Nhiệm vụ và quyền hạn

Bài viết Nhiệm vụ và quyền hạn thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hàng Nhật Cao Cấp tìm hiểu Nhiệm vụ và quyền hạn trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Nhiệm vụ và quyền hạn”

Thông tin chi tiết về Nhiệm vụ và quyền hạn


Xem nhanh
Bạn có biết đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Vậy thì làm đại biểu quốc hội cần có những tiêu chuẩn gì, quyền lợi và trách nhiệm như thế nào? Hãy cùng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tìm hiểu qua video này nhé!

Văn bản được trích dẫn:

- Hiến pháp 2013
Link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx

- Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-va-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-2015-282376.aspx

Hãy đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều video clip và cảm nhận nhịp sống pháp lý nhé!

- Website: https://thuvienphapluat.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/ThuVienPhapLuat.vn

#TVPL #ThuVienPhapLuat #QuocHoi

Theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội, ĐBQH và Đoàn ĐBQH có các chức năng nhiệm vụ chủ yếu như sau:I. ĐẠI HỘI QUỐC1.Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hộiĐại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực thi quyền lực nhà nước trong Quốc hội.Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và giải quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ và thời hạn của Quốc hội.2. Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hộiTrung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho dân công, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh;Có 1 Quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam.Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư , gương tuân thủ luật; quyết đấu tranh, chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật; Có trình độ và năng lực thực thi nhiệm vụ đại biểu quốc hội, tham gia giải quyết các vấn đề vấn đề quan trọng của đất nước;Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội3. Trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội Trách nhiệm tham gia các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hộiĐại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có nhiệm vụ tham dự các phiên họp, tham gia các hoạt động khác của Hội đồng, Ủy ban; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc, Ủy ban mà mình là thành viên. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên nghiệp có trách nhiệm tham gia đại hội đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên nghiệp trách nhiệm và các hội nghị khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập. Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên sâu có quyền đăng ký tham dự đại hội đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên sâu để thảo luận về những nội dung mà đại biểu quan tâm.”. Trách nhiệm với cử triĐại biểu quốc hội liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên xúc động với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu và phản ánh trung thực kiến, kiến ​​nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; phổ biến và vận động Nhân dân thực thi Hiến pháp và pháp luật. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo chương trình tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm. Trong quá trình xúc tiến cử tri, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm báo cáo đối với cử tri về hoạt động của đại biểu và Quốc hội; cử tri hoặc đại biểu cử tri ở đơn vị bầu cử có thể đóng góp ý kiến ​​với đại biểu Quốc hội tại đại hội cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương tổ chức trong trường hợp cần thiết.Trạch nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị của công dân Đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận bị khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, thời điểm chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người bị khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị biết; đốc đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết công việc. Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu Quốc hội về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị của công dân trong thời hạn theo quy định của pháp luật. Trong trường tổng hợp xem xét việc giải quyết khiếu nại , tố cáo, kiến ​​nghị sai luật, đại biểu Quốc hội có quyền gặp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại; khi cần thiết, đại biểu Quốc hội yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó giải quyết.4. Quyền hạn của đại biểu Quốc hộiQuyền dự án luật, pháp lệnh và kiến ​​nghị về luật, pháp lệnh Đại biểu quốc hội có quyền dự án luật, pháp lệnh, kiến ​​nghị về luật, pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội theo trình tự và thủ tục thực hiện pháp luật quy định. Đại biểu Quốc hội được tư vấn, hỗ trợ trong việc lập, hoàn thiện hồ sơ về dự án luật, lệnh, kiến ​​nghị về luật, pháp lệnh theo quy định của luật.Quyền tham gia làm thành viên và tham gia hoạt động Động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hộiĐại biểu Quốc hội có quyền tham gia làm thành viên của Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội.Căn cứ vào năng lực chuyên môn , kinh nghiệm công tác, đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia làm thành viên của Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội. Trên cơ sở đăng ký của đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội lập danh sách thành viên Hội đồng, Ủy ban trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.Đại biểu Quốc hội không Phải là thành viên của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có quyền đăng ký tham dự phiên họp Hội đồng, Ủy ban tổ chức để thảo luận về những nội dung mà đại biểu quan tâm.Quyền ứng cử, giới thiệu người ứng cử vào các chức danh do Quốc hội bầu cử Đại biểu Quốc hội có quyền ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử vào tổ chức danh sách do Quốc hội bầu cử quy định tại Điều 8 của Luật này. Người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách những người ứng cử.Quyền Chất vấnĐại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cao, Tổng Kiểm tra kế toán nhà nước.Người bị chất vấn phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội hoặc tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong khoảng thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội; trường hợp cần thiết, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho trả lời bằng văn bản.Trường hợp đại biểu Quốc hội không đồng ý với nội dung trả lời chất vấn thì có thẩm quyền chất vấn lại tại phiên họp của Quốc hội, của ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc gửi chất vấn bằng văn bản đến người chất vấn.Quyền kiến ​​nghị của đại biểu Quốc hội a>Đại biểu Quốc hội có quyền kiến ​​nghị Quốc hội làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, trưng cầu ý dân, thành lập Ủy ban lâm thời của Quốc hội, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tổ chức phiên họp bất thường, phiên họp của Quốc hội và kiến ​​nghị về những vấn đề khác mà đại biểu Quốc hội thấy cần thiết. Kiến nghị của đại biểu Quốc hội được gửi bằng văn bản đến Ủy ban thường Nhiệm vụ Quốc hội, trong đó nêu rõ lý do, nội dung kiến ​​nghị.