Giới thiệu qui chuẩn AWS d1 1, 2015

Bài viết Giới thiệu qui chuẩn AWS d1 1, 2015 thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hangnhatcaocap.com.vn/ tìm hiểu Giới thiệu qui chuẩn AWS d1 1, 2015 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Giới thiệu qui chuẩn AWS d1 1, 2015”

Thông tin chi tiết về Giới thiệu qui chuẩn AWS d1 1, 2015


Xem nhanh
Tổng quan về Amazon Web Service (AWS) và hạ tầng toàn cầu.

Ngày đăng: 21/05/2019, 09:26

Giới thiệu Qui chuẩn AWS D1.1, 2015 Hàn kết cấu – Thép  Chương 6, Phần F Quy trình kiểm tra siêu âm mối hàn có rãnh (vát mép)  Tiêu chí chấp nhận Giới thiệu chung • Các yêu cầu cho chế tạo lắp dựng kết cấu thép hàn • Tuân thủ nội dung viện dẫn tài liệu hợp đồng, ngoại trừ nội dung thay đổi hay miễn trừ Kỹ sư (Engineer) hay tài liệu hợp đồng Giới thiệu chung Các nội dung 1.Yêu cầu chung 2.Thiết kế kiểu hàn nối Tiền đánh giá WQP(s) 4.Đánh giá Chế tạo Giám định Hàn stud Tăng cường sửa chữa kết cấu có Các kết cấu ống Giới thiệu chung Mục Giám định Các tiêu chí:  trình độ, trách nhiệm giám định viên  chấp nhân với mối hàn sản xuất Các qui trình tiêu chuẩn thực hiện:  Giám định trực quan (VI)  Kiểm tra không phá hủy (NDT) Giới thiệu chung Định nghĩa Thuật ngữ hàn theo: AWS A3.0, Standard Welding Terms and Definitions, Including Terms for Adhesive Bonding, Brazing, Soldering, Thermal Cutting, and Thermal Spraying bổ xung với Annex J qui chuẩn Giới thiệu chung Định nghĩa Kỹ sư (Engineer): cá nhân định định (hành động) thay mặt cho Chủ sở hữu/ Chủ đầu tư vấn đề phạm vi Qui chuẩn Chủ sở hữu/Chủ đầu tư (Owner) Cá nhân hay công ty thực thi quyền sở hữu pháp lý với sản phẩm hay kết cấu chế tạo theo qui chuẩn Giới thiệu chung Trách nhiệm Kỹ sư có trách nhiệm phát triển tài liệu hợp đồng qui định lắp ráp sản phẩm hay kết cấu theo qui chuẩn Kỹ sư phải tài liệu hợp đồng cần thiết: -các kiểm tra NDT bổ xung khác khơng có qui chuẩn -giám định xác nhận yêu cầu Kỹ sư -tiêu chí chấp nhận mối hàn khác với mục -các yêu cầu bổ xung khác không định rõ qui chuẩn -… Giám định Phần A- Các yêu cầu chung Thông tin cung cấp Khi phương pháp NDT khác, VT, yêu cầu sử dụng, thông tin sau phải cung cấp cho nhà thầu-người dự thầu: -Loại mối hàn kiểm tra -Phạm vi kiểm tra cho loại mối hàn -Phương pháp kiểm tra Giám định Phần A- Các yêu cầu chung Phải phân tách hai loại:  Giám định kiểm tra/thử nghiệm chế tạo lắp dựng: Được thực cần trước, sau lắp ráp/hàn nhà thầu  Giám định kiểm tra/thử nghiệm xác nhận Giám định Phần A- Các yêu cầu chung Giám định kiểm tra/thử nghiệm xác nhận Được thực kết báo cáo trực tiếp cho Chủ sở hữu Nhà thầu cho cơng việc khơng bị trì hỗn Kiểm tra đặc quyền Chủ sở hữu, người thực chức miễn việc việc kiểm tra xác nhận cho Nhà thầu thực hai loại kiểm tra AWS D1.1- đánh giá Loại A (Bất liên tục lớn) Bất kỳ thị thuộc loại phải loại bỏ (bất kể chiều dài bao nhiêu) Loại B (Bất liên tục trung bình) Bất liên tục thuộc loại có chiều dài lớn 20 mm phải loại bỏ Mức dò quét Độ dài đường truyền âm (mm)** Cao mức đối chứng ban đầu, dB 65mm >65 Đến 125 >125 Đến 250 >250 Đến 380 14 19 29 39 Loại C (Bất liên tục nhỏ) Bất liên tục