Kết nạp đoàn viên là gì?

Bài viết Kết nạp đoàn viên là gì? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hàng Nhật Cao Cấp tìm hiểu Kết nạp đoàn viên là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Kết nạp đoàn viên là gì?”

Thông tin chi tiết về Kết nạp đoàn viên là gì?


Xem nhanh
#leketnapdoanvien #dot1namhoc2022-2023
#lop10a1

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Không phải ai cũng có thể được nạp, đứng trong hàng ngũ và trở thành đoàn viên của Đoàn Thanh niên. Vì vậy, nạp đoàn viên là gì? Kết nạp đoàn để làm gì? Các điều kiện cần thiết để tải đoàn viên là gì? Nghị quyết nạp đoàn viên là gì? Quy định về kết nạp thành viên mới hiện nay?

Bài viết dưới đây của Luật Sư 247 sẽ giải đáp cho bạn những thắc mắc về việc kết nạp đoàn viên.

– Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi ; tổ chức đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

– Kết nạp đoàn viên là việc lựa chọn và công nhận những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên;…xung phong và tự nguyện để đứng vào trong hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nghị quyết là quyết định được đưa ra dưới hình thức văn bản về việc chuẩn y kết nạp đoàn viên sau khi đã xem xét đề nghị và biên bản Hội nghị xét kết nạp đoàn viên của Chi đoàn nơi đoàn viên tham gia, xem xét đơn xin kết nạp vào đoàn của đoàn viên đã phù hợp với yêu cầu của một người đoàn viên trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Mẫu nghị quyết kết nạp đoàn viên

Kết nạp đoàn viên là gì?
Kết nạp đoàn viên là gì?
Nghị quyết kết nạp đoàn viên

Theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Mính tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017 thì điều kiện để kết nạp đoàn viên được đặt ra như sau:

Điều 1:

 1. Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên ViệtNam tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam vàChủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lànhmạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạtđộng xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; chấp hànhnghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.
 2. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động vàbảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyệnhoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kếtnạp vào Đoàn.
 3. Việc kết nạp thanh niên vào Đoàn được tiến hành theo các bước và thủtục sau:
 • Thanh niên vào Đoàn tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch và được mộttrong các tập thể, cá nhân sau đây giới thiệu và bảo đảm:
 • Một đoàn viên cùng công tác, sinh hoạt ít nhất ba tháng.
 • Tập thể Chi hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (nếu là hội viên HộiLiên hiệp Thanh niên Việt Nam).
 • Ban Chấp hành Chi hội Sinh viên Việt Nam (nếu là hội viên Hội Sinhviên Việt Nam).
 • Tập thể chi đội (nếu là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ ChíMinh).
 • Được hội nghị chi đoàn xét đồng ý kết nạp với sự biểu quyết tán thànhcủa trên một phần hai (1/2) tổng số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được Đoàncấp trên trực tiếp ra quyết định kết nạp. Trường hợp xét kết nạp nhiều người thìphải xét và quyết định kết nạp từng người một.
 • Ở nơi chưa có tổ chức Đoàn và đoàn viên, hoặc chưa có tổ chức HộiLiên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thì Đoàn cấp trên cửcán bộ, đoàn viên về làm công tác phát triển đoàn viên, hoặc do một đảng viêncùng công tác, sinh hoạt ít nhất ba tháng ở nơi đó giới thiệu và bảo đảm; BanChấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp xét quyết định kết nạp

Thanh niên là lực lượng đông đảo trong xã hội, có vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn đặt ra yêu cầu là lựa chọn những thanh niên ưu tú, tự nguyện và phù hợp để đứng trong hàng ngũ của Đoàn Thanh niên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình.  Việc kết nạp đoàn viên là để nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết nạp đoàn mạng lại rất nhiều cơ hội tích cực cho bản thân của mỗi người. Đoàn Thanh niên chính là môi trường thuận lợi để rèn luyện bản thân về đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; phát triển năng lực của bản thân, bản lĩnh, năng động và linh hoạt trong mọi hoạt động; rèn ý chí nỗ lực vươn lên trong học tập; tính trung thực, kỉ luật; trau dồi tri thức và kỹ năng cho bản thân.

1. Điều kiện độ tuổi và trình độ học vấn

 • Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu từ 16 tuổi và tối đa không quá 30 tuổi.
 • Người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu có trình độ tiểu học. Đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì vận dụng linh hoạt.

