Ban Chấp hành chi đoàn là gì? Gồm những ai? Nhiệm vụ là gì?

Bài viết Ban Chấp hành chi đoàn là gì? Gồm những ai? Nhiệm vụ là gì? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hàng Nhật Cao Cấp tìm hiểu Ban Chấp hành chi đoàn là gì? Gồm những ai? Nhiệm vụ là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Ban Chấp hành chi đoàn là gì? Gồm những ai? Nhiệm vụ là gì?”

Thông tin chi tiết về Ban Chấp hành chi đoàn là gì? Gồm những ai? Nhiệm vụ là gì?Ban Chấp hành chi đoàn là gì? Ban Chấp hành chi đoàn tiếng Anh là gì? Ban chấp hành chi đoàn gồm những ai? Nhiệm vụ của ban chấp hành chi đoàn là gì?

Trong tổ chức đoàn, có một bộ phận hết sức quan trọng để chủ trì công tác đánh giá hợp lý công việc của tháng trước và kế hoạch công việc của tháng sau theo đó chính là ban chấp hành chi đoàn . Vì sao phải biết cấm chấp hành chi đoàn là gì? Bao gồm những ai? Nhiệm vụ là gì? Hãy theo dõi ngay bên dưới đây để biết thêm chi tiết về nội dung này nhé.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Ban Chấp hành chi đoàn là gì?
  • 2 2. Ban Chấp hành chi đoàn tiếng Anh là gì?
  • 3 3. Ban chấp hành chi đoàn gồm những ai?
  • 4 4. Nhiệm vụ của ban chấp hành chi đoàn là gì?

1. Ban Chấp hành chi đoàn là gì?

Ban Chấp hành Chi đoàn là cơ quan gồm có các thành phần như bí thư, phó bí thư và các ủy viên, mỗi tháng họp một lần (trước thời gian họp Chi đoàn) nhằm đánh giá công việc của tháng trước và xây dựng kế hoạch công tác của tháng tiếp theo. Thời gian họp tùy thuộc vào điều kiện lao động, học tập, công tác của địa phương, đơn vị.

Đoàn cơ sở làm việc với Chi bộ và Ban Chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi Đoàn, trao đổi, phân tích về các nội dung: tình hình đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tình hình hoạt động của chi Đoàn; sự quan tâm của cấp ủy đối với công tác cán bộ của chi Đoàn; đánh giá mặt mạnh, yếu, những khó khăn, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và định hướng các công việc cụ thể mà Ban Chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi Đoàn cần thực hiện.

Đối với ban chấp hành nào cũng đều phải có nhiệm kỳ hoạt đọng cụ thể và với Ban Chấp hành Đoàn các cấp thì đây là thời gian giữa hai kỳ đại hội của từng cấp và ban Chấp hành do đại hội bầu ra phải được Đoàn cấp trên trực tiếp xét quyết định công nhận. Ban Chấp hành Đoàn khóa mới và người được bầu vào các chức danh điều hành công việc ngay sau khi được đại hội, hội nghị bầu và được công nhận chính thức khi có quyết định công nhận của Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp.

Ủy viên Ban Chấp hành xin rút khỏi Ban Chấp hành, do Ban Chấp hành cấp đó quyết định. Ủy viên Ban Chấp hành chuyển khỏi công tác Đoàn thì đương nhiên thôi tham gia Ban Chấp hành các cấp. Việc rút khỏi Ban Chấp hành khi Ủy viên Ban Chấp hành các cấp chuyển công tác trong hệ thống Đoàn do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp tỉnh trở xuống khi khuyết thì do Ban Chấp hành cấp đó thảo luận, thống nhất bầu bổ sung và đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cấp trên ra quyết định công nhận. Số lượng bổ sung trong cả nhiệm kỳ không quá số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do đại hội quyết định. Khi cần thiết, Đoàn cấp trên trực tiếp có quyền chỉ định tăng thêm một số Ủy viên Ban chấp hành.

