Kế hoạch sử dụng đất là gì? Quy định lập kế hoạch sử dụng đất?

Bài viết Kế hoạch sử dụng đất là gì? Quy định lập kế hoạch sử dụng đất? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HangNhatCaoCap.com.vn tìm hiểu Kế hoạch sử dụng đất là gì? Quy định lập kế hoạch sử dụng đất? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Kế hoạch sử dụng đất là gì? Quy định lập kế hoạch sử dụng đất?”

Thông tin chi tiết về Kế hoạch sử dụng đất là gì? Quy định lập kế hoạch sử dụng đất?


Xem nhanh
Phân biệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất | Đỗ Thành Trung

Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất là những hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phân bổ đất đai, phân chia nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất. Có thể nói kế hoạch sử dụng đất chính là các phương thức, cách thức để tiến hành sử dụng đất đã được quy hoạch. Hai hoạt động này có trình tự thực hiện khá giống nhau và có quan hệ ràng buộc nhau, quy hoạch sử dụng đất cấp dưới phải căn cứ và phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp trên, kế hoạch sử dụng đất phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất cấp trên và quy hoặc sử dụng đất cùng cấp. Tuy nhiên đây là hai hoạt động khác biệt:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.
Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm
---------------------------------------------------------------------------------------
Hãy liên hệ với Đỗ Thành Trung qua:
facebook: https://www.facebook.com/thanh.trung....
fanpage: https://bit.ly/3w37Z2Z
website: https://muabandatgialai.com
Hotline: 0989703822
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bấm vào nút đăng ký và chuông thông báo để nhận Video mới nhất của Đỗ Thành Trung
#Dothanhtrung, #Batdongsan, #quyhoachvakehoach

Kế hoạch sử dụng đất là gì? Quy định về việc lập kế hoạch sử dụng đất? Quy định về trách nhiệm tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất? Quy định về lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất?

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện việc quản lý đất đai phải có kế hoạch sử dụng đất rõ ràng và hợp lý. Vậy kế hoạch sử dụng đất là gì và quy định về việc lập kế hoạch sử dụng đất như thế nào? Bài viết sau đây, luật Dương Gia sẽ tư vấn cụ thể cho Quý khách hàng về nội dung này:

Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013

Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Kế hoạch sử dụng đất là gì?
  • 2 2. Quy định về việc lập kế hoạch sử dụng đất:
    • 2.1 2.1. Quy định về trách nhiệm tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất:
    • 2.2 2.2. Quy định về lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất:
    • 2.3  2.3. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

1. Kế hoạch sử dụng đất là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều 3 luật đất đai 2013 quy định có thể hiểu kế hoạch sử dụng đất là việc các cơ quan có thẩm quyền phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian nhất định để thực hiện trong một kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Việc lập kế hoạch sử dụng đất phải đáp ứng được các tiêu chí theo quy định của pháp luật. Việc lập kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh; kế hoạch sử dụng đất phải được lập từ tổng thể đến chi tiết, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Ngoài ra, việc lập kế hoạch phải đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm nhất và phải có hiệu quả, khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý nhất để bảo vệ tài nguyên môi trường; việc lập kế hoạch sử dụng đất phải luôn đi kèm với việc bảo vệ tôn tạo di tích lịch sử. Hơn thế nữa, việc lập kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo sự dân chủ,công khai trong việc lập kế hoạch sử dụng đất; phải đảm bảo ưu tiên quỹ đất cho mục đích an ninh, quốc phòng phục vụ cho lợi ích quốc gia, công cộng.

Từ những tiêu chí trên các cơ quan có thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

2. Quy định về việc lập kế hoạch sử dụng đất:

2.1. Quy định về trách nhiệm tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất:

Việc lập kế hoạch sử dụng đất sẽ phải theo kỳ, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh có kỳ kế hoạch sử dụng đất là 5 năm, còn kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập theo từng năm.

Việc lập kế hoạch sử dụng đất do các cơ quan có thẩm quyền sau đây thực hiện:

– Chính phủ có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trong việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Xem thêm: Đất quy hoạch là gì? Có nên mua đất trong quy hoạch không?

– Bộ quốc phòng có trách nhiệm tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng còn Bộ công an tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất an ninh.