loại có chiều dài lớn 50 mm vùng 20 mm vùng đỉnh đáy chiều dày mối hàn phải loại bỏ Loại D (Bất liên tục không đáng kể) Bất kỳ thị loại chấp nhận độ dài hay vị trí mối hàn ** Cột độ dài đường truyền âm chiều dày vật liệu Bảng Tiêu chuẩn kiểm tra siêu âm chấp nhận-loại bỏ – Mối nối ống chịu tải chu kỳ ( xem mục 6.13.2 AWS D1.1) Chiều dày mối hàn Góc đầu dò   Từ Đến Loại mức độ nghiêm trọng bất liên tục >20 Đến >38 đến 65 >65 đến 100 >100 đến 200       20 38 70º 70º 70º 60º 45º 70º 60º 45º 70º 60º 45º Loại A +10& nhỏ +8& nhỏ Loại B +11 +9 Loại C +12 +10 +13 +11 +4& nhỏ +5 +6 +7 +8 +9 +7& nhỏ +8 +9 +10 +11 +12 +9& nhỏ +10 +11 +12 +13 +14 +1& nhỏ +2 +3 +4 +5 +6 +4& nhỏ +5 +6 +7 +8 +9 +6& nhỏ +7 +8 +9 +10 +11 -2& nhỏ -1 +1 +2 +3 +1& nhỏ +2 +3 +4 +5 +6 +3& nhỏ +4 +5 +6 +7 +8 AWS D1.1- đánh giá Loại A (Bất liên tục lớn) Bất kỳ thị thuộc loại phải loại bỏ (bất kể chiều dài bao nhiêu) Mức dò quét Loại B (Bất liên tục trung bình) Bất liên tục thuộc loại có chiều dài lớn 20 mm phải loại bỏ Độ dài đường truyền âm (mm)** Cao mức đối chứng ban đầu, dB 65mm >65 Đến 125 >125 Đến 250 >250 Đến 380 20 25 35 45 Loại C (Bất liên tục nhỏ) Bất liên tục loại có chiều dài lớn 50 mm vùng 20 mm vùng đỉnh đáy chiều dày mối hàn phải loại bỏ Loại D (Bất liên tục không đáng kể) Bất kỳ thị loại chấp nhận độ dài hay vị trí mối hàn ** Cột độ dài đường truyền âm chiều dày vật liệu AWS D1.1- đánh giá •Lưu ý: •1 Bất liên tục loại B C phải cách 2L L chiều dài bất liên tục dài hơn, trừ hai nhiều bất liên tục không cách 2L, chiều dài tổng cộng chúng kể khoảng cách chúng nhỏ chiều dài lớn cho phép tương ứng với bất liên tục loại B C, phải đánh giá bất liên tục đơn chấp nhận •2 Bất liên tục loại B C không bắt đầu khoảng cách nhỏ 2L tính từ điểm đầu-cuối mối hàn,L chiều dài bất liên tục •3 Các bất liên tục phát “mức dò quét” nằm vùng chân – gốc mối hàn nối vát mép hai phía thấu hồn tồn phải đánh giá cách sử dụng độ lớn thị nhạy 4dB so với giá trị mô tả Mục quy trình mối hàn thiết kế loại “mối hàn chịu tải kéo” vẽ (tức lấy giá trị “d” tính trừ tiếp dB nữa) •4 Với thị hình đầu dò xê dich, tham chiếu mục 16.13.2.1 AWS D1.1, 2004 •* Chiều dày mối hàn phải xác định chiều dày danh định phần mỏng hai phần hàn nối, đo mm Đánh giá kích thước bất liên tục • Tia thẳng (sóng dọc) Kích thước bất liên tục dạng rách xé (lamellar) thường không dễ xác định, đặc biệt nhỏ kích thước đầu dò Khi bất liên tục lớn kích thước biến tử, phản xạ từ đáy bị hoàn toàn giảm dB biên độ đo từ tâm đầu dò cách tin cậy để xác định gò mép bất liên tục Tuy nhiên bất liên tục nhỏ biến tử, việc đo phải thực bên bất liên tục với thiết bọi chuẩn theo 6.24.4 tiến đầu dò vùng bất liên tục thị tạo thành hình Gờ mép đầu dò điểm thể gờ mép bất liên tục Đánh giá kích thước bất liên tục • Tia xiên (sóng trượt) Áp dụng cho bất liên tục có độ lớn thị nghiêm trọng loại D Chiều dài thị xác định cách đo khoảng cách vị trí tâm biến tử biên độ độ lớn thị tụt giảm 50% (6dB) thấp so với độ lớn phân loại bất liên tục áp dụng Chiều dài phải ghi “discontinuity length” báo cáo kiểm tra Đánh giá – Mối hàn nối ống • Tiêu chuẩn đánh giá mối hàn nối ống