Chấp hành cấp dưới nhưng số lượng không vượt quá 15% số lượng Ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội Đoàn cấp dưới thông qua. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khi khuyết thì hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu bổ sung nhưng không quá số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định.

Trường hợp tiến hành bầu ban chấp hành chi đoàn nếu khuyết Bí thư,thì thay vào đó Phó Bí thư thì sau khi có ý kiến thống nhất của cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp, hội nghị Ban Chấp hành bầu trong số Ủy viên Ban Thường vụ hoặc Ủy viên Ban Chấp hành (nếu không có Ban Thường vụ) và Đoàn cấp trên trực tiếp công nhận. Trường hợp cần thiết, Đoàn cấp trên có quyền chỉ định bổ sung sau khi có ý kiến thống nhất của cấp ủy cùng cấp.

Trong cùng một kỳ họp, các Ủy viên Ban Chấp hành vừa được Ban Chấp hành đồng ý cho rút khỏi Ban Chấp hành vẫn có quyền bầu cử, biểu quyết hoặc chủ trì phiên họp bầu bổ sung Ban Chấp hành, các chức danh.

Ủy viên Ban Chấp hành không tham gia họp Ban Chấp hành 3 kỳ liên tục trong nhiệm kỳ mà không có lý do chính đáng thì xóa tên trong Ban Chấp hành. Việc xóa tên do Ban Chấp hành cùng cấp xem xét quyết định và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp.

✅ Mọi người cũng xem : quần jogger nam là gì

2. Ban Chấp hành chi đoàn tiếng Anh là gì?

Ban chấp hành chi đoàn tiếng Anh là “Executive Committee of the Branch”.

Video dự thị Bí thư Đoàn TN giỏi hay nhất 2021

Mô tả video

✅ Mọi người cũng xem : hco3 đọc là gì

3. Ban chấp hành chi đoàn gồm những ai?

 Bí thư Chi đoàn

– Là người chịu trách nhiệm chính trước Chi bộ về công tác Đoàn, Hội, Đội ở đơn vị, địa bàn mình phụ trách.

– Bí thư Chi đoàn phụ trách chung công việc của Ban Chấp hành, quán xuyến các mặt công tác của Chi đoàn, trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng và tổ chức cán bộ.

– Bí thư Chi đoàn thường xuyên tham mưu với Chi bộ về công tác thanh thiếu nhi trên địa bàn, đơn vị và quan hệ trực tiếp với các ban ngành, đoàn thể khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Chi đoàn.

Phó Bí thư Chi đoàn

– Là người giúp việc cho Bí thư, thay mặt cho Bí thư điều hành công việc trong Ban Chấp hành khi Bí thư vắng mặt.

– Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, đoàn vụ cùng với Bí thư quan hệ với các lực lượng xã hội khác trên địa bàn.

Các Ủy viên Ban Chấp hành

– Được tập thể Ban Chấp hành phân công phụ trách từng mặt công tác cụ thể (thanh niên, thiếu nhi, văn hóa, thể thao, kinh phí …).

– Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư hay Phó Bí thư phân công.

BÀI GIẢNG LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN| BÀI 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Mô tả video

BÀI GIẢNG LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN TRƯƠNG THPT SỐP CỘP HUYỆN SỐP CỘP TỈNH SƠN LAn► Đăng ký ủng hộ Kênh free: https://www.youtube.com/channel/UCnHdjYDXqyO0pqQUbSougvQ/featured?sub_confirmation=1n► Khám phá thêm các video thủ thuật máy tính và ứng dụng CNTT trong dạy học tại đây: nhttps://youtube.com/playlist?list=PLK1HjullOG4bG7mrkwzyZFuzpQ4YmSDq2nhttps://youtube.com/playlist?list=PLK1HjullOG4YMYyn3nwwfNoSFkfZ0NdH4n► Tham gia trang hộ trợ CNTT: https://bit.ly/3b9DUDC

4. Nhiệm vụ của ban chấp hành chi đoàn là gì?

– Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi Đoàn; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi Đoàn; phát huy vai trò của Đoàn cơ sở trong hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt Chi đoàn.

