[CHUẨN NHẤT] Axit đa chức là gì?

Bài viết [CHUẨN NHẤT] Axit đa chức là gì? thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HangNhatCaoCap.com.vn tìm hiểu [CHUẨN NHẤT] Axit đa chức là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “[CHUẨN NHẤT] Axit đa chức là gì?”

Thông tin chi tiết về [CHUẨN NHẤT] Axit đa chức là gì?


Xem nhanh

Câu hỏi: Axit đa chức năng là gì?

Trả lời:

– Phân tử có gốc hiđrocacbon thơm liên kết với một nhóm -COOH. Nếu phân tử có hai hoặc nhiều nhóm -COOH, chúng được gọi là axit đa chức năng.

Nội dung câu hỏi này nằm trong phần kiến thức về  axit cacboxylic, hãy cũng Top lời giải tìm hiểu chi tiết hơn nhé!

– Các định nghĩa về axit cacboxylic:

+ Axit cacboxylic là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm – COOH liên kết với gốc hiđrocacbon, với H hoặc với nhau.

[CHUẨN NHẤT] Axit đa chức là gì?

+ Axit cacboxylic là sản phẩm thu được khi thay nguyên tử H trong hiđrocacbon hoặc H2 bằng nhóm – COOH.

– Công thức tổng quát của axit:

+ CxHyOz (x, y, z là các số nguyên dương; y chẵn; z chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 – 2z;): thường dùng khi viết phản ứng cháy.

+ CxHy(COOH)z hay R(COOH)z: thường dùng khi viết phản ứng xảy ra ở nhóm COOH.

+ CnH2n+2-2k-z(COOH)z (k = số liên kết p + số vòng): thường dùng khi viết phản ứng cộng H2, cộng Br2

– Một số loại axit hữu cơ thường gặp:

+ Axit no đơn chức: CnH2n+1COOH (n ≥ 0) hoặc CmH2mO(m ≥ 1).

+ Axit hữu cơ không no, mạch hở, đơn chức trong gốc hiđrocacbon có 1 liên kết đôi: CnH2n-1COOH (n ≥ 2) hoặc CmH2m-2O2 (m ≥ 3).

+ Axit hữu cơ no, 2 chức, mạch hở: CnH2n(COOH)(n ≥ 0).

1. Tên thay thế

Tên thay thế = Tên hiđrocacbon tương ứng + oic

2. Tên thường của một số axit thường gặp

HCOOH – Axit fomicCH3COOH – Axit axetic CH3CH2COOH – Axit propionic CH3CH2CH2COOH – Axit butiricCH2=CH-COOH – Axit acrylicCH2=C(CH3)-COOH – Axit metacrylic (COOH)2­ – Axit oxalicC6H5COOH – Axit benzoicHOOC(CH­2)4COOH – Axit ađipicC15H31COOH – Axit pamitic C17H35COOH – Axit stearicC17H33COOH – Axit oleic 

Nhóm cacboxyl có cấu tạo:

[CHUẨN NHẤT] Axit đa chức là gì? (ảnh 2)

Như vậy, nhóm -COOH coi như được kết hợp bởi nhóm C=O và nhóm OH. Liên kết O-H trong phân tử axit phân cực hơn liên kết O-H trong phân tử ancol, do đó nguyên tử H của nhóm -COOH linh động hơn nguyên tử H của nhóm -OH ancol. Liên kết của nhóm cacboxyl phân cực mạnh hơn liên kết ancol và phenol nên nhóm OH của axit cacboxylic cũng có thể bị thay thế.

[CHUẨN NHẤT] Axit đa chức là gì? (ảnh 3)
Mô hình phân tử axit axetic dạng đặc (a) và dạng rỗng (b)

– Các axit đều là chất lỏng hoặc rắn ở điều kiện thường.

– Nhiệt độ sôi của axit tăng dần theo chiều tăng của phân tử khối và cao hơn so với các ancol, anđehit, xeton tương ứng có cùng số nguyên tử cacbon. Nguyên nhân là do giữa các phân tử axit có liên kết hidro bền hơn liên kết hidro giữa các phân tử ancol còn anđehit và xeton không tạo được liên kết hidro.

– Axit fomic HCOOH và axit axetic CH3COOH tan vô hạn trong nước. Độ tan trong nước của các axit giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối.

– Mỗi axit đều có một vị riêng như axit axetic có vị giấm, axit oxalic có vị chua của me, axit xitric có vị chua của chanh…

Luyện tập

Dãy sắp xếp các hợp chất hữu theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi nào sau đây đúng?

