• /´bʌmpi/Thông dụng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  choppy , corrugated , jarring , jerky , knobby , lumpy , potholed , rugged , rutted , uneven , bouncy , jolting , rocky , rough

  Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Bumpy »

  tác giả

  Admin, Khách

  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