clearing stock là gì?, Từ điển Anh

Bài viết ‘clearing stock’ là gì?, Từ điển Anh thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hàng Nhật Cao Cấp tìm hiểu ‘clearing stock’ là gì?, Từ điển Anh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “‘clearing stock’ là gì?, Từ điển Anh”

Thông tin chi tiết về ‘clearing stock’ là gì?, Từ điển Anh


Xem nhanh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “clearing stock”, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ clearing stock, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ clearing stock trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. It’s clearing up.

Đã hết mưa bão rồi.

2. The street seems to be clearing.

Đường phố vắng tanh.

3. Security’s here their clearing everyone out.

Lính tráng đang ở đây và đuổi hết mọi người rồi.

4. Who are they clearing the street for?

Chúng đang dọn đường cho ai vậy?

5. Well, good luck with clearing up my mess, twinny.

Chúc chị may mắn khi dọn bãi rác của em, chị sinh đôi.

6. I’m clearing the First Lady for this operation.

Tôi cho phép Đệ nhất phu nhân tham gia chiến dịch này.

7. I was just clearing some space for your stuff.

Tớ đang dọn dẹp vài chỗ cho đồ của cậu.

8. Would you like me to finish clearing up now, Laura?

Chị có muốn tôi hoàn thành việc dọn dẹp không, Laura?

9. Icarus is clearing the minefield, creating a highway for our troops.

lcarus đã dọn sạch bãi mìn… dọn đường cho quân ta…

10. Would you two mind clearing the room for us please?

Hai người để chúng tôi khám xét riêng được không?

11. ‘Well?’said I, clearing my throat,’there’s nothing in it.’

‘Vâng’? Nói tôi, bù trừ cổ họng của tôi, ” không có gì trong đó. “

12. Here a huge sawmill was situated in a clearing in the jungle.

Nhà máy cưa khổng lồ nằm tại một khu đất trống trong rừng.

13. Apparently, he’s clearing out the compound tonight for a date or something.

Đột nhiên hắn muốn giải phóng khu dinh thự tối nay cho một cuộc hẹn hay gì đó.

14. Go to the Trademark Clearing House Claims Notice page to learn more.

Truy cập trang Thông báo xác nhận của Sở giao hoán nhãn hiệu để tìm hiểu thêm.

15. Let’s stock up.

Đi mua về trữ nhé.

16. This is Dave clearing the airspace with the FAA for 15 miles.

Đây là Dave đang dọn dẹp vùng trời trong khu vực 15 dặm với FAA.

17. They’re clearing it out to make flats and I will be the agent.

Họ đang dọn ra để cho thuê nhà và mẹ sẽ làm môi giới.

18. After clearing U.S. immigration, passengers collect their baggage and clear U.S. customs.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh Hoa Kỳ, hành khách sẽ lấy hành lý và khai báo hải quan.

19. The stock market’s collapsing.

Thị trường chứng khoán đang sụp đổ.

20. Stock prices are down .

Giá cổ phiếu đang xuống .

21. Big paycheck, stock options.

Lương cao, được ưu đãi cổ phiếu.

22. I shorted the stock.

Bán số cổ phần.

23. Basics of Stock Market

Những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán

24. On the following day , the Philippines hackers responded by deleting/ clearing the Chinese websites .

Ngay hôm sau , tin tặc Philippines đáp trả bằng cách xóa bỏ các trang web của Trung Quốc .

25. During the holidays, clearing operations at the Bangko Sentral ng Pilipinas were suspended.

Trong những ngày nghỉ, các hoạt động thanh toán bù trừ tại Bangko Sentral ng Pilipinas đã bị đình chỉ.Các câu hỏi về clear stock là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê clear stock là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết clear stock là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết clear stock là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết clear stock là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về clear stock là gì


Các hình ảnh về clear stock là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm kiến thức về clear stock là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thêm nội dung chi tiết về clear stock là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author