Công tác cơ yếu là gì? Về ngành cơ yếu và hoạt động cơ yếu?

Bài viết Công tác cơ yếu là gì? Về ngành cơ yếu và hoạt động cơ yếu? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hangnhatcaocap.com.vn/ tìm hiểu Công tác cơ yếu là gì? Về ngành cơ yếu và hoạt động cơ yếu? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Công tác cơ yếu là gì? Về ngành cơ yếu và hoạt động cơ yếu?”

Thông tin chi tiết về Công tác cơ yếu là gì? Về ngành cơ yếu và hoạt động cơ yếu?Công tác cơ yếu là gì? Ngành cơ yếu và hoạt động cơ yếu? Thẩm quyền thực hiện công tác cơ yếu?

Mỗi chúng ta đều biết được rằng, đất nước ta đã trải qua thời kỳ chiến tranh đau thương và khốc liệt. Cho đến ngày nay, để bảo vệ vững chức nền hoà bình này mỗi người đều có những sự quan tâm đến các lực lượng thực hiện công tác an ninh quốc gia, trong đó có công tác cơ yếu. Thuật ngữ này chắc hẳn vẫn còn khá xa lạ đối với nhiều người. Chính vì thế bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu công tác cơ yếu là gì? Về ngành cơ yếu và hoạt động cơ yếu?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Căn cứ pháp lý: Luật cơ yếu 2011.

Mục lục bài viết

  • 1 1. Công tác cơ yếu là gì?
  • 2 2. Ngành cơ yếu và hoạt động cơ yếu:
  • 3 3. Thẩm quyền thực hiện công tác cơ yếu:

1. Công tác cơ yếu là gì?

Chúng ta hiểu về công tác cơ yếu như sau:

Công tác cơ yếu được hiểu cơ bản chính là những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các hoạt động cơ yếu.

Theo khoản 1 Điều 3 Luật cơ yếu 2011 thì ta hiểu về hoạt động cơ yếu như sau: “Hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, do lực lượng chuyên trách đảm nhiệm.”

Nguyên tắc thực hiện công tác cơ yếu cụ thể như sau:

– Việc thực hiện công tác cơ yếu phải được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

– Nguyên tắc thực hiện công tác cơ yếu đó là cần phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

– Nguyên tắc thực hiện công tác cơ yếu đó là cần bảo đảm tuyệt đối bí mật, an to àn, chính xác, kịp thời.

– Việc thực hiện công tác cơ yếu phải được tổ chức một cách thống nhất, chặt chẽ, phù hợp yêu cầu lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, chỉ huy của các lực lượng vũ trang nhân dân, việc thực hiện công tác cơ yếu cũng cần đáp ứng yêu cầu bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

– Một nguyên tắc nữa để thực hiện công tác cơ yếu đó là cần có chế độ quản lý chuyên ngành đặc thù, chế độ công tác nghiêm ngặt; khoa học và nghiệp vụ mật mã tiên tiến; công nghệ, kỹ thuật mật mã hiện đại.

Từ phân tích được nêu cụ thể bên trên về công tác cơ yếu, chúng ta có thể thấy công tác cơ yếu là một hoạt động quan trọng, công tác cơ yếu cũng có những ảnh hưởng lớn đến chính trị và an ninh quốc gia nên không phải chủ thể nào cũng được thực hiện công tác này.

2. Ngành cơ yếu và hoạt động cơ yếu:

Như chúng ta đã nói ở phần trên, hoạt động cơ yếu là những hoạt động cơ mật của quốc gia, hoạt động cơ yếu sẽ thuộc phạm vi lĩnh vực an ninh quốc phòng với việc sử dụng nghiệp vụ cụ thể như: nghiệp vụ mật mã, nghiệp vụ kỹ thuật mật mã, và đưa ra các giải pháp có liên quan đến việc đảm bảo an toàn và bảo vệ các thông tín bí mật của các cơ quan nhà nước, và các hoạt động cơ yếu sẽ được một lượng lượng chuyên trách bảo vệ và lực lượng đó sẽ có trách nhiệm đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng này.

