• BrE & NAmE /‘pʊsi/ Số nhiều pussies

    Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Pussy »

    tác giả

    nguyá»…n thị xuyến, Nguyen Tuan Huy, dzunglt, Khách, Tiểu Đông Tà, Luong Nguy Hien, Admin

    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