• /ri´flektiv/Thông dụng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phản chiếu
  non-reflective cell
  tế bào không phản chiếu
  non-reflective ink
  mực không phân chiếu
  reflective paint
  sơn phản chiếu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  cogitating , contemplative , deliberate , meditative , pensive , pondering , reasoning , ruminative , speculative , studious , cogitative , deliberative , excogitative , thinking , thoughtful

  Từ trái nghĩa

  adjective
  ignorant , unthoughtful

  Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Reflective »

  tác giả

  Admin, Khách

  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