Theo Điều 20 Luật cơ yếu năm 2011, ta nhận thấy: lực lượng cơ yếu là một trong số các lực lượng quan trọng và lực lượng này sẽ có nhiệm vụ chuyên trách của mình đó là bảo vệ bó mật nhà nước, và lực lượng cơ yếu cũng sẽ có chức năng quan trọng trọng việc thực hiện tham mưu cho Đảng, nhà nước về công tác và các hoạt động cơ yếu trong quá trình làm việc của mình; các lực lượng cơ yếu cần phải; luôn đảm bảo tính tuyệt đối bí mật của thông tin, an toàn, chính xác và kịp thời mang thông tin đó để các thông tin đó có thể phục vụ sử lãnh đạo của Đảng, đặt dưới sự quản lý của nhà nước, chỉ huy, chỉ đạo của lực lượng vũ trang của quốc gia trong mọi tình huống; có những phương án được đưa ra để nhằm mục đích có thể chủ động phòng ngừa, tham gia hoạt động đấu tranh với những đối tượng có những gây thương hại cho nền an ninh quốc phòng của một quốc gia, và sẽ có nhiệm vụ đảm bảo lợi ích của nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các các chủ thể là những cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chúng ta nhận thấy rằng, thông qua việc đưa ra hai định nghĩa về hoạt động cơ yếu và lực lượng cơ yếu được nêu cụ thể bên trên, thì ngành cơ yếu là một ngành đặc thù và có những vai trò cũng như ý nghĩa rất quan trọng đối với một quốc gia trong vấn đề bảo vệ an ninh quốc phòng toàn dân thông qua việc bảo mật các thông tin quan trọng cơ yếu của quốc gia đó. Ngành cơ yếu là ngành cần phải được đào tạo chuyên môn cao và rất khắt khe đối với việc tuyển chọn các đội ngũ, các chủ thể cũng cần được đào tạo các nghiệp vụ để nhằm mục đích có thể đảm bảo cơ mật của quốc gia, sư an toàn trong các hoạt động của Đảng và nhà nước cũng phải luôn được đảm bảo.

✅ Mọi người cũng xem : có nên mua z1000

3. Thẩm quyền thực hiện công tác cơ yếu:

Theo quy định của pháp luật hiện hành trong giai đoạn hiện nay, công tác cơ yếu sẽ được thực hiện bởi lực lượng cơ yếu. Như đã phân tích cụ thể ở phần trên, lực lượng cơ yếu là một trong những lực lượng chuyên trách có vai trò và trách nhiệm quan trọng đối với việc bảo vệ bí mật nhà nước; lực lượng cơ yếu phải bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời các thông tin của lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống xảy ra; bên cạnh đó thì lực lượng cơ yếu phải chủ động phòng ngừa, tham gia đấu tranh với các hoạt động thám mã gây phương hại đến các vấn đề về an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại Việt Nam, lực lượng cơ yếu cũng còn được gọi là Ban Cơ yếu Chính phủ và lực lượng cơ yếu của các bộ, ngành bao gồm các hệ thống sau:

– Hệ thống tổ chức cơ yếu Quân đội nhân dân.

– Hệ thống tổ chức cơ yếu Công an nhân dân.

– Hệ thống tổ chức cơ yếu Ngoại giao.

– Hệ thống tổ chức cơ yếu trong cơ quan của Đảng, cơ quan khác của Nhà nước ở trung ương và địa phương.

Cụ thể:

Ban Cơ yếu chính phủ theo quy định pháp luật hiện hành sẽ có trách nhiệm thực hiện công tác cơ yếu, bao gồm các công việc được quy định Điều 21 Luật Cơ yếu 2011 với nội dung cụ thể như sau:

+ Ban Cơ yếu chính phủ theo quy định pháp luật hiện hành sẽ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật mật mã trong toàn ngành cơ yếu.

+ Ban Cơ yếu chính phủ theo quy định pháp luật hiện hành sẽ có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu và thống nhất quản lý nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước; phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình quản lý việc nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã.

+ Ban Cơ yếu chính phủ theo quy định pháp luật hiện hành sẽ có trách nhiệm thống nhất quản lý và bảo đảm chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật mật mã cho hoạt động cơ yếu trong phạm vi cả nước; sản xuất, cung cấp sản phẩm mật mã để nhằm mục đích có thể bảo vệ thông tin bí mật nhà nước và xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng cơ yếu chính quy, hiện đại.

+ Ban Cơ yếu chính phủ theo quy định pháp luật hiện hành sẽ có trách nhiệm bảo đảm tính sẵn sàng của hệ thống mạng liên lạc cơ yếu và lực lượng dự bị, nguồn dự trữ sản phẩm mật mã để ứng phó có hiệu quả trong mọi tình huống.

+ Ban Cơ yếu chính phủ theo quy định pháp luật hiện hành sẽ có trách nhiệm phải thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đầu mối kế hoạch đầu tư và ngân sách trực thuộc trung ương; trực tiếp quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của Ban Cơ yếu Chính phủ.

+ Ban Cơ yếu chính phủ theo quy định pháp luật hiện hành sẽ có trách nhiệm phải phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện và kiểm tra việc mã hoá đối với các thông tin bí mật nhà nước.

+ Ban Cơ yếu chính phủ theo quy định pháp luật hiện hành sẽ có trách nhiệm tổ chức bảo vệ bí mật sản phẩm mật mã và các thông tin bí mật nhà nước khác trong hoạt động cơ yếu.

