Bảo hiểm TNNN và LPX – Bảo hiểm MIC

Bài viết Bảo hiểm TNNN và LPX – Bảo hiểm MIC thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hangnhatcaocap.com.vn/ tìm hiểu Bảo hiểm TNNN và LPX – Bảo hiểm MIC trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Bảo hiểm TNNN và LPX – Bảo hiểm MIC”

Thông tin chi tiết về Bảo hiểm TNNN và LPX – Bảo hiểm MIC


Xem nhanh


Bảo hiểm TNNN và LPX – Bảo hiểm MIC | Global Business Card VIP
‘ + ”).appendTo(table.children(‘.list-item-cart’)); }); jQuery(‘

Tổng cộng: ‘ + Bizweb.formatMoney(cart.total_price, “amount_no_decimals_with_comma_separator₫”) + ‘

‘).appendTo(table); jQuery(‘

Thanh toánGiỏ hàng

‘).appendTo(table); } else jQuery(‘

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

‘).appendTo(table); } }); } } updateCartDesc(cart); var numInput = document.querySelector(‘#cart-sidebar input.input-text’); if (numInput != null) // Listen for input event on numInput. numInput.addEventListener(‘input’, function() // Let’s match only digits. var num = this.value.match(/^d+$/); if (num == 0) // If we have no match, value will be empty. this.value = 1; if (num === null) // If we have no match, value will be empty. this.value = “”; , false) } Bizweb.updateCartPageForm = function(cart, cart_summary_id, cart_count_id) debugger; if ((typeof cart_summary_id) === ‘string’) var cart_summary = jQuery(cart_summary_id); if (cart_summary.length) // Start from scratch. cart_summary.empty(); // Pull it all out. jQuery.each(cart, function(key, value) if (key === ‘items’) var table = jQuery(cart_summary_id); if (value.length) var pageCart = ‘
‘ + ‘
‘ + ” + ‘
‘; var pageCartCheckout = ”; jQuery(pageCart).appendTo(table); jQuery.each(value, function(i, item) link_img1 ==null) link_img1 = ‘https://bizweb.dktcdn.net/thumb/large/assets/themes_support/noimage.gif’; var pageCartItem = ”; jQuery(pageCartItem).appendTo(table.find(‘.cart-tbody’)); if(item.variant_title == ‘Default Title’) $(‘.seller-by’).hide(); ); jQuery(pageCartCheckout).appendTo(table.children(‘.cart’)); else jQuery(”).appendTo(table); jQuery(‘.cart_desktop_page’).css(‘min-height’, ‘auto’); ); updateCartDesc(cart); jQuery(‘#wait’).hide(); Bizweb.updateCartPopupForm = function(cart, cart_summary_id, cart_count_id) if ((typeof cart_summary_id) === ‘string’) var cart_summary = jQuery(cart_summary_id); if (cart_summary.length) // Start from scratch. cart_summary.empty(); // Pull it all out. jQuery.each(cart, function(key, value) if (key === ‘items’) var table = jQuery(cart_summary_id); if (value.length) jQuery.each(value, function(i, item) link_img1 ==null) link_img1 = ‘https://bizweb.dktcdn.net/thumb/large/assets/themes_support/noimage.gif’; var buttonQty = “”; if(item.quantity == ‘1’) buttonQty = ‘disabled’; else buttonQty = ”; var pageCartItem =’
‘ + ” + ‘' + item.name + '‘ + ” + ” + ‘
‘ jQuery(pageCartItem).prependTo(table); if(item.variant_title == ‘Default Title’) $(‘.variant-title-popup’).hide(); $(‘.link_product’).text(); ); ); jQuery(‘.total-price’).html(Bizweb.formatMoney(cart.total_price, “amount_no_decimals_with_comma_separator₫”)); updateCartDesc(cart); Bizweb.updateCartPageFormMobile = function(cart, cart_summary_id, cart_count_id) if ((typeof cart_summary_id) === ‘string’) var cart_summary = jQuery(cart_summary_id); if (cart_summary.length) // Start from scratch. cart_summary.empty(); // Pull it all out. jQuery.each(cart, function(key, value) if (key === ‘items’) var table = jQuery(cart_summary_id); if (value.length) jQuery(”).appendTo(table); jQuery.each(value, function(i, item) if( item.image != null) var src = Bizweb.resizeImage(item.image, ‘small’); else var src = “https://bizweb.dktcdn.net/thumb/large/assets/themes_support/noimage.gif”; jQuery(‘
‘ + ‘