A. CH4 < CH3OH < HCHO < HCOOH.

B. C2H4 < CH3CHO < C2H5OH < CH3COOH.

C. CH3CHO < C2H< CH3COOH < C2H5OH.

D. CH3COOH < C2H5OH < CH3CHO < C2H6

Kiểm tra

Axit cacboxylic là những axit yếu. Tuy vậy, chúng có đầy đủ tính chất của một axit như : làm hồng quỳ tím, tác dụng với kim loại giải phóng hiđro, phản ứng với bazơ, đẩy được axit yếu hơn ra khỏi muối. Axit cacboxylic là những axit yếu. Tuy nhiên, chúng vẫn có đầy đủ tính chất của một axit như: làm hồng quỳ tím, tác dụng với kim loại giải phóng hidro, phản ứng với bazơ/oxit bazơ, đẩy axit yếu hơn ra khỏi muối.

1. Tính axit

a) Sự phân li trong dung dịch

– Nguyên tử H trong nhóm OH của axit cacboxylic khá linh động nên axit cacboxylic phân li không hoàn toàn trong nước theo cân bằng:

R-COOH       R-COO-  +  H+ 

– Dung dịch axit cacboxylic làm quỳ tím chuyển màu đỏ.

b) Tác dụng với bazơ, oxit bazơ tạo thành muối và nước 

HCOOH  +  NaOH   →  HCOONa  +  H2O

RCOOH  +  OH-   →   RCOO-  + H2O

2CH3COOH   +  CaO  →  (CH3COO)2Ca  + H2O

c) Tác dụng với muối

– Axit axetic tác dụng với muối canxi cacbonat sinh ra muối mới, khí cacbonic CO2 và H2O

2CH3COOH  +  CaCO → (CH3COO)2Ca  + CO2  + H2O

* Thí nghiệm: Ngâm trứng gà trong dung dịch giấm ăn có thành phần là axit axetic.

[CHUẨN NHẤT] Axit đa chức là gì? (ảnh 4)

– Hiện tượng: Có bọt khí thoát ra ở vỏ quả trứng, sau đó vỏ trứng bị hòa tan hoàn toàn. Nguyên nhân là do vỏ trứng có thành phần là muối canxi cacbonat CaCO3 nên đã phản ứng với axit axetic có trong giấm ăn như phương trình trên.

d) Tác dụng với kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học

– Axit cacboxylic tác dụng được với kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học sinh ra khí H2

2CH3COOH  +  Zn  →  (CH3COO)2Zn  + H2

2. Phản ứng thế nhóm -OH

– Axit cacboxylic phản ứng với ancol khi mặt chất xúc tác là axit H2SO4 đặc và đun nóng. 

Ví dụ:                                  CH3COOH  + C2H5OH   CH3COOC2H5  + H2

– Sản phẩm tạo thành gồm este và nước nên phản ứng trên được gọi là phản ứng este hóa. Phản ứng xảy ra thuận nghịch và cần axit H2SO4 đặc làm xúc tác.

1. Oxi hóa anđehit

R(CHO)x + x/2O2 → R(COOH)x (xúc tác Mn2+, t0)

2. Thủy phân este trong môi trường axit

Ry(COO)xyR’x + xyH2O ↔ yR(COOH)x + xR’(OH)y

3. Thủy phân dẫn xuất 1,1,1 – trihalogen

RCCl+ 3NaOH → RCOOH + 3NaCl + H2O (H2O)

4. Riêng CH3COOH

n-C4H10 + 5/2O2 → 2CH3COOH + H2O (xúc tác Mn2+, t0)C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O (men giấm)

5. Một số phản ứng khác

C6H5-CH→ C6H5COOK → C6H5COOHR-X → R-CN → R-COOHCH3OH + CO → CH3COOH

– Làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ; tác dụng với kim loại giải phóng H2; tác dụng với muối cacbonat hoặc hiđrocacbonat giải phóng khí CO­2­.

– Axit không no làm mất màu dung dịch Br2, dung dịch thuốc tím.

– HCOOH có phản ứng tương tự andehit: tạo được kết tủa trắng với AgNO3/NH3Các câu hỏi về đa chức là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đa chức là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đa chức là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đa chức là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đa chức là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về đa chức là gì


Các hình ảnh về đa chức là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm thông tin về đa chức là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thêm thông tin về đa chức là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author

One Response

  1. Đức Hiệp Vũ
    14/12/2021