Cách kiểm tra dung lượng pin laptop

Để đảm bảo laptop của bạn hoạt động tốt và để sử dụng được trong thời gian dài, việc kiểm tra dung lượng pin laptop...