, pháp luật đặt […]

Thẻ công chức, viên chức là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Mẫu thẻ công chức, viên chức mới nhất? Trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc quản lý và sử dụng thẻ?

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là gì? Thuật ngữ tiếng Anh? Chào hàng cạnh tranh rút gọn có phải đấu thầu qua mạng không? Khi nào thì nên áp dụng chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng?

Bản án có tra cứu được không? Thuật ngữ tiếng Anh? Những bản án nào được tra cứu trực tuyến? Các bước tra cứu bản án trực tuyến?Các câu hỏi về pha loãng cổ phiếu là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê pha loãng cổ phiếu là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết pha loãng cổ phiếu là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết pha loãng cổ phiếu là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết pha loãng cổ phiếu là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về pha loãng cổ phiếu là gì


Các hình ảnh về pha loãng cổ phiếu là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm thông tin về pha loãng cổ phiếu là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về pha loãng cổ phiếu là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/


Related Posts

About The Author