+ Ban Cơ yếu chính phủ theo quy định pháp luật hiện hành sẽ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác quản lý hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã phục vụ phát triển kinh tế và xã hội; cung cấp các dịch vụ bảo mật và an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo đúng các quy định của pháp luật.

+ Ban Cơ yếu chính phủ theo quy định pháp luật hiện hành sẽ có trách nhiệm thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cơ yếu theo quy định của pháp luật.

+ Ban Cơ yếu chính phủ theo quy định pháp luật hiện hành sẽ có trách nhiệm hợp tác quốc tế về cơ yếu.

Các lực lượng cơ yếu của các bộ, ngành theo quy định pháp luật hiện hành thì sẽ có trách nhiệm tổ chức sử dụng cơ yếu và sự quản lý về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức cơ yếu cấp trên.

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Kiến thức pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Phạm Thị Ngọc Ánh
image

Chức vụ: Đang cập nhật …

Lĩnh vực tư vấn: Đang cập nhật …

Trình độ đào tạo: Đang cập nhật …

Số năm kinh nghiệm thực tế: Đang cập nhật …

Tổng số bài viết: 1.264 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Cấu trúc bài thu hoạch đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Mẫu bài thu hoạch đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Đặc điểm chung của thanh niên. Tâm sinh lý tuổi thanh niên.

Quy định về nghỉ hưu và đối tượng được hưởng lương hưu. Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội theo cấp bậc quân hàm. Cách tính lương hưu của sĩ quan quân đội.

Vi phạm đạo đức là gì? Vi phạm pháp luật là gì? So sánh vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức. Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật.

Quảng cáo sai sự thật là gì? Thực trạng, nguyên nhân và tác hại của quảng cáo sai sự thật? Pháp luật về hoạt động quảng cáo quy định đối với quảng cáo sai sự thật như thế nào?

Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh là gì? Đối tượng của hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh là gì? Mục đích của hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh là gì? Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh?

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp là gì? Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp thay? Mẫu giấy ủy quyền nhận chứng chỉ thay? Hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền nhận bằng thay?

Chất béo là gì? Chất béo là một dạng Lipid? Có mấy loại chất béo? Các loại chất béo xấu và tốt? Vai trò của với sức khỏe như thế nào?

Mẫu đơn đặt hàng, mẫu phiếu đặt hàng mới chuẩn nhất năm 2022. Mẫu đơn đặt hàng mới nhất, phiếu đặt hàng mới nhất, yêu cầu đặt hàng mới nhất, mẫu giấy đặt hàng mới nhất 2022.

Tội mua bán người dưới 16 tuổi là gì? Tội mua bán người dưới 16 tuổi theo Điều 151 Bộ luật hình sự năm 2015? Quy định hình phạt đối với tội mua bán người dưới 16 tuổi?

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất? Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê?

Thẻ tín dụng là gì? Đặc điểm của thẻ tín dụng? Cách sử dụng của thẻ tín dụng? Chức năng chính của thẻ tín dụng? Một số điểm lưu ý cần biết khi sử dụng thẻ tín dụng?

Thẻ ghi nợ là gì? Debit card là gì? Phân loại thẻ ghi nợ? Chức năng của thẻ ghi nợ? So sánh với thẻ tín dụng?

Mẫu đơn tố cáo hành vi bạo hành gia đình là gì? Mẫu đơn tố cáo hành vi bạo hành gia đình mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo đơn tố cáo? Quy định của pháp luật về bạo lực gia đình?

Mẫu tờ khai xin cấp thẻ căn cước công dân (Mẫu CC01) mới nhất. Tải về mẫu tờ khai xin cấp thẻ căn cước công dân? Hướng dẫn chi tiết cách khai chính xác mẫu CC01?

Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội là gì? Quy định tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội theo Điều 369 Bộ luật hình sự năm 2015?

Phạt nguội là gì? Cần lưu ý gì khi tra cứu phạt nguội? Tra cứu trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam? Tra cứu trên trang của Cục CSGT?

Mua nhà qua vi bằng là gì? Có nên mua nhà bằng vi bằng không? Kinh nghiệm mua đất vi bằng đúng pháp luật?

Thương lượng tập thể là gì? Đặc điểm của thương lượng tập thể? Vai trò của thương lượng tập thể? Quy trình thương lượng tập thể?

Thỏa ước lao động tập thể là gì? Nội dung thỏa ước lao động tập thể là gì? Ai là người ký kết thỏa ước lao động tập thể? Những điểm khác biệt giữa thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động? Vai trò của thoả ước lao động tập thể trong cơ chế thị trường?Các câu hỏi về ngành cơ yếu là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ngành cơ yếu là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author