‘ + item.name + ‘

Giá: ‘ + Bizweb.formatMoney(item.price, “amount_no_decimals_with_comma_separator₫”) + ‘

‘ + ‘

‘ + ‘

‘ + ‘Xoá
‘).appendTo(table.children(‘.content-product-list’)); ); jQuery(”).appendTo(table); ); updateCartDesc(cart); function updateCartDesc(data) var $cartPrice = Bizweb.formatMoney(data.total_price, “amount_no_decimals_with_comma_separator₫”), $cartMobile = $(‘#header .cart-mobile .quantity-product’), $cartDesktop = $(‘.count_item_pr’), $cartDesktopList = $(‘.cart-counter-list’), $cartPopup = $(‘.cart-popup-count’); switch(data.item_count) case 0: $cartMobile.text(‘0’); $cartDesktop.text(‘0’); $cartDesktopList.text(‘0’); $cartPopup.text(‘0’); break; case 1: $cartMobile.text(‘1’); $cartDesktop.text(‘1’); $cartDesktopList.text(‘1’); $cartPopup.text(‘1’); break; default: $cartMobile.text(data.item_count); $cartDesktop.text(data.item_count); $cartDesktopList.text(data.item_count); $cartPopup.text(data.item_count); break; $(‘.top-cart-content .top-subtotal .price, aside.sidebar .block-cart .subtotal .price, .popup-total .total-price, .cart__totle .total-price’).html($cartPrice); $(‘.popup-total .total-price, .cart__totle .total-price’).html($cartPrice); $(‘.cart-collaterals .totals_price’).html($cartPrice); $(‘.header-cart-price .totals_price_mobile’).html($cartPrice); $(‘.cartCount, .cart-products-count’).html(data.item_count); Bizweb.onCartUpdate = function(cart) Bizweb.updateCartFromForm(cart, ‘.mini-products-list’); Bizweb.updateCartPopupForm(cart, ‘#cart-sidebars .cart_body’); ; Bizweb.onCartUpdateClick = function(cart, variantId) jQuery.each(cart, function(key, value) if (key === ‘items’) jQuery.each(value, function(i, item) if(item.variant_id == variantId) $(‘.productid-‘+variantId).find(‘.cart-price span.price’).html(Bizweb.formatMoney(item.price * item.quantity, “amount_no_decimals_with_comma_separator₫”)); $(‘.productid-‘+variantId).find(‘.items-count’).prop(“disabled”, false); $(‘.productid-‘+variantId).find(‘.number-sidebar’).prop(“disabled”, false); $(‘.productid-‘+variantId +’ .number-sidebar’).val(item.quantity); if(item.quantity == ‘1’) $(‘.productid-‘+variantId).find(‘.items-count.btn-minus’).prop(“disabled”, true); ); ); updateCartDesc(cart); Bizweb.onCartRemoveClick = function(cart, variantId) jQuery.each(cart, function(key, value) if (key === ‘items’) jQuery.each(value, function(i, item) if(item.variant_id == variantId) $(‘.productid-‘+variantId).remove(); ); ); updateCartDesc(cart); $(window).ready(function() $.ajax( type: ‘GET’, url: ‘/cart.js’, async: false, cache: false, dataType: ‘json’, success: function (cart) Bizweb.updateCartFromForm(cart, ‘.mini-products-list’); Bizweb.updateCartPopupForm(cart, ‘#cart-sidebars .cart_body’); ); );

So sánhCác câu hỏi về bảo hiểm lpx là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê bảo hiểm lpx là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết bảo hiểm lpx là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết bảo hiểm lpx là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết bảo hiểm lpx là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về bảo hiểm lpx là gì


Các hình ảnh về bảo hiểm lpx là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm kiến thức về bảo hiểm lpx là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thêm thông tin về bảo hiểm lpx là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/


Related Posts

About The Author