nên xác định tài liệu hợp đồng • Có thể sử dụng tiêu chuẩn Class R X • Với ống có đường kính lớn 600 mm (24’’), sử dụng tiêu chuẩn dựa độ lớn thị (d) với mối hàn ống chịu tải tĩnh Class R • Độ nhạy tiêu chuẩn: gồm giá trị sau Độ nhạy + DAC + Hiệu chỉnh tổn hao Class R • Độ nhạy bản: lỗ khoan 1.5 mm (V1) • DAC: hiệu chỉnh suy giảm theo khoảng cách • Hiệu chỉnh tổn hao: khác biệt mẫu chuẩn vật liệu kiểm tra, lớp sơn dày không qua 10 mil (0.25 mm) Class R • Mức bỏ qua nhỏ 6dB trở lên so với mức độ nhạy tiêu chuẩn • Chỉ thị lớn 50% độ nhạy tiêu chuẩn cần phải đánh giá: – Chỉ thị tròn lập, cách thị khác từ 25 mm trở lên, có biên độ nhỏ độ nhạy tiêu chuẩn đánh giá chấp nhận.Chỉ thị tròn lập có biên độ lớn độ nhạy tiêu chuẩn đánh giá thị dạng đường – Chỉ thị tròn thẳng hàng xem thị dạng đường Class R • Các thị tròn tập trung (hơn diện tích 1in vng / 645 mm2) có biên độ lớn mức bỏ qua, với diện tích chiếu vng góc với phương chịu ứng suất, tính trung bình in đường hàn, đánh giá khơng chấp nhận • Chỉ thị dài vượt q giới hạn cho Hình 6.7 sau khơng chấp nhận Chỉ thị chân khơng vượt q giới hạn Class X (Hình 6.8) Class R Class R ACCEPTANCE CRITERIA COMPLY WITH Class THK INDIVIDUAL REFLECTOR R ACCUMULATED REFLECTOR >100% DAC 50% ~100% DAC >100% DAC 50% ~100% DAC < 12 20 12 24 14 22 14 28 16 24 16 32 18 27 18 36 20 10 29 20 40 22 11 31 22 44 24 12 33 24 48 ACCEPTANCE CRITERIA COMPLY WITH Class INDIVIDUAL REFLECTOR THK R (CONTINOUS) ACCUMULATED REFLECTOR >100% DAC 50% ~100% DAC >100% DAC 50% ~100% DAC 26 14 36 26 52 28 15 38 28 56 30 16 40 30 60 32 17 42 32 64 34 18 45 34 68 36 19 47 36 72 38 20 49 38 76 > 38 20 49 40 80 … phẩm hay kết cấu chế tạo theo qui chuẩn Giới thiệu chung Trách nhiệm Kỹ sư có trách nhiệm phát triển tài liệu hợp đồng qui định lắp ráp sản phẩm hay kết cấu theo qui chuẩn Kỹ sư phải tài liệu hợp… Spraying bổ xung với Annex J qui chuẩn Giới thiệu chung Định nghĩa Kỹ sư (Engineer): cá nhân định định (hành động) thay mặt cho Chủ sở hữu/ Chủ đầu tư vấn đề phạm vi Qui chuẩn Chủ sở hữu/Chủ đầu… nhân với mối hàn sản xuất Các qui trình tiêu chuẩn thực hiện:  Giám định trực quan (VI)  Kiểm tra không phá hủy (NDT) Giới thiệu chung Định nghĩa Thuật ngữ hàn theo: AWS A3.0, Standard Welding

– Xem thêm –

Xem thêm: Giới thiệu qui chuẩn AWS d1 1, 2015, , Giới thiệu chung Mục 6. Giám định, Phần F- Quy trình kỹ thuật, Phần F-Thiết bị UT, Đánh giá thiết bị, Bề mặt dò quét, kiểm tra – góc sử dụng, Chú thích bảng 6.7, CHÚ THÍCH bảng 6.7, Đánh giá – Mối hàn nối ốngCác câu hỏi về aws d1 1 là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê aws d1 1 là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết aws d1 1 là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết aws d1 1 là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết aws d1 1 là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về aws d1 1 là gì


Các hình ảnh về aws d1 1 là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu báo cáo về aws d1 1 là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thêm nội dung về aws d1 1 là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author