Hội đồng quản trị là gì? Đặc điểm và vai trò của HĐQT công ty?

Bài viết Hội đồng quản trị là gì? Đặc điểm và vai trò của HĐQT công ty? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HangNhatCaoCap.com.vn tìm hiểu Hội đồng quản trị là gì? Đặc điểm và vai trò của HĐQT công ty? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Hội đồng quản trị là gì? Đặc điểm và vai trò của HĐQT công ty?”

hội đồng quản trị là gì? Đặc điểm của Hội đồng quản trị công ty cổ phần? Các vai trò của hội đồng quản trị công ty?

Hiện nay, khi đất nước ngày càng trở nê phát triển thì đi kèm với đó là những hoạt động kinh tế càng ngày càng trở nên phát triển hơn. Đồng thời thì những mô hình kinh doanh cũng được các cá nhân, tổ chức lựa chọn như: công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,… Đối với việc lựa chọn mô hình kinh doanh thì sẽ phụ thuộc vào số vốn mà chủ thể có, hình thức mà chủ thể muốn hoạt động kinh doanh lựa chọn.

Do đó khi lựa chọn mô hình kinh doanh là công ty cổ phần thì các chủ thể cần phải tìm hiểu về các nội dung liên quan đến hội đồng quản trị. Tuy nhiên, công ty cổ phần được thành lập rất nhiều những không phải ai cũng có thể hiểu hết về những nội của Hội đồng quản trị. Vậy theo như quy định của pháp luật hiện hành thì định nghĩa về hội đồng quản trị là gì? Đặc điểm và vai trò của Hội đồng quản trị của công ty.

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2020

Mục lục bài viết

  • 1 1. hội đồng quản trị là gì?
  • 2 2. Đặc điểm của hội đồng quản trị công ty:
  • 3 3. Vai trò của hội đồng quản trị công ty:

1. hội đồng quản trị là gì?

Theo như Bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì khái niệm về công ty cổ phần được biết đến là: “Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông”.

Từ khái niệm về công ty cổ phần được nêu ra ở trên thì có thể thấy vốn điều lệ của công ty cổ phần sẽ được chia đều thành nhiều phần bằng nhau và được gọi là cổ phần. Những cá nhân, tổ chức mua lại các cổ phần này sẽ trở thành cổ đông của công ty. Đại hội đồng cổ đông của công ty có quyền bầu ra hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, không thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2020, hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty. Họ có quyền đại diện cho công ty đưa ra các quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty. Hội đồng quản trị không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị là một trong những cơ quan quản lý của công ty và chỉ xuất hiện, hoạt động trong cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty cổ phần.

2. Đặc điểm của hội đồng quản trị công ty:

Trên cơ sở quy định tại Điều 153, Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về hội đồng quản trị, từ đó thì tác giả đã rút ra đucợ một số đặc điểm của hội đồng quản trị với nội dung như sau:

– Thứ nhất, thì Hội đồng quản trị được biết đến với đặc điểm đầu tiên đó chính là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên công ty

– Thứ hai, theo như tên gọi, vốn điều lệ của công ty cổ phần sẽ được chia đều thành nhiều phần bằng nhau (cổ phần). Những cá nhân, tổ chức mua lại các cổ phần này sẽ trở thành cổ đông của công ty. Đại hội đồng cổ đông của công ty có quyền bầu ra hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, không thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

– Thứ ba, đó là đặc điểm về số lượng thành viên của hội đồng quản trị. Do đó, theo như quy định của pháp luật hiện hành thì số lượng thành viên của một hội đồng quản trị dao động từ ba đến mười một người, bao gồm thành viên hội đồng quản trị và thành viên độc lập hội đồng quản trị.

Như vậy, trong hệ thống tổ chức bộ máy hoạt động của công ty cổ phần thì theo thứ tự từ trên xuống dưới: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quản lý có vai trò quyết định các vấn đề của công ty cổ phần ở vị trí cao nhất; tiếp đó ở vị trí thứ hai mới chính là Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ trong ban Hội đồng quản trị của thành viên mới này không phải là năm năm như những thành viên Hội đồng quản trị khác mà là thời gian còn lại trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đó.

3. Vai trò của hội đồng quản trị công ty:

Do có vai trò quan trọng trong công ty cổ phần, nên Hội đồng quản trị sẽ có từ ba đến mười một thành viên. Vốn dĩ Luật quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là số lẻ để lấy ý kiến theo đa số thành viên nhằm đảm bảo sự khách quan, công bằng.Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng thành viên cũng như nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị sẽ được quy định cụ thể trong Điều lệ doanh nghiệp.