– Xây dựng chi Đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên.

– Một giải pháp cũng rất thiết thưc đó là cần tiến hành xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của chi Đoàn, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Nội dung hoạt động cần hài hòa giữa phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, vừa tăng cường chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích, chính đáng của đoàn viên, thanh niên (học tập, nâng cao kiến thức; nghề nghiệp và việc làm; tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình; vui chơi giải trí; tự khẳng định mình…).

– Thực hiện phân công, giao nhiệm vụ cho từng đoàn viên; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đoàn viên theo hoạt động, theo các kỳ sinh hoạt và hằng năm.

– Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của chi Đoàn. Đăng ký đảm nhận và tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với lĩnh vực, địa bàn và đối tượng đoàn viên, thanh niên.

– Ban Chấp hành Chi đoàn mỗi tháng họp một lần (trước thời gian họp Chi đoàn) nhằm đánh giá công việc của tháng trước và xây dựng kế hoạch công tác của tháng tiếp theo. Thời gian họp tùy thuộc vào điều kiện lao động, học tập, công tác của địa phương, đơn vị.

– Ngoài họp thường kỳ, khi có công việc đột xuất Ban Chấp hành có thể họp bất thường trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt, nghiệp vụ, tổ chức giao lưu Chi đoàn bạn …

– Đối với mọi công việc, Ban Chấp hành thảo luận tập thể dân chủ. Bí thư hay Phó Bí thư là người quyết định phương án thực hiện. Ủy viên Ban Chấp hành có quyền bảo lưu ý kiến riêng (thuộc về thiểu số), song phải thực hiện quyết định của tập thể Ban Chấp hành.

– Mỗi Ủy viên Ban Chấp hành phải chuẩn bị báo cáo trước Ban Chấp hành và trước Chi đoàn về nhiệm vụ được tập thể Ban Chấp hành phân công phụ trách.

– Bí thư hay Phó Bí thư Chi đoàn có nhiệm vụ tổng hợp ý kiến, ký và báo lên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở và Chi bộ.

Như vậy, trong những năm tiếp theo, bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, các đoàn viên thanh niên Chi đoàn cần có quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; xung kích, hăng hái phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động, phong trào; thực hiện “phần việc thanh niên”, “công trình thanh niên” tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong khuôn viên phát huy tính tiền phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; để Chi đoàn là môi trường để thanh niênphấn đấu, rèn luyện; xứng đáng là lực lượng hậu bị của Đảng, là nòng cốt trong các phong trào xung kích, tình nguyện tại cơ quan, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ cấp ủy Chi bộ và Lãnh đạo Sở giao, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước ta.

Trên đây là các thông tin hữu ích chúng tôi cung cấp về nội dung ” Ban Chấp hành chi đoàn là gì? Gồm những ai? Nhiệm vụ là gì” và các thông tin khác có liên quan và hi vọng các thông tin trên đây sẽ hữu ích nhất đối với bạn đọc. Đừng quên the dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé.

✅ Mọi người cũng xem : hắc tuyến là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

Chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 10.136 bài viết

Vì sao phải viết thư cho ông bà nhân dịp năm mới? Các bước để viết thư? Một số nội dung có thể viết trong bức thư? Hình thức của bức thư? Một số bài văn mẫu?

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền mới nhất. Tên miền là gì? Những lưu ý khi đăng ký tên miền.

Tác giả và tác phẩm? Dàn ý phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? Bài mẫu 1 phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? Bài mẫu số 2 phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? Bài mẫu 3 phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Dàn ý 1 phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? Dàn ý 2 phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? Dàn ý 3 phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? Dàn ý 4 phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? Bài mẫu phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Động vật lưỡng cư là gì? Lớp lưỡng cư được chia làm mấy bộ? Đặc điểm của động vật lưỡng cư? Một số loài lưỡng cư điển hình ở Việt Nam? Vai trò của động vật lưỡng cư?

