Phân biệt mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng? Đối tượng nào được áp dụng các mức lương trên?

Bài viết Phân biệt mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng? Đối tượng nào được áp dụng các mức lương trên? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hàng Nhật Cao Cấp tìm hiểu Phân biệt mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng? Đối tượng nào được áp dụng các mức lương trên? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Phân biệt mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng? Đối tượng nào được áp dụng các mức lương trên?”

Thông tin chi tiết về Phân biệt mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng? Đối tượng nào được áp dụng các mức lương trên?


Xem nhanh
#luongcoban #ketoanleanh #ceoleanh
Lương cơ sở, lương cơ bản, thuật ngữ lương mà kế toán cần biết:
Thuật ngữ lương bao gồm: lương cơ sở, lương cơ bản, lương tối thiểu vùng, phụ cấp lương, thu nhập khác là những thuật ngữ mà kế toán cần phải hiểu bản chất. Video này do CEO kế toán Lê Ánh thực hiện, sẽ giúp các bạn hiểu rõ bản chất của các thuật ngữ lương này, từ đó làm tốt kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

🔴 SUBSCRIBE #KETOANLEANH để theo dõi những Video hữu ích khác:
https://www.youtube.com/channel/UC5WisImT515ct6yxjk4LNoQ?sub_confirmation=1

🔗 Bạn có thể xem thêm các Video liên quan tại đây:
⦿ 30 Phút thành thạo định khoản kế toán:
https://www.youtube.com/watch?v=KnxkONStT4M
⦿ Học kế toán: Chia sẻ tâm huyết về lộ trình học kế toán cho người mới bắt đầu
https://www.youtube.com/watch?v=Qdu_Z9Nm09Uu0026t=422s

▶ Thông tin thêm về Kế Toán Lê Ánh:
Website: https://ketoanleanh.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/diachihocketoantonghoptotnhat
Group hỗ trợ nghiệp vụ: https://www.facebook.com/groups/2734017073277247

▶ Thông tin thêm về Kế Toán Lê Ánh:
https://twitter.com/ketoanleanh
https://ketoanleanh.tumblr.com/
https://www.instagram.com/daotaoketoanleanh/

Hãy đăng kí kênh #ketoanleanh để nhận các video chia sẻ nghiệp vụ kế toán hàng tuần nhé!
#luongcoban #luongcoso #luongtoithieuvung #ketoanleanh #ceoleanh

Tag: lương cơ bản, lương cơ sở, lương cơ bản 2021, lương tối thiểu vùng, lương cơ bản 2021 có tăng không, lương tối thiểu vùng 2021, lương cơ bản là gì, lương cơ sở là gì, lương cơ sở 2021, lương cơ bản 2020, lương tối thiểu vùng 2020, lương cơ bản của công an, mức lương cơ sở, mức lương cơ sở 2020, mức lương cơ sở các năm, lương cơ bản 2022, lương cơ bản 2023, lương tối thiểu vùng 2022, lương tối thiểu vùng 2023, ceo lê ánh, kế toán lê ánh,

Tới ngày 01/7/2022 tôi thấy tăng lương tối thiểu vùng, vậy lương cơ sở với lương tối thiểu vùng khác gì nhau? Đối tượng nào được áp dụng lương cơ sở và lương tối thiểu vùng?
  • Mức lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ là gì?
  • Đối tượng nào được áp dụng mức lương tối thiểu vùng?
  • Mức lương cơ sở hiện nay là bao nhiêu?
  • Mức lương cơ sở được áp dụng cho đối tượng nào?

Mức lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ là gì?

Theo Điều 4 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động như sau:

“Điều 4. Áp dụng mức lương tối thiểu
1. Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.
2. Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.
3. Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động như sau:
a) Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.
b) Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.”

Như vậy mức lương tối thiểu được hiểu là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương.

Phân biệt mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng? Đối tượng được áp dụng các mức lương trên như thế nào?

Phân biệt mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng? Đối tượng nào được áp dụng các mức lương trên? (Nguồn ảnh: Internet)

✅ Mọi người cũng xem : intercom là gì

Đối tượng nào được áp dụng mức lương tối thiểu vùng?

Theo Điều 2 Nghị định 38/2022/NĐ-CP về đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo tháng như sau:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Mức lương cơ sở hiện nay là bao nhiêu?

Theo Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở như sau:

“Điều 3. Mức lương cơ sở
1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:
a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.
3. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.”

Như vậy, mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng.

Mức lương cơ sở được áp dụng cho đối tượng nào?

Theo Điều 1, Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp quy định Nghị định này bao gồm:

– Cán bộ công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

– Cán bộ công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

– Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

– Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

– Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Như vậy, theo quy định, lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất và người lao động trả cho người lao động theo pháp luật về lao động. Lương cơ sở là mức lương làm căn cứ để tính lương theo hệ số chức vụ,… áp dụng cho cán bộ công chức, viên chức và người làm việc trong các tổ chức cơ quan nhà nước được liệt kê như trên.

Nghị định 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2022.Các câu hỏi về lương cơ sở là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê lương cơ sở là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author