Tiêu chuẩn chức danh kế toán viên từ 18/7/2022: Thời gian tập sự, thử việc có được tính vào thời gian giữ ngạch để dự thi nâng ngạch kế toán viên không?

Bài viết Tiêu chuẩn chức danh kế toán viên từ 18/7/2022: Thời gian tập sự, thử việc có được tính vào thời gian giữ ngạch để dự thi nâng ngạch kế toán viên không? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HangNhatCaoCap.com.vn tìm hiểu Tiêu chuẩn chức danh kế toán viên từ 18/7/2022: Thời gian tập sự, thử việc có được tính vào thời gian giữ ngạch để dự thi nâng ngạch kế toán viên không? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Tiêu chuẩn chức danh kế toán viên từ 18/7/2022: Thời gian tập sự, thử việc có được tính vào thời gian giữ ngạch để dự thi nâng ngạch kế toán viên không?”

Thông tin chi tiết về Tiêu chuẩn chức danh kế toán viên từ 18/7/2022: Thời gian tập sự, thử việc có được tính vào thời gian giữ ngạch để dự thi nâng ngạch kế toán viên không?


Xem nhanh
Kế Toán là gì ? Học ở đâu tốt? .
Cùng tìm hiểu ngành Kế Toán nhé các em
----
Đăng kí học online ĐẦY ĐỦ VIDEO LÝ THUYẾT VÀ VIDEO BÀI TẬP TỰ LUYỆN nhắn tin cho thầy nhé : http://m.me/chidt1234​​
💥 Facebook cá nhân : Chí Quốc Nguyễn : https://facebook.com/chidt1234​​
💥 Fanpage Chính Thức :http://www.facebook.com/toanthaychi/​​
💥 Instagram : Chidt264 https://www.instagram.com/chidt264/​​
💥 Học ONLINE : Ôn Thi Đại Học , lớp 12 , lớp 11 cần tư vấn để đăng kí các khóa Học Toán Online Đầy Đủ Video , Bài Tập Về Nhà , Bài Tập Tự Luyện , Khóa học luyện thi chuyên nghiệp và Tốt Nhất thì nhắn tin vào facebook Chí Quốc Nguyễn cho thầy tại đây nhé m.me/chidt1234

Chào anh/chị, hiện tại tôi đang làm kế toán viên trung cấp tại một cơ quan. Sắp tới tôi có dự định dự thi nâng ngạch lên kế toán viên. Tôi đã có khoảng thời gian là 3 năm giữ vị trí kế toán viên trung cấp bao gồm cả thời gian tập sự. Vậy tôi có đủ điều kiện dự thi nâng ngạch kế toán viên hay không?
  • Chức trách, nhiệm vụ của kế toán viên là gì?
  • Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của kế toán viên?
  • Tiêu chuẩn đối với công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên?

Chức trách, nhiệm vụ của kế toán viên là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về chức trách, nhiệm vụ của kế toán viên như sau:

Điều 7. Kế toán viên (mã số 06.031)
1. Chức trách
Kế toán viên là công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản về kế toán làm việc tại các cơ quan, tổ chức, thực hiện các công việc của một hoặc nhiều phần hành kế toán hoặc tổ chức thực hiện công tác kế toán ở đơn vị.
2. Nhiệm vụ
a) Ghi chép, tính toán, tổng hợp và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho các phần hành, phần việc phụ trách, cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại đơn vi;
b) Tổ chức thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và các báo cáo khác hàng ngày, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công hoặc phụ trách;
c) Triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán theo quy định;
d) Tổ chức phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí thuộc phần hành, phần việc phụ trách và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn vốn hoặc kinh phí;
đ) Tham gia nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán, các văn bản pháp luật hướng dẫn về chế độ nghiệp vụ kế toán.”

Theo đó, kế toán viên là công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản về kế toán và có nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp, tính toán và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho các phần hành, phần việc phụ trách, cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại đơn vị.

✅ Mọi người cũng xem : có nên mua xe chạy dịch vụ không

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của kế toán viên?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 7 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của kế toán viên như sau:

Điều 7. Kế toán viên (mã số 06.031)
3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
a) Nắm vững và tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, nguyên lý kế toán, các chế độ tài chính, thống kê, các chuẩn mực kế toán và thông tin kinh tế có liên quan;
b) Nắm được các quy định cụ thể về hình thức và phương pháp kế toán, các chế độ kế toán áp dụng trong ngành, lĩnh vực kế toán nhà nước;
c) Biết phương pháp nghiên cứu, đề xuất triển khai hoặc bổ sung, sửa đổi quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, tổng kết cải tiến nghiệp vụ quản lý, năm được xu thế phát triển nghiệp vụ trong nước và quốc tế;
d) Biết tổ chức triển khai các hoạt động về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển chứng từ, phương pháp quản lý và điều hành đối với nhiệm vụ kế toán trong đơn vị;
đ) Có khả năng tiếp thu, nắm bắt và kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hiện đại để trao đổi và sử dụng các tài liệu kế toán, thông tin kế toán, phần mềm kế toán, chứng từ điện tử và giao dịch điện tử,
e) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.”

Theo đó, Thông tư 29/2022/TT-BTC đã bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT và chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Chỉ cấn đáp ứng về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Tiêu chuẩn chức danh kế toán viên từ 18/7/2022: Thời gian tập sự, thử việc có được tính vào thời gian giữ ngạch để dự thi nâng ngạch kế toán viên không?

Tiêu chuẩn chức danh kế toán viên từ 18/7/2022: Thời gian tập sự, thử việc có được tính vào thời gian giữ ngạch để dự thi nâng ngạch kế toán viên không?

✅ Mọi người cũng xem : fcu là gì

Tiêu chuẩn đối với công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên?

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về tiêu chuẩn đối với công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên như sau:

Điều 7. Kế toán viên (mã số 06.031)
5. Đối với công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên thì ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này phải đang giữ ngạch kế toán viên trung cấp và có thời gian giữ ngạch kế toán viên trung cấp hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó phải có tối thiểu đủ 01 năm (12 tháng) liên tục giữ ngạch kế toán viên trung cấp tính đến nguy hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.”

Theo đó, Thông tư 29/2022/TT-BTC bãi bỏ quy định về tiêu chuẩn đối với công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên là công chức đang giữ ngạch kiểm ngân viên (07.047), thủ quỹ kho bạc, ngân hàng (06.034), thủ quỹ cơ quan, đơn vị (06,035) thì thời gian giữ ngạch kiểm ngân viên; thủ quỹ kho bạc, ngân hàng; thủ quỹ cơ quan, đơn vị hoặc tương đương phải từ đủ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, phải đảm bảo giữ ngạch kế toán viên trung cấp và có thời gian giữ ngạch kế toán viên trung cấp hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Do đó bạn chưa đủ điều kiện để dự thi nâng ngạch kế toán viên.

Đi đến trangTìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật – Kế toán viênimage

Quốc Văn

1066 lượt xem Lưu bài viếtCác câu hỏi về ngạch kế toán viên là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ngạch kế toán viên là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author