• /ə’kɔmədeitiɳ/Thông dụng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  considerate , cooperative , friendly , generous , handy , helpful , hospitable , kind , neighborly , obliging , on deck , on tap * , polite , unselfish , user friendly , agreeable , complaisant , indulgent

  Từ trái nghĩa

  adjective
  alienating , disobliging , estranged

  Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Accommodating »

  tác giả

  Admin, Ciaomei, Khách

  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