cribriform plate là gì?, Từ điển Y Khoa Anh

Bài viết ‘cribriform plate’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hangnhatcaocap.com.vn/ tìm hiểu ‘cribriform plate’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “‘cribriform plate’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh”

Thông tin chi tiết về ‘cribriform plate’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh


Xem nhanh


Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “cribriform plate”, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ cribriform plate, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ cribriform plate trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt

1. At this time, a spreading center between the Pacific Plate and the Farallon Plate (which is now mostly subducted, with remnants including the Juan de Fuca Plate, Rivera Plate, Cocos Plate, and the Nazca Plate) was beginning to reach the subduction zone off the western coast of North America.

Vào lúc đó, trung tâm tách giãn giữa mảng Thái Bình Dương và mảng Farallon (hiện đã bị hút chìm gần hết trong khi các mảng khác còn lại gồm mảng Juan de Fuca, mảng Rivera, mảng Cocos, và mảng Nazca) đã bắt đầu chạm tới đới hút chìm ngoài khơi bờ biển tây của Bắc Mỹ.

2. California plate number 50KF272.

Biển đăng ký bang California, số hiệu 50KF272.

3. Plate 20 of the engravings.

Nhụy gồm tới 20 lá noãn.

4. This plate belongs to Elias?

Ý anh nói là bảng số xe này của Elias?

5. I’ve lost a wing plate!

Tôi mất một lá chắn rồi!

6. I can’t run a plate.

Tôi không thể tra biển số xe được.

7. It’s just a licence plate.

Chỉ là một tấm kim loại.

8. I know your license plate, asshole!

Tao biết biển số mày rồi chó đ *

9. Press your thumb to the plate.

Để tay cháu lên cái bảng hiệu đó.

10. Look at this plate bouncy thing.

Hãy nhìn cái thứ nảy nảy xem này.

11. Hatteberg is mobbed at home plate.

Hatteberg đang được cả đội vây quanh ở khu đội nhà.

12. Stranger, eat from your own plate!

Đừng lấy cái dĩa đó.

13. The whole Pacific plate is destabilizing.

Cả thềm Thái Bình Dương đang mất ổn định.

14. Another plate holds neck bones fast—

Một miếng kim loại khác giữ cho xương cổ được chắc chắn—

15. So I’ve got a camera pointing down at this plate, and underneath that plate, there is a magnet.

Tôi có một máy ảnh chỉ xuống tấm này, và bên dưới tấm đó, là một nam châm.

16. Make it to the plate this time.

Lần này cố gắng ném tới chỗ người bắt bóng nhé.

17. We then bent a plate up to it.

Sau đó chúng tôi bẻ cong cái dĩa đặt lên nó.

18. What are you gonna do with that plate?

Các bạn nhỏ ơn Sao lại bỏ đi như thế?

19. Or if geologists didn’t talk about plate tectonics.

Hay môn Địa chất không nói về các mảng địa chất.

20. I sold license plate protectors door to door.

Tôi còn bán tấm bảo vệ biển số xe đến từng nhà.

21. I’ll telexed Hans’licence plate to all the checkpoint.

Tôi đã gửi biển số xe của Hans tới tất cả các trạm kiểm soát.

22. Uh, his chest plate provides an increase in strength…

Cái dĩa trên ngực cung cấp cho hắn sức khoẻ vượt trội.

23. The movement of the Indian plate into the Asian plate also makes this region seismically active, leading to earthquakes from time to time.

Sự chuyển động của mảng Ấn Độ vào mảng châu Á cũng gây ra các hoạt động địa chấn như động đất thường xuyên ở khu vực này.

24. I jotted down the license plate of the truck.

tôi đã ghi lại biển số xe.

25. We had taken note of their license-plate number.

Chúng tôi đã ghi biển số xe của họ.Các câu hỏi về cribriform plate là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê cribriform plate là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết cribriform plate là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết cribriform plate là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết cribriform plate là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về cribriform plate là gì


Các hình ảnh về cribriform plate là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm báo cáo về cribriform plate là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu nội dung chi tiết về cribriform plate là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/


🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Related Posts

About The Author