2. Xét kết nạp đoàn viên trong một số trường hợp

 • Trường hợp thanh niên có nguyện vọng vào Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, có tín nhiệm với thanh niên, nhưng có bố mẹ, anh, chị, em ruột đang bị giam giữ trước khi xét kết nạp phải xin ý kiến của cấp uỷ Đảng cùng cấp.
 • Trường hợp thanh niên làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức ở nơi cư trú, có tín nhiệm với thanh niên và có nguyện vọng vào Đoàn thì chi đoàn nơi cư trú xét, đề nghị, Ban Chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn ra quyết định chuẩn y kết nạp.

3. Thủ tục kết nạp Đoàn

– Thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với chi đoàn, chi đoàn cơ sở.

– Được học Điều lệ Đoàn và trang bị những kiến thức cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp.

– Được một đoàn viên hoặc một đảng viên (với những nơi chưa có tổ chức Đoàn) giới thiệu. Đoàn viên hoặc đảng viên giới thiệu phải là người cùng công tác, lao động hoặc học tập với người được giới thiệu ít nhất 3 tháng liên tục.

+ Đối với Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do tập thể chi đội giới thiệu.

+ Đối với hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam do tập thể chi hội giới thiệu.

– Hội nghị chi đoàn xét kết nạp từng người một với sự biểu quyết tán thành của trên một phần hai số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được Đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y.

Trường hợp đặc biệt ở vùng cao, vùng sâu, các đơn vị công tác phân tán không có điều kiện họp được toàn thể chi đoàn, nếu được đoàn cấp trên đồng ý thì việc xét kết nạp có thể do Ban Chấp hành chi đoàn xét và Đoàn cấp trên trực tiếp chuẩn y.

– Trường hợp thanh niên đang học bậc trung học phổ thông nơi chưa có tổ chức chi đoàn thì việc kết nạp đoàn viên do Ban chấp hành Đoàn trường thực hiện.

4. Quy trình công tác phát triển Đoàn viên

Bước 1: Tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên, thông qua các loại hình tổ chức và các phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên.

– Lập danh sách thanh niên tiên tiến và đội viên trưởng thành.

– Lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên.

– Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi dưỡng, thời gian tổ chức kết nạp.

Bước 3: Bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu niên vào đoàn.

a, Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn, lựa chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn xét kết nạp (nơi có điều kiện có thể cấp giấy chứng nhận đã học qua lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn cho thanh, thiếu niên).

b, Ở những nơi không có điều kiện mở lớp tập trung thì có hình thức phù hợp để thanh niên học tập, nghiên cứu sau đó kiểm tra.

Bước 4: Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên mới.

– Hướng dẫn thanh niên tự khai lý lịch và viết đơn (theo mẫu sổ đoàn viên).

– Hội nghị chi đoàn xét, báo cáo lên Ban Chấp hành Đoàn cấp trên.

– Ban Chấp hành Đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp.

– Chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên mới, trao huy hiệu Đoàn.

– Hoàn chỉnh hồ sơ để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện.

Đối với những nơi không có chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở thực hiện quy trình công tác phát triển đoàn viên và quyết định kết nạp đoàn viên.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Sư 247 về Kết nạp đoàn viên. Qúy khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về thủ tục vay vốn ngân hàng, kí kết hợp đồng, xin phép bay flycam, điều kiện thành lập công ty, thủ tục làm giấy khai sinh,…Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0833.102.102 để được nhận tư vấn.

Mời bạn xem thêm

Tính chất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì?

Điều lệ Đoàn khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của Thanh niên Việt Nam, do Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện”. điều này đã phản ánh đầy đủ Đoàn là là một tổ chức thanh niên Cộng sản mang tính giai cấp của công nhân và tính quần chúng rộng rãi của thanh niên Việt Nam. Thông qua việc mở rộng các hoạt có tính chất xã hội mỗi đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn thể hiện tính tiên tiến, vai trò nòng cốt của mình trong phong trào thanh niên và các hội của thanh niên.

Chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì?

Đoàn có 3 chức năng sau:Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng CSVN, bổ sung đảng viên, cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn luôn xác định nhiện vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên: Tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triên nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.Đoàn là người đại diện, chăm lo vào bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ. Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên.Các câu hỏi về kết nạp đoàn lớp 10 là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kết nạp đoàn lớp 10 là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết kết nạp đoàn lớp 10 là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết kết nạp đoàn lớp 10 là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết kết nạp đoàn lớp 10 là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về kết nạp đoàn lớp 10 là gì


Các hình ảnh về kết nạp đoàn lớp 10 là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu báo cáo về kết nạp đoàn lớp 10 là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thông tin về kết nạp đoàn lớp 10 là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author

One Response

 1. ME MORY
  05/06/2022