Ủy ban thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ tổng hợp, xử lý các kiến ​​nghị của đại biểu Quốc hội theo thẩm quyền và báo cáo Quốc hội trong các trường hợp qu y định tại khoản 3 Điều này hoặc trong các trường hợp khác mà Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy cần thiết. Trường hợp có từ một phần ba tổng đại biểu Quốc hội trở thành kiến ​​nghị Quốc hội làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp pháp, biểu trưng ý dân, thành lập ủy ban lâm thời của Quốc hội, quyết định cuộc họp bất thường, cuộc họp kín hoặc có từ hai mươi phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội trở thành kiến ​​nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối lập một người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn thì Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo để Quốc hội xem xét, quyết định. Số lượng kiến ​​nghị cần quy định tại khoản 3 Điều này là tổng số kiến ​​nghị mà Ủy ban ban thường vụ Quốc hội tiếp nhận được trong khoảng thời gian từ ngày khai mạc kỳ họp này đến trước ngày khai mạc kỳ họp tiếp theo hoặc đến trước ngày tiến hành phiên họp của Quốc hội về nội dung có liên quan trong trường hợp đại biểu Quốc hội kiến ​​nghị Quốc hội tổ chức phiên họp kín.Đại biểu Quốc hội có quyền kiến ​​nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng biện pháp c cần thiết để thực thi Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Quyền yêu cầu khi phát hiện hành vi phạm phápKhi phát hiện có hành vi phạm pháp, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ tổ chức, cá nhân, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để chấm dứt hành động vi phạm luật.Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được nhận yêu cầu của đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức phải giải quyết và thông báo bằng văn bản cho đại biểu Quốc hội biết. Quá thời hạn này mà cơ quan, tổ chức không trả lời thì đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên xem xét, giải quyết.Quyền yêu cầu cung cấp thông tinKhi thực hiện nhiệm vụ, thời hạn của đại biểu, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Quốc hội yêu cầu theo quy định của luật.Quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân dân các bậc nơi mình được bầu, có quyền tham gia ý kiến ​​vào các vấn đề quản lý nhà nước, vấn đề liên quan đến đời sống của Nhân dân và các vấn đề khác mà đại biểu quan tâm. Chủ tịch Hội đồng nhân dân Các thông báo cho đại biểu Quốc hội ứng cử tại địa phương biết thời gian, nội d ung, chương trình kỳ họpHội đồng nhân dân cấp mình, mời đại biểu Quốc hội đến dự và cung cấp tài liệu cần thiết.Quyền miễn trừ của đại biểu Quốc hội hội Không bị bắt, giam giữ, khởi động đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội nếu không có đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đề nghị bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.Trường hợp đại biểu Quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội kết quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Đại biểu Quốc hội không thể là cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu thành công Nhiệm vụ, cách chức năng, buộc thôi việc, sa thải nếu không được Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý.II. ĐẠI HỘI QUỐC HỘIĐoàn đại biểu Quốc hội là tổ chức của các đại biểu Quốc hội được bầu tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc được chuyển đến công tác tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương .1.Đoàn đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:Tổ chức cho các đại biểu Quốc hội tiếp công dân; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở địa phương tổ chức, đảm bảo các điều kiện để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri với các hình thức phù hợp;Tổ chức để các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác, dự kiến ​​chương trình kỳ họp Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;Tổ chức hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và tổ chức để các đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện nhiệm vụ giám sát tại địa phương; tham gia và phối hợp với Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội trong các hoạt động giám sát tại địa phương; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị của công dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp thông tin, báo cáo về những vấn đề mà Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm;Báo cáo với Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội;Chỉ đạo hoạt động của bộ máy tham công, giúp việc phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội.2.Đoàn đại biểu Quốc hội có Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên nghiệp. Trưởng đoàn và Phó trưởng đoàn do Đoàn đại biểu Quốc hội bầu chọn trong số các đại biểu Quốc hội của Đoàn và được Ủy nhiệm ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức và điều hành các hoạt động của Đoàn. Phó trưởng đoàn giúp Trưởng đoàn thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn. Khi Trưởng đoàn vắng mặt thì Phó Trưởng đoàn là Trưởng đoàn được giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ của Trưởng đoàn.3.Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình ĐịnhĐoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định khóa XV hiện có 07 đại biểu Quốc hội, có Trưởng Đoàn và 01 Phó Trưởng Đoàn chuyên trách. Trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tại số 01 Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822890Fax: 056.3824448E-mail:  [email protected]Các câu hỏi về đoàn đại biểu quốc hội là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đoàn đại biểu quốc hội là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đoàn đại biểu quốc hội là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đoàn đại biểu quốc hội là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đoàn đại biểu quốc hội là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về đoàn đại biểu quốc hội là gì


Các hình ảnh về đoàn đại biểu quốc hội là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu dữ liệu, về đoàn đại biểu quốc hội là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thêm nội dung chi tiết về đoàn đại biểu quốc hội là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author

One Response

  1. Mr Tony
    27/03/2021