Gió mậu dịch là gì? Nguồn gốc của gió mậu dịch? Tính chất của gió mậu dịch? Phạm vi hoạt động? Một số câu hỏi vận dụng:

Mẫu hợp đồng mua bán đất chưa tách thử mới và chuẩn nhất. Đất chưa tách thửa là gì? Điều kiện để thực hiện bán đất chưa tách thửa. Thủ tục mua bán đất chưa tách thửa.

Vị trí địa lý của Đông Nam Á? Đông Nam Á có mấy bộ phận? Đông Nam Á có mấy nước? Thuận lợi của khu vực Đông Nam Á? Khó khăn của khu vực Đông Nam Á? Một số câu hỏi vận dụng?

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản. Dự án bất động sản là gì? Điều kiện để chuyển nhượng toàn bộ dự án kinh doanh bất động sản. Nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản.

Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào? Đà Lạt thuộc tỉnh nào? Khí hậu Đà Lạt? Địa hình Đà Lạt? Gợi ý một số địa điểm du lịch ở Đà Lạt?

Kinh doanh trái phép là gì? Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của chủ cơ sở kinh doanh được quy định như thế nào? Mức xử phạt hành vi kinh doanh trái phép. Thẩm quyền xử phạt hành vi kinh doanh trái phép tại Việt Nam.

Vị trí địa lý? Lịch sử dân cư Châu Đại Dương? Đặc điểm dân cư của Châu Đại Dương? Điều kiện kinh tế? Một số câu hỏi vận dụng?

Thư mời dự tiệc giáng sinh là gì? Mẫu 1 thư mời dự tiệc giáng sinh? Mẫu 2 thư mời dự tiệc giáng sinh? Mẫu 3 thư mời dự tiệc giáng sinh? Mẫu 4 thư mời dự tiệc giáng sinh? Mẫu 5 thư mời dự tiệc giáng sinh? Mẫu 6 thư mời dự tiệc giáng sinh? Mẫu 7 thư mời dự tiệc giáng sinh?

Các loại đất nông nghiệp. Những đối tượng được mua đất nông nghiệp? Lệ phí sang tên đất nông nghiệp được quy định thế nào? Thủ tục sang tên đất nông nghiệp.

Tác giả và tác phẩm bài thơ Tây Tiến ? Dàn ý phân tích đoạn 2 bài thơ Tây Tiến ? Bài mẫu 1? Bài mẫu 2? Bài mẫu 3?

Bài phát biểu là gì? Bài phát biểu được dùng trong những dịp nào? Cách viết bài phát biểu? Viết bài phát biểu trao quà từ thiện có ý nghĩa gì? Một số mẫu bài phát biểu ý nghĩa?

Cấu trúc chung của một bài văn nghị luận xã hội? Dàn ý nghị lực sống của con người? Bài mẫu về nghị lực sống? Dàn ý mẫu về truyền thống uống nước nhớ nguồn? Bài mẫu về truyền thống uống nước nhớ uống? Dàn ý mẫu bàn về tính trung thực?Bài mẫu bàn về tính trung thực?

Mục đích thực dân Pháp xâm lược Việt Nam? Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam khi nào? Diễn biến cuộc đấu tranh chống lại thực dân Pháp? Kết quả? Ý nghĩa?

Bazo là gì? Phân loại các Bazo? Tính chất vật lý của bazo? Tính chất hóa học của Bazo? Ứng dụng? Một số bài tập vận dụng?

Ngoại tình có phải là hành vi vi phạm pháp luật không? Khởi kiện chồng ngoại tình ở đâu? Thủ tục tố cáo ngoại tình được thực hiện như thế nào? Xử lý vi phạm đối với hành vi ngoại tình.Các câu hỏi về chi đoàn là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chi đoàn là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chi đoàn là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chi đoàn là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chi đoàn là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chi đoàn là gì


Các hình ảnh về chi đoàn là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm thông tin về chi đoàn là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thông tin về chi đoàn là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author

One Response

  1. Duy Ca8
    07/03/2021