Do công ty cổ phần có cơ cấu, bộ máy hoạt động khá phức tạp nên trong công ty cổ phần có thêm thành viên độc lập. Theo Điều 134 Luật doanh nghiệp thì Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.Cũng theo Điều 151 Luật doanh nghiệp thì Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

– Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

– Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

– Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

Xem thêm: Giám đốc công ty cổ phần có được kiêm chủ tịch hội đồng quản trị không?

– Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

– Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Trường hợp công ty cổ phần lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Thì bắt buộc phải có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Vai trò của hội đồng quản trị của công ty cổ phần là bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu, thực hiện việc kiểm soát hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đặc biệt, trong công ty cổ phần luôn tồn tại nguy cơ xung đột về lợi ích giữa các cổ đông với tư cách là người sở hữu vốn. Với bên kia là người quản lý điều hành công ty với tư cách là những người trực tiếp sử dụng vốn.

Thực tế cho thấy không phải những cổng đông nắm giữ đa số cổ phần là người quản lý, điều hành công ty. Tuy nhiên họ có quyền trực tiếp sử dụng vốn của công ty. Vì vậy, hoàn toàn có trường hợp những người này sẽ ưu tiên quyền lợi của cá nhân hay nhóm mình và bỏ qua lợi ích của cổ đông nói chung. Đó cũng là nguyên nhân dẫn tới việc đặt ra những quy định về hội đồng quản trị của công ty cổ phần về quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Nhìn chung, hội đồng quản trị của công ty cổ phần sẽ đóng vai trò giống như người giám sát. Với nhiệm vụ giảm bớt nguy cơ lạm dụng quyền hạn của những người quản lý, điều hành. Đồng thời bảo vệ lợi ích chính đáng cho cổ đông, đặc biệt là những cổ đông nhỏ.

Theo như qy định của pháp luật hiện hành thì Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần và chịu sự kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông về toàn bộ hoạt động quản lý của mình. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty. Hội đồng quản trị là cơ quan quyền lực và cơ quan quản lý công ty cổ phần, thực hiện chức năng quản lý công ty thay cho Đại hội đồng cổ đông khi Đại hội đồng cổ đông không họp.

Hội đồng cổ đông có quyền thông qua định hướng phát triển công ty mà định hướng phát triển công ty có thể là chiến lược phát triển công ty, định hướng thay đổi, mở rộng hay thu hẹp ngành nghề kinh doanh, thay đổi mục tiêu kinh doanh… Trong khi đó, Hội đồng quản trị cũng có quyền quyết định chiến lược phát triển công ty. Vì vậy, quyền này cần được quy định cụ thể trong Điều lệ công ty nhằm tránh xảy ra tranh chấp, chồng chéo quy định về thẩm quyền giữa Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Xem thêm: Quy định về thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần

Xem thêm: Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? Quy định về Chủ tịch hội đồng quản trị?

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

Chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.713 bài viết

Tổng giám đốc (General manager) là gì? Tổng giám đốc được định nghĩa với tên tiếng anh là gì? So sánh với Chủ tịch hội đồng quản trị?

Tối đa hóa lợi ích của hội đồng quản trị là gì? Nội dung và các lưu ý? Tham khao thông tin về hội đồng quản trị?

Điều khiển trong quản trị là gì? Sự cần thiết của chức năng điều khiển? Nội dung của điều khiển trong quản trị?

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 2088/VPCP-ĐMDN ngày 29/04/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 6766/VPCP-ĐMDN ngày 10/12/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc tại Công ty Vận tải đa phương thức

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 658TCT/PCCS về việc chi phí thù lao Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân do Tổng cục thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 677/TCT-CS về việc thù lao của thành viên Hội đồng quản trị do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 1085/VPCP-QHQT về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam đi Đài Loan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 1178/VPCP-QHQT về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đi Anh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 3008/LĐTBXH-LĐTL về việc đơn giá tiền lương và quĩ tiền lương năm 2008 đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Phân tích giá trị và ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề tài tham khảo bài tập học kỳ môn tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chuẩn mực đạo đức là gì? Chuẩn mực pháp luật là gì? Mối quan hệ giữa chuẩn mực pháp luật và chuẩn mực đạo đức. Sự tác động qua lại giữa chuẩn mực đạo đức và chuẩn mực pháp luật?

