Cấp ủy cơ sở là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của cấp ủy cơ sở?

Bài viết Cấp ủy cơ sở là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của cấp ủy cơ sở? thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HangNhatCaoCap.com.vn tìm hiểu Cấp ủy cơ sở là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của cấp ủy cơ sở? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Cấp ủy cơ sở là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của cấp ủy cơ sở?”

Thông tin chi tiết về Cấp ủy cơ sở là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của cấp ủy cơ sở?


Xem nhanh
VTC1 | Nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương.


----
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

cấp ủy cơ sở là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của cấp ủy cơ sở? Nâng cao vai trò của cấp ủy cơ sở?

Vấn đề liên quan đến các cấp cơ sở và phương pháp nâng cao lãnh đạo, sức chiến đấu của các đơn vị cấp chính quyền luôn là mục tiêu quan trọng được đề cập đến trong các kỳ đại hội. Các tổ chức cơ sở đảng được quan tâm củng cố về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ. Vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng được phát huy. Nội dung, phương thức lãnh đạo của phần lớn cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã từng bước được đổi mới, hoạt động của các tổ chức đảng hiệu quả hơn. Trong đó, cấp ủy cơ sở là hạt nhân cho công tác đổi mới lãnh đạo. Vậy cấp ủy cơ sở là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của cấp ủy cơ sở như thế nào?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. cấp ủy cơ sở là gì? 
  • 2 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của cấp ủy cơ sở?
  • 3 3. Nâng cao vai trò của cấp ủy cơ sở:

1. cấp ủy cơ sở là gì? 

Cấp ủy cơ sở là cơ quan thuộc tổ chức Đảng do đại hội Đảng ở cơ sở bầu ra. Cấp ủy cơ sở là cơ quan lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng giữa hai kỳ đại hội.

Cấp ủy cơ sở hoạt động thường là nơi tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng, nơi tiến hành các nội dung công tác đảng viên, công tác cán bộ, thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng,… Bên cạnh đó, cấp ủy cơ sở còn thực hiện chức năng lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, lãnh đạo chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân triển khai việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết mà đại hội Đảng bộ hết nhiệm kỳ đã thông qua.

✅ Mọi người cũng xem : o3 là gì

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của cấp ủy cơ sở?

Nhiệm vụ và quyền hạn của cấp ủy cơ sở bao gồm:

Thứ nhất, cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Ngoài ra, còn quyết định chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; quy chế làm việc của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp mình

Thứ hai, cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của cấp ủy cấp mình; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của cấp trên. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm. Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm các chủ trương, mô hình mới theo chỉ đạo của cấp trên

Thứ ba, nhiệm vụ định hướng hoặc quyết định theo thẩm quyền những vấn đề về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng

Thứ tư, cấp ủy cơ sở lãnh đạo chính quyền địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Định hướng những vấn đề quan trọng để Hội đồng nhân dân quyết định. Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trung hạn và dài hạn; định kỳ xem xét, cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế – xã hội và định hướng nhiệm vụ tiếp theo. Ngoài ra còn tham mưu về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy hoạch chung của tỉnh và của Trung ương.

Thứ năm, cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện quy trình, thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo chủ trương của cấp trên và quy định của pháp luật. Bàn chủ trương, biện pháp triển khai, tổ chức thực hiện những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm về kinh tế – xã hội, ngân sách, nội chính, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các chương trình, dự án quan trọng của địa phương.

Thứ sáu, cấp ủy cơ sở lãnh đạo lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; chăm lo đời sống và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đoàn kết toàn dân; tạo sự đồng thuận trong xã hội. Lãnh đạo, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo quy định của Bộ Chính trị.

Thứ bảy, cấp ủy cơ sở quyết định theo thẩm quyền các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ; xem xét, cho ý kiến về công tác tài chính đảng hằng năm và cuối nhiệm kỳ.

Thứ tám, cấp ủy cơ sở còn xem xét, cho ý kiến về những công việc ban thường vụ đã giải quyết giữa hai kỳ hội nghị cấp ủy; quyết định những vấn đề quan trọng do ban thường vụ cấp ủy trình.

Ngoài ra, cấp ủy cơ sở còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo đúng nhiệm vụ được giao.

✅ Mọi người cũng xem : có nên mua laptop xách tay từ mỹ

3. Nâng cao vai trò của cấp ủy cơ sở:

Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, cấp ủy cơ sở là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Vì lẽ đó, việc nâng cao vai trò của cấp ủy cơ sở là hoàn toàn cần thiết, điều đó sẽ tạo tiền đề vững chắc đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy cơ sở nhìn chung có nhiệm vụ trọng tâm và chủ yếu gồm: lãnh đạo bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, kiện toàn, bảo đảm để các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Trong thời gian tới, việc nâng cao vai trò của cấp ủy cơ sở là hết sức quan trọng và cần thực hiện tốt các mục sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, của các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung và việc xây dựng tổ chức lại cấp ủy cơ sở một cách trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

Thứ hai, cần phải có sự nhận thức về tính mới mẻ, sáng tạo, nâng cao quá trình đổi mới trong công tác chính trị tư tưởng ở các tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó, phải đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong giai đoạn trước đó.

