Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

Bài viết Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hàng Nhật Cao Cấp tìm hiểu Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp”

Thông tin chi tiết về Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp


Xem nhanh
Điều 147. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan gồm đất trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
2. Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác.
3. Việc sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm bảo toàn diện tích đất được giao, được thuê và phải sử dụng đất đúng mục đích.
Nghiêm cấm việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp vào mục đích khác.
5. Nhà nước khuyến khích việc sử dụng đất vào mục đích phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường.

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật đất đai 2003. Trong cuộc sống hằng ngày đất đai đóng vai trò hết sức quan trọng, nó là sản phẩm của tự nhiên, có trước lao động và cùng với quá trình lịch sử phát triển kinh tế – xã hội, quyết định cho sự tồn tại, phát triển của xã hội loài người. Đất đai tham gia vào tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội, nó là địa điểm, là cơ sở của các thành phố, làng mạc các công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và các công trình thuỷ lợi khác. Theo đó, đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là loại đất phi nông nghiệp và có vai trò quan trọng trong việc xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhằm phục vụ cho bộ máy hành chính nhà nước. Do đó, để bảo vệ và quản lý chặt chẽ loại đất phi nông nghiệp này thì tổ chức, cá nhân khi sử dụng phải tuân thủ theo các quy định pháp luật.Các câu hỏi về đất xây dựng trụ sở cơ quan là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đất xây dựng trụ sở cơ quan là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author