Tính tất yếu khách quan của việc quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Tiền đề khách quan, chủ quan để Việt Nam bỏ qua tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội? Nhiệm vụ của Việt Nam khi bỏ qua Tư bản chủ nghĩa? Mục tiêu và phương hướng cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam?

Thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu có được chấp nhận không? Công ty trả tiền mua hàng hóa giá trị trên 20 triệu bằng tiền mặt có được không? Hóa đơn trên 20 triệu, một nửa thanh toán tiền mặt có được không?

Giá trị tài sản ròng là gì? Giá trị tài sản ròng tiếng Anh là gì? Các loại tài sản ròng? Ý nghĩa của tài sản ròng? Cách tính giá trị tài sản ròng? Giá trị tài sản ròng (Net Worth) theo quy định mới nhất?

Mẫu giấy uỷ quyền giám đốc cho phó giám đốc? Mẫu giấy ủy quyền của tổng giám đốc? Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc, tổng giám đốc cho kế toán trưởng? Cách viết giấy ủy quyền nội bộ công ty của giám đốc chính xác nhất năm 2022?

Quy định ngày xuất hoá đơn? Xuất hoá đơn trước hay sau ký biên bản thanh lý? Khi thanh lý hợp đồng thì lập theo ngày trước khi có hóa đơn hay sau khi có có đơn thì đúng pháp luật? Xử lý trường hợp xuất hoá đơn muộn so với biên bản thanh lý?

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu, mẫu biên bản giao nhận công việc, tài sản mới nhất năm 2022. Hướng dẫn soạn thảo biên bản bàn giao đơn giản, thông dụng theo quy định mới nhất 2022.

Mẫu biên bản cam kết, giấy cam kết, tờ cam kết mới nhất. Cách soạn thảo biên bản cam kết, giấy cam kết, tờ cam kết viết tay đơn giản và thông dụng mới nhất năm 2022.

Quy định về việc báo tăng, báo giảm người lao động tham gia BHXH. Để báo tăng lao động, báo giảm lao động đóng bảo hiểm xã hội cần phải làm thủ tục, hồ sơ gì?

Bảng lương của y sĩ, y tá, bác sĩ mới nhất năm 2022? Mức lương và phụ cấp của y bác sĩ công tác ngành y tế? Chính sách tiền lương cho bác sĩ, y sĩ, y tá mới nhất?

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Những sai lầm về quy luật quan hệ sản xuất – lực lượng sản xuất trước kia.

Cách sử dụng con dấu? Dấu giáp lai là gì? Cách đóng dấu giáp lai? Dấu treo là gì? Cách đóng dấu treo? Những trường hợp phải đóng dấu treo vào văn bản? Dấu treo có thể hiện tính pháp lý không? Phân biệt dấu treo và dấu giáp lai?

Bảng phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình trong quản lý dự án đầu tư xây dựng. Phân loại các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định mới nhất: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C?

Phân loại và phân cấp công trình xây dựng mới nhất. Theo quy định của Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình, tại điều 6 về phân loại và phân cấp công trình xây dựng.

Mẫu hợp đồng mua bán đất đai, hợp đồng sang nhượng nhà đất, mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất đai mới nhất năm 2022. Cách viết mẫu giấy mua bán, sang nhượng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai theo mẫu mới nhất 2022. Cách soạn hợp đồng mua bán nhà đất?

Bài viết giới thiệu về các Luật hôn nhân và gia đình qua các thời kỳ ban hành khác nhau. Quan trọng nhất là Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 số 52/2014/QH13 mới nhất hiện được coi là Luật hôn nhân và gia đình năm 2022 đang được áp dụng.

Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân, mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất. Tải về mẫu bản kiểm điểm, hướng dẫn viết bản tự kiểm điểm cá nhân, hướng dẫn cách viết bản tự kiểm điểm của Đảng viên mới nhất theo quy định?

Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất của Việt Nam trước và sau đổi mới.

Mẫu đơn xin vào Đảng, mẫu đơn xin kết nạp Đảng hay và mới nhất năm 2022. Mẫu đơn xin kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (Mẫu 1-KNĐ) theo quy định thủ tục xin vào Đảng mới nhất 2022.Các câu hỏi về hội đồng quản trị là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hội đồng quản trị là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hội đồng quản trị là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hội đồng quản trị là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hội đồng quản trị là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hội đồng quản trị là gì


Các hình ảnh về hội đồng quản trị là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm thông tin về hội đồng quản trị là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm thông tin về hội đồng quản trị là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author