Thứ ba, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy cơ sở và chi bộ, ban đầu là năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị. Quán triệt việc vận dụng một cách đúng đắn, có sáng tạo của chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật; vận dụng các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên vào tình hình thực tiễn của tổ chức cơ sở đảng; năng lực xác định các chủ trương, giải pháp đúng đắn, khả thi để lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Thứ tư, phải có sự quan tâm thường xuyên đến công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống bộ máy cấp ủy cơ sở và các đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý bản lĩnh chính trị, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu; có tinh thần, trách nhiệm cao trong các hoạt động của đơn vị; có năng lực tư duy tốt, năng lực lãnh đạo tốt; nói đi đôi với làm, dám làm dám chịu trách nhiệm; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Thứ năm, cấp ủy cơ sở phải chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ quy định trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Thứ sáu, phải có sự tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra giám sát cấp ủy cơ sở, thực hiện công tác quản lý chặt chẽ các đội ngũ cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Sau đó cần nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên. Chấn chỉnh, đưa công tác quản lý đảng viên vào nền nếp.

Trên đây là toàn bộ những quy định chung về nhiệm vụ quyền hạn của cấp ủy cơ sở. Quý khách hàng có thể tham khảo để nắm bắt thông tin một cách nhanh và chính xác nhất.

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Hoạt động Đảng Đoàn

Bài viết được thực hiện bởi: Nguyễn Ngọc Ánh
image

Chức vụ: Đang cập nhật …

Lĩnh vực tư vấn: Đang cập nhật …

Trình độ đào tạo: Đang cập nhật …

Số năm kinh nghiệm thực tế: Đang cập nhật …

Tổng số bài viết: 409 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Chế độ thai sản trong trường hợp sẩy thai? Chế độ thai sản. Thời gian hưởng chế độ khám thai.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản. Thời gian hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu.Cách tính tiền hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu. Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu.Trường hợp vợ sẩy thai chồng có được hưởng chế độ thai sản không?

Mẫu quyết định thay đổi tên công ty. Hồ sơ đổi tên công ty. Hướng dẫn thay đổi tên công ty qua mạng.

Những điều pháp luật cấm khi kết hôn. Xử lý tảo hôn như thế nào? Trường hợp tảo hôn được công nhận vợ chồng. Hậu quả của tảo hôn. Nguyên nhân và biện pháp ngăn chặn, khắc phục tình trạng tảo hôn.

Quy định của pháp luật về cấp giấy phép môi trường. Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường mới nhất. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường.

Mẫu văn bản đề nghị xử lý tiền thuế chậm nộp, tiền nộp thừa. Quy định về xử lý việc chậm nộp thuế. Quy định về việc xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Ai có thẩm quyền xử lý bù trừ khoản nộp của cơ quan thuế?

Mục đích của việc kiểm định thang máy? Quy trình, chi phí kiểm định và mức xử phạt khi đưa thang máy vào sử dụng mà không qua kiểm định.

Thuốc lá nhập lậu là gì? Mức xử phạt tội vận chuyển thuốc lá nhập lậu? Điều kiện xin cấp giấy phép phân phối, buôn bán thuốc lá?

Khái quát chung về thừa kế? Hưởng thừa kế theo di chúc? Hưởng thừa kế theo pháp luật? Từ chối nhận thừa kế? Thời hạn thực hiện sang tên Sổ đỏ khi nhận thừa kế?

Tội đánh bạc là gì? Tại ngoại là gì? Điều kiện để được xin tại ngoại? Tội đánh bạc có được bảo lãnh tại ngoại không?

Kiểm định phương tiện PCCC là gì? Danh mục các phương tiện PCCC yêu cầu phải kiểm định? Nội dung và phương thức kiểm định các phương tiện PCCC? Hồ sơ kiểm định phương tiện PCCC?

Cảnh sát giao thông là gì? Nhiệm vụ của cảnh sát giao thông? Quyền hạn của cảnh sát giao thông? Cảnh sát giao thông đi làm nhiệm vụ cần gì? Khi nào cảnh sát giao thông được dừng phương tiện để kiểm tra?

Các trường hợp CSGT được dừng phương tiện giao thông? Người dân có quyền xem chuyên đề của CSGT? Cách xem chuyên đề của CSGT trên Cổng thông tin?

Hiệu lực hồi tố là gì? Trường hợp áp dụng hoặc không áp dụng hồi tố trong văn bản quy phạm pháp luật?  Áp dụng hồi tố trong văn bản quy phạm pháp luật hiện nay?

Hướng dẫn nộp án phí, lệ phí Tòa án online trên Cổng dịch vụ công quốc gia? Những trường hợp miễn, giảm án phí, lệ phí Tòa án? Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án?

Các hình thức xuất ngũ? Cơ quan giải quyết xuất ngũ? Hồ sơ xuất ngũ gồm những gì? Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong giải quyết việc xuất ngũ?

Giấy tờ ô tô gồm những gì? Không mang giấy tờ ô tô phạt bao nhiêu tiền? Một số lưu ý lái xe ô tô an toàn, đúng pháp luật?

 

Vốn điều lệ là gì? Quy định về vốn điều lệ và thời hạn góp vốn trong các loại hình doanh nghiệp? Ý nghĩa của vốn điều lệ.

Thu hồi đất là gì? Các trường hợp Nhà nước được thu hồi đất nông nghiệp? Thẩm quyền thu hồi đất? Mức bồi thường thu hồi đất nông nghiệp?  

Vì sao phải sử dụng đất hợp lý? Quy định pháp luật về việc sử dụng đất hợp lý? Các biện pháp sử dụng đất hợp lý.Các câu hỏi về cấp ủy cơ sở là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê cấp ủy cơ sở là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author