✅ Mọi người cũng xem : phòng khám đa khoa là gì

2.2. Quy định về lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất:

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.Hình thức, nội dung và thời gian lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau đây:

Về trách nhiệm lấy ý kiến: Trách nhiệm lấy ý kiến thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Hình thức lấy ý kiến: Khi lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh các cơ quan có thẩm quyền phải đảm bảo việc lấy ý kiến phải được thực hiện thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện thông qua hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Về nội dung lấy ý kiến:  Cơ quan có thẩm quyền lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất gồm các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Về  thời gian lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất:  là 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tổ chức lấy ý kiến.

Cơ quan có trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và hoàn thiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Xem thêm: Quy định của pháp luật về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Về hồ sơ lấy ý kiến: Hồ sơ lấy ý kiến về việc lập kế hoạch sử dụng đất bao gồm: bản báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất, trong đó phải nêu rõ chỉ tiêu sử dụng đất, địa điệm, diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

 2.3. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trong việc kiểm duyệt, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất theo từng kỳ để làm cho quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của cấp dưới hợp lí, phù hợp với nhau và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chung.

Khác với việc lập kế hoạch sử dụng đất, các cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai phải đảm bảo hiệu lực pháp lí cho việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch đó.

Vì vậy, khi ra các quyết định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao giờ cũng thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp trên của các cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch sử dụng đất.

Về thẩm quyền quyết định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định rất cụ thể tại điều 45 Luật đất đai năm 2013. Theo đó có thể hiểu:

 Quốc hội là cơ quan quyết định kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia do Chính phủ trình lên;

Chính phủ có trách nhiệm và thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp tỉnh trình lên, kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm, kế hoạch điều chỉnh, bổ sung hàng năm của từng tỉnh đồng thời phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ quốc phòng và Bộ công an;

Lưu ý: Việc lập kế hoạch sử dụng đất phải công khai minh bạch và dựa trên các căn cứ pháp lý mà pháp luật đã quy định, trên cơ sở phê duyệt của chính phủ, UBND cấp có thẩm quyền.

Xem thêm: Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt phương án sử dụng đất

Việc công khai kế hoạch sử dụng đất sẽ làm cho người sử dụng đất có cơ hội tiếp cận thông tin về đất đai, xây dựng chiến lược kinh doanh khi sử dụng đất.

Việc không công khai kế hoạch sử dụng đất, không được phê duyệt đúng cấp có thẩm quyền thì dẫn tới hậu quả là  sự tuỳ tiện trong xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch.

Từ đó sẽ có những trở ngại không đáng có , dẫn đến sự lạm dụng thông tin quy hoạch của một số người để trục lợi và người dân do không được thông tin về quy hoạch nên vi phạm quy hoạch đã được phê duyệt và gây cản trở cho việc thực hiện quy hoạch.

Bên cạnh đó,tại khoản 1 Điều 48 Luật đất đai cũng quy định về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất, theo đó: kế hoạch sử dụng đất dù ở cấp nào thì sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt, điều chỉnh phê duyệt thì cơ quan đó phải công bố công khai và xác định luôn trách nhiệm của từng cấp, Bộ tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trong việc công khai hoá các kế hoạch sử dụng đất.

Việc công khai này phải được thực hiện trong suốt kỳ kế hoạch sử dụng đất. Do đó trong vòng 30 ngày, kể từ khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất UBND cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt. UBND cấp huyện trình hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp mình trước khi trình uỷ ban nhân cấp tỉnh phê duyệt.  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai thì có thẩm quyền cho phép bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đó.

Với cơ chế như trên, quá trình xây dựng, lập, quyết định, phê duyệt quy hoạch vừa tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương, vừa phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước và thẩm quyền chuyên môn của cơ quan tài nguyên và môi trường.

Xem thêm: Quy định về lấy ý kiến quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Luật Đất đai

Bài viết được thực hiện bởi: hoanghang
image

Chức vụ: Đang cập nhật …

Lĩnh vực tư vấn: Đang cập nhật …

Trình độ đào tạo: Đang cập nhật …

Số năm kinh nghiệm thực tế: Đang cập nhật …

Tổng số bài viết: 76 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Tìm hiểu về quy hoạch sử dụng đất? Tìm hiểu về kế hoạch sử dụng đất? Quy định về thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? Mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất?

Minh bạch công khai là gì? Công bố minh bạch công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì? Quy định về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện? Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện? Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện?

Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh? Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh? Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì? Báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì? Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật đất đai?

Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? Nội dung thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? Thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Khái quát chung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Xử phạt chậm nộp thuế môn bài? Quy định về xử phạt hành vi chậm nộp thuế, truy thu thuế đối với hộ kinh doanh.

Đất tái định cư có được cấp sổ đỏ không? Thời gian thực hiện việc cấp sổ đỏ đất tái định cư?

Khái niệm giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp, Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, Tại sao phải gia hạn giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp? Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thụ lý vụ án được hiểu như thế nào? Không đóng tạm ứng án phí Tòa án có thụ lý giải quyết không? Điều kiện để Tòa án thụ lý đơn khởi kiện vụ án dân sự? Thủ tục thụ lý vụ án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

Thủ tục ly hôn thuận tình với người Hoa Kỳ? Bỏ chồng người Mỹ? Thủ tục ly hôn đơn phương với người Hoa Kỳ? Bỏ chồng người Mỹ? Những trường hợp không được ly hôn đơn phương?

Mẫu đơn xin miễn tước giấy phép lái xe mới và chuẩn nhất 2022, Các trường hợp bị tước giấy phép lái xe? Thời hạn tước giấy phép lái xe?

Tổng hợp lời chúc ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hay và ý nghĩa nhất? Những lời chúc nhân ngày 20/10 gửi tặng mẹ, tặng vợ, tặng người yêu, tặng bạn bè/đồng nghiệp khác giới, tặng cô giáo, tặng khách hàng…?

Ngày 20/10 là ngày gì? Ý nghĩa ngày ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10? Lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam? 20/10 vào thứ mấy? 20/10 có được nghỉ không?

Mẫu thiệp chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 đẹp và ý nghĩa? Tải về các mẫu thiệp chúc mừng kỷ niệm ngày 20/10?

Chế độ đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn? Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn?

Chiếm đoạt quyền tác giả là gì? Chiếm đoạt quyền tác giả sẽ bị xử phạt như thế nào? Thủ tục, quy trình xử phạt hành chính đối với hành vi chiếm đoạt quyền tác giả?

Quy định của pháp luật về nhà ở tái định cư? Nhà ở tái định cư có được chuyển nhượng (mua bán) không? Trình tự thủ tục chuyển nhượng nhà ở tái định cư?

Quy định của pháp luật về đất thổ cư? Xây nhà sai vị trí thổ cư có bị phạt như thế nào? Biện pháp khắc phục khi xây dựng nhà sai vị trí đất thổ cư?

Mẫu thông báo liên hoan công ty, tất niên công ty mới nhất? Hướng dẫn cách viết mẫu thông báo liên hoan công ty, tất niên công ty? Quy định của pháp luật về mẫu thông báo liên hoan công ty?

Lương tháng thứ 13 có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Quy định về tiền thưởng Tết âm lịch? Công ty có bắt buộc trả lương tháng 13 không?

Thế nào là tạm trú? Quy định của pháp luật về phí đăng ký tạm trú? Thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật? Lệ phí đăng ký tạm trú tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh?

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa bệnh được soạn thảo như thế nào? Hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa bệnh? Người lao động nghỉ phép có chế độ nào? Khoảng thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động? Trong trường hợp đặc biệt theo luật định thì cách tính ngày nghỉ hằng năm như thế nào?

Một số khái niệm? Sự khác nhau của hai loại hình công ty tài chính và công ty phi tài chính? Doanh nghiệp tài chính được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây? Hoạt động của công ty tài chính ?

Một số khái niệm? Đặc điểm và hình thức của doanh nghiệp dân doanh?

Tiều ngạch là gì? Phương thức vận chuyển của xuất nhập khẩu tiểu ngạch và chính ngạch? Giá trị giao dịch của xuất nhập khẩu tiểu ngạch và chính ngạch? Hàng hóa của xuất nhập khẩu tiểu ngạch và chính ngạch? Thủ tục và thuế của xuất nhập khẩu tiểu ngạch và chính ngạch?Các câu hỏi về kế hoạch sử dụng đất hàng năm là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kế hoạch sử dụng đất hàng năm là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author