Kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất 2021 – Công ty Môi trường Hòa Bình Xanh

Bài viết Kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất 2021 – Công ty Môi trường Hòa Bình Xanh thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hangnhatcaocap.com.vn/ tìm hiểu Kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất 2021 – Công ty Môi trường Hòa Bình Xanh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất 2021 – Công ty Môi trường Hòa Bình Xanh”

Thông tin chi tiết về Kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất 2021 – Công ty Môi trường Hòa Bình Xanh


Xem nhanh
#luat
#luatvietnam
#tuvan
#onhiem
#onhiemmoitruong
#odon
#khithai
#racthai
#onhiemnguonnuoc
#chayrung
#baoverung
#sinhthai
#baovemoitruong
#xanhsachdep
3.1 Điều 8. Nguyên tắc, cấp độ, kỳ quy hoạch bảo vệ môi trường
3.2 Điều 9. Nội dung cơ bản của quy hoạch bảo vệ môi trường
3.3 Điều 10. Trách nhiệm lập quy hoạch bảo vệ môi trường
3.4 Điều 11. Tham vấn, thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường
3.5 Điều 12. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ môi trường
4 Mục 2. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
4.1 Điều 13. Đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
4.2 Điều 14. Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
4.3 Điều 15. Nội dung chính của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
4.4 Điều 16. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
4.5 Điều 17. Tiếp thu ý kiến thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
5 Mục 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
5.1 Điều 18. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường
5.2 Điều 19. Thực hiện đánh giá tác động môi trường
5.3 Điều 20. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
5.4 Điều 21. Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
5.5 Điều 22. Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường
5.6 Điều 23. Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
5.7 Điều 24. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
5.8 Điều 25. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
5.9 Điều 26. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt
5.10 Điều 27. Trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi đưa dự án vào vận hành
5.11 Điều 28. Trách nhiệm của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
6 Mục 4. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
6.1 Điều 29. Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường
6.2 Điều 30. Nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường
6.3 Điều 31. Thời điểm đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
6.4 Điều 32. Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
6.5 Điều 33. Trách nhiệm của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau khi kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận
6.6 Điều 34. Trách nhiệm của cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
7 Chương III. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
7.1 Điều 35. Bảo vệ môi trường trong điều tra, đánh giá, lập quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học
7.2 Điều 36. Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng
7.3 Điều 37. Bảo vệ môi trường trong điều tra cơ bản, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên
7.4 Điều 38. Bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản
8 Chương IV. ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
8.1 Điều 39. Quy định chung về ứng phó với biến đổi khí hậu
8.2 Điều 40. Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
8.3 Điều 41. Quản lý phát thải khí nhà kính
8.4 Điều 42. Quản lý các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
8.5 Điều 43. Phát triển năng lượng tái tạo
8.6 Điều 44. Sản xuất và tiêu thụ thân thiện môi trường
8.7 Điều 45. Thu hồi năng lượng từ chất thải
8.8 Điều 46. Quyền và trách nhiệm của cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí hậu
8.9 Điều 47. Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu
8.10 Điều 48. Hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu
9 Chương V. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
9.1 Điều 49. Quy định chung về bảo vệ môi trường biển và hải đảo
9.2 Điều 50. Kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
9.3 Điều 51. Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên biển và hải đảo
10 Chương VI. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC, ĐẤT VÀ KHÔNG KHÍ
11 Mục 1. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG
11.1 Điều 52. Quy định chung về bảo vệ môi trường nước sông
11.2 Điều 53. Nội dung kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông
11.3 Điều 54. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường nước lưu vực sông nội tỉnh
11.4 Điều 55. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với bảo vệ môi trường nước lưu vực sông
12 Mục 2. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÁC NGUỒN NƯỚC KHÁC
12.1 Điều 56. Bảo vệ môi trường nguồn nước hồ, ao, kênh, mương, rạch
12.2 Điều 57. Bảo vệ môi trường hồ chứa nước phục vụ mục đích thủy lợi, thủy điện
12.3 Điều 58. Bảo vệ môi trường nước dưới đất
13 Mục 3. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT
13.1 Điều 59. Quy định chung về bảo vệ môi trường đất
13.2 Điều 60. Quản lý chất lượng môi trường đất
13.3 Điều 61. Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất
14 Mục 4. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
14.1 Điều 62. Quy định chung về bảo vệ môi trường không khí

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh được thành lập với sứ mệnh “Vì một môi trường phát triển bền vững”. Với đội ngũ cán bộ có năng lực trình độ đại học và sau đại học, dày dặn kinh nghiệm, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và ngoài nước. Với tầm nhìn và xứ mệnh đó Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp các dịch vụ chuyên môn trong lĩnh vực môi trường.

Hãy liên hệ hotline 0906.840.903 để nhận được sự tư vấn nhanh nhất

1. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ ?

Bắt đầu từ ngày 1/1/2015 tên gọi cam kết bảo vệ môi trường được đổi thành Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một loại hồ sơ môi trường, là hồ sơ pháp lý thay cho lời cam kết bảo vệ môi trường của chủ Doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp sẽ phải phân tích, đánh giá và dự báo về mức độ gây ô nhiễm môi trường của dự án mà mình sẽ đầu tư gây ra từ giai đoạn xậy dựng cho đến khi đi vào hoạt động.

Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

Còn là một hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường.

Kế hoạch bảo vệ môi trường - Hòa Bình Xanh Kế hoạch bảo vệ môi trường – Hòa Bình Xanh

2. TẠI SAO PHẢI LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ?

 • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường để đáp ứng được những vấn đề sau:
 • Thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường.
 • Đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế – xử lý các tác động xấu đến môi trường, thực hiện công tác bảo vệ môi trường.
 • Hợp thức hóa quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

✅ Mọi người cũng xem : báo mạng là gì

3. CĂN CỨ PHÁP LÝ ÁP DỤNG LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 •  Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;
 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 Nghị định của chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/05/2019 có sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.
Nghị định 40/2019/NĐ-CP  Nghị định 40/2019/NĐ-CP

4. ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.
 • Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.
 • Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn tư hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.
 • Tại Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP có quy định các đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

✅ Mọi người cũng xem : nên mua xe đẩy cho bé loại nào

5. QUY TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

5.1 Giai đoạn trước khi ký hợp đồng

Sau khi nhận được yêu cầu về việc thực hiện môi trường cho doanh nghiệp Hòa Bình Xanh sẽ tiến hành tư vấn miễn phí về các hồ sơ cần thiết và phù hợp cho doanh nghiệp theo các bước sau:

Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

✅ Mọi người cũng xem : cfs to cfs là gì

5.2 Giai đoạn sau khi ký hợp đồng thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

Sau khi đã tư vấn các hồ sơ cần thiết thực hiện sẽ tiến hành thực hiện hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp theo các bước sau:

Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường của Hòa Bình Xanh Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường của Hòa Bình Xanh

✅ Mọi người cũng xem : học hướng nghiệp là gì

6. NƠI TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Theo Khoản 12, Điều 1, Nghị định 40/2019/ND-CP quy định:

 • Cơ quan chuyên môn Cấp tỉnh đối với các đôi tượng sau:

Các đối tượng quy định tại Phụ lục IV nghị định 40/2019/ND-CP

Các dự án quy định tại điểm ađiểm b khoản 1 Điều 32 Luật bảo vệ môi trường 2014 như sau:

a) Dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên;

b) Dự án trên vùng biển có chất thải dựa vào địa bàn tỉnh xử lý;

 • Ủy ban nhân dân Cấp huyện xác nhận đăng lý đối với các đối tượng quy định tại Khoản 11, Điều 1, Nghị định 40/2019/ND-CP
 • Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (nếu được ủy quyền)
                          BAN QUẢN LÝ KCN ĐỒNG NAI

7. THỜI GIAN XÁC NHẬN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Theo Khoản 12, Điều 1, Nghị định 40/2019/ND-CP quy định :

 • Thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ swo, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo Mẫu số 03 Phụ lục VII Mục I, Nghị định 40/2019/ND-CP
 • Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do (trong đó nêu rõ tất cả các nội dung cần phải bổ sung, hoàn thiện một lần) theo mẫu số 04 Phụ lục VII Mục I, Nghị định 40/2019/ND-CP

✅ Mọi người cũng xem : pestel là gì

8. HỒ SƠ CẦN THIẾT KHI LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

 • Giấy phép kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất/ Thỏa thuận địa điểm xây dựng.

9. Dịch vụ thực hiện hồ sơ môi trường tại Hòa Bình Xanh

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên tư vấn và lập các hồ sơ môi trường cho Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Với đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường, cử nhân luật,… chúng tôi có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm lập các hồ sơ môi trường cho các dự án lớn nhỏ, các doanh nghiệp trên cả nước.

Hãy liên hệ hotline 0906.840.903 để nhận được sự tư vấn nhanh nhất

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên cung cấp dịch vụ lập hồ sơ về môi trường trọn gói với chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất. Giải quyết và tháo gỡ mọi rác rối đối với hồ sơ về môi trường cho doanh nghiệp.

Quý doanh nghiệp không còn bận tâm về hồ sơ môi trường, mà chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Công chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực hiện các hồ sơ môi trường sau:

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải
 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ
 • Hồ sơ khai thác nước ngầm
 • Hồ sơ khai thác nước mặt
 • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Công ty Hòa Bình Xanh Công ty Hòa Bình Xanh


Các câu hỏi về kế hoạch bảo vệ môi trường là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kế hoạch bảo vệ môi trường là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author