• /mis´kæridʒ/Thông dụngDanh từ

  Sự sai, sự sai lầm
  a miscarriage of justice
  một vụ án xử sai; một vụ án xử oan
  Sự thất bại (kế hoạch…)
  Sự thất lạc (thư từ, hàng hoá)
  miscarriage of goods
  sự thất lạc hàng hoá
  Sự sẩy thai

  Chuyên ngành

  Y học

  sảy thai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  abortion , botch , breakdown , defeat , error , interruption , malfunction , misadventure , mischance , misfire , mishap , miss , mistake , nonsuccess , perversion , undoing , failure , frustration , misdeed , mismanagement , spontaneous abortion

  Từ trái nghĩa

  noun
  carriage , success

  Